EN
Slide background TELKODER-Veri Merkezi İşletmeciliği Raporu Devamı
Slide background Haberleşmede rekabet ve serbestleşme = Herkese seçme ve ucuz haberleşme hakkı Devamı
Slide background Her yeni işletmeciye özgürlük = Piyasaya girmede engeller kalksın Devamı
Slide background Tüketici hakkı = İstediğin hizmeti istediğin işletmeciden al Devamı
Slide background Rekabet ve serbestleşme = Tekele hayır = Kaliteli ve ucuz hizmet Devamı
RK KARARLARI
Dosya
Karar No
Karar Tarihi
12-64/1636-599
13
Aralık
2012
“03.07.2008 tarih ve 08-43/586-219 sayılı Kurul kararının, Danıştay 13. Dairesi’nin 13.02.2012 tarih ve 2008/13184 E., 2012/359 K. sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine, Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom)’nin uzak mesafe telefon hizmeti işl...
12-59/1583-M
22
Kasım
2012
“Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin, TTNET A.Ş. tarafından düzenlenen “TTNET-24 Ay Avantaj- FİBERNET6” ve “TTNET Alo ve İnternette 12 Ay İndirim” kampanyaları vasıtasıyla hâkim durumunu kötüye kullandığı iddiası ve söz konusu kampanyalara yönelik geçici...
12-53/1480-509
01
Kasım
2012
“Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile İnternet Servis Sağlayıcıları (İSS) arasındaki trafik değişimi kapsamında, Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından İSS’lere trafik ücreti ödenmemesinin İSS’leri zarara uğrattığı ve Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin pazardak...
12-53/1507-526
01
Kasım
2012
“Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin veri merkezi erişim hizmetlerinde fiyat indiriminde bulunarak veri merkezi hizmeti sunan işletmecilerin rekabet edebilmesini zorlaştırdığı iddiası” konulu gerekçeli karar
12-41/1154-371
13
Ağustos
2012
13.08.2012 tarih ve 12-41/1154-371 sayılı Rekabet Kurulu Kararı
12-41/1153-M
09
Ağustos
2012
“TTNET A.Ş. Ve Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin Fiyatlandırma Politikaları Aracılığıyla Perakende Sabit Genişbant İnternet Ve Toptan Sabit Genişbant İnternet Erişim Hizmetleri Pazarlarında 4054 Sayılı Kanun’un 6. Maddesini İhlal Ettikleri İddiasına Yön...
12-33/920-279
14
Haziran
2012
"Mobil işletmecilerin aralarında anlaşarak 444’lü numaralara doğru yapılan aramaları her yöne paketlerinin kapsamı dışına çıkarttıkları iddiası" Konulu Gerekçeli Karar
12-10/328-98
08
Mart
2012
Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin internet erişim hizmetlerinin sunulması için gereken altyapıları içeren pazarlarda hâkim durumunu bu pazarlar ve internet erişim hizmetleri pazarlarında kötüye kullandığı iddiasına ilişkin olarak verilen Rekabet Kurul...
Ülkemiz
Copyright © 2014 TELKODER Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği
E-BÜLTEN ÜYELİĞİ Kapat
Listemize üye olmak için lütfen formu doldurun