EN
Slide background TELKODER-Veri Merkezi İşletmeciliği Raporu Devamı
Slide background Haberleşmede rekabet ve serbestleşme = Herkese seçme ve ucuz haberleşme hakkı Devamı
Slide background Her yeni işletmeciye özgürlük = Piyasaya girmede engeller kalksın Devamı
Slide background Tüketici hakkı = İstediğin hizmeti istediğin işletmeciden al Devamı
Slide background Rekabet ve serbestleşme = Tekele hayır = Kaliteli ve ucuz hizmet Devamı
DÜZENLEYİCİ KURUM VAR, MEVZUAT VAR, ANCAK DÜZENLEMELER UYGULANMIYOR!

Düzenleyici kurum var, mevzuat var, ancak düzenlemeler uygulanmıyor!

Bağımsız Danışman kuruluşların hazırladığı ve ECTA tarafından yayınlanan “2009 Regulatory Scorecard – 2009 Düzenleyici Kuruluşlar Karnesi” sonuçlarına göre, Türkiye telekomünikasyon piyasası gelişmişlik konusunda en son sırada yer alıyor; düzenleyici kurum yeterli yetki genişliğine ve destekleyici mevzuatlara sahip olduğu halde düzenlemeler piyasaların serbestleşmesi ve rekabete açılması için etkin olarak uygulanmıyor.

Üyeleri arasında TELKODER’in de bulunduğu ECTA (Avrupa Rekabetçi Telekom İşletmecileri Derneği), her yıl, elektronik haberleşme sektöründeki düzenlemelerin ve bu düzenlemelerin tüketicilere, işletmecilere ve sektöre faydalarının ülkeler bazında karşılaştırıldığı “Regulatory Scorecard” adı altında bir çalışma yayınlıyor. 2009 verileri temel alınarak hazırlanan 2009 Düzenleyici Kuruluşlar Karnesinde Türkiye de yer alıyor.
Yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen sonuçlara göre, Hollanda, İngiltere, Danimarka, Norveç ve Fransa’nın kurumsal düzenlemeler, ulusal düzenleyici otoritelerin etkinliği, erişim, fiyat, rekabetçi pazar paylaşımı ve perakende ücretler konusunda en iyi performans gösteren ülkeler olduğu görülürken Türkiye bu sıralamada, yirmi iki ülke arasında 19. sırada ve en düşük performans gösteren ülkeler kategorisinde yer alıyor.

Çalışmaya göre düzenleyici kurumların yetkilerinin genişliği ve mevzuatların yeterliliği ile sektördeki düzenlemelerin rekabet ve tüketici faydası açısından sonuçları birbirleriyle doğrudan bağlantılı. Yapılan sıralamada Hollanda ve İngiltere en üst sıralarda yer alırken Türkiye için sonuçlar şaşırtıcı. Düzenleyici otoritenin yetki genişliği ve mevzuatların yeterliliği konusunda AB ortalamalarına yaklaşan Türkiye, düzenlemelerin uygulanması konusunda en son sıralarda yer alıyor.

BASIN
Copyright © 2014 TELKODER Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği
E-BÜLTEN ÜYELİĞİ Kapat
Listemize üye olmak için lütfen formu doldurun