EN
Slide background TELKODER-Veri Merkezi İşletmeciliği Raporu Devamı
Slide background Haberleşmede rekabet ve serbestleşme = Herkese seçme ve ucuz haberleşme hakkı Devamı
Slide background Her yeni işletmeciye özgürlük = Piyasaya girmede engeller kalksın Devamı
Slide background Tüketici hakkı = İstediğin hizmeti istediğin işletmeciden al Devamı
Slide background Rekabet ve serbestleşme = Tekele hayır = Kaliteli ve ucuz hizmet Devamı
17 ŞUBAT 2005 TARİHLİ REKABET KURULU AÇIKLAMASINA DAİR TELKODER DUYURUSU
Sayın Telekom Sektörü İlgilileri ,


Modern ülkelerde vatandaşlar, herhangi bir telekomünikasyon hizmetini satın alırken, kendilerine serbest rekabet ortamında sunulan, hizmetleri fiyat ve kalite ekseninde değerlendirilip, ihtiyaçlarını en uygun şartlarla sağlayacak şekilde karar verirler.

Yurdumuzda da telekomünikasyon hizmetlerinin serbest rekabet ortamında sunulması için hukuki altyapı hazır olmasına rağmen T.C. yurttaşlarının en tabii vatandaşlık hakları olan bu rekabetçi ortamdan yararlanmaları , aşağıdaki Rekabet Kurulu Kararında da görüldüğü üzere , ne yazık ki Türk Telekomünikasyon A.Ş. yetkilileri tarafından engellenmeye çalışılmaktadır.

Rekabet Kurulu aldığı bu karar ile Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin mevcut bakır altyapısının alternatifi olan Kablo TV şebekesini tüm İnternet Servis Sağlayıcılarının ve dolayısıyla yurttaşlarımızın kullanımına açmıştır. Böylece kablo modem ile internet bağlanan yurttaşlarımız , artık sadece Türk Telekomun üzerinden değil , istedikleri her İnternet Servis Sağlayıcının üzerinden internete bağlanabileceklerdir.

Kablo TV hizmetlerine 2. Tip Ruhsat verilmesine çok az bir zaman kalmıştır. Kablo TV gelir ortağı firmaların 2. Tip Telekomünikasyon Ruhsatı almasıyla yurttaşlarımızın serbest rekabetin tüm nimetlerinden, modern ülke yurttaşları gibi, uygun fiyata faydalanacakları günler çok yakındır.

Bu sonuç ; İnternet Servis Sağlayıcıları , TİD ve TELKODER'in çabalarıyla elde edilmiş bir başarıdır ve ortak ve ısrarlı çabaların , nasıl olumlu sonuçlandığının iyi bir örneğidir.

Rekabet Kurulu Kararı


Rekabet Kurulu'nun 21.08.2003 Tarihli Toplantısında Alınan 03-58/675-M Sayılı Karar Gereği Yürütülen Soruşturmaya İlişkin Nihai Kurul Kararının 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 49'uncu Maddesi Uyarınca Taraflara Açıklanması
(17.02.2005)

Rekabet Kurulu'nun 21.08.2003 tarihli ve 03-58/675-M sayılı kararı uyarınca Türk Telekomünikasyon A.Ş. hakkında soruşturma açılmıştır. Bu soruşturma sonucunda, tespitler ve ilgili tarafın savunmaları, toplanan tüm bilgi ve belgeler ile Soruşturma Raporu, Ek Yazılı Görüş ve Sözlü Savunma toplantısındaki açıklamalar değerlendirilerek, 10.02.2005 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında, 05-10/81-30 sayı ile aşağıdaki nihai karar alınmıştır :


1) Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin rakip internet servis sağlayıcılarını Kablo TV altyapısından faydalandırmamak suretiyle 4054 sayılı kanunun 6. maddesini ihlal ettiğine OYÇOKLUĞU ile ;

2) Bu eylemden dolayı Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin idari para cezası ile cezalandırılmasına gerek olmadığına OYÇOKLUĞU ile

3) Kablo TV şebekesi üzerinden internet hizmetini diğer ISS'lere açarak ihlale son vermesi gerektiğinin 4054 sayılı kanunun 9/1. maddesi uyarınca Türk Telekomünikasyon A.Ş.'ne bildirilmesine

Danıştay yolu açık olmak ve gerekçeli karar daha sonra tebliğ edilmek üzere karar verilmiştir.

 

BASIN
Copyright © 2014 TELKODER Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği
E-BÜLTEN ÜYELİĞİ Kapat
Listemize üye olmak için lütfen formu doldurun