EN
Slide background TELKODER-Veri Merkezi İşletmeciliği Raporu Devamı
Slide background Haberleşmede rekabet ve serbestleşme = Herkese seçme ve ucuz haberleşme hakkı Devamı
Slide background Her yeni işletmeciye özgürlük = Piyasaya girmede engeller kalksın Devamı
Slide background Tüketici hakkı = İstediğin hizmeti istediğin işletmeciden al Devamı
Slide background Rekabet ve serbestleşme = Tekele hayır = Kaliteli ve ucuz hizmet Devamı
TELKODER, 2013 TELEKOMÜNİKASYON DEĞERLENDİRME RAPORUNU AÇIKLADI: ALTERNATİF İŞLETMECİLER GELİRLERİNİN %40’INI YATIRIMA AYIRDI
TELKODER, 2013 Telekomünikasyon Değerlendirme Raporunu Açıkladı:
 

Alternatif İşletmeciler Gelirlerinin %40'ını Yatırıma Ayırdı
 
 

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), telekomünikasyon sektörünün 2013 karnesini çıkardı. “2013 Yılı Sektör Düzenlemelerine Yönelik Değerlendirmeler Raporu”na göre, hükümetçe 2023 sektör hedefi olarak konulan 160 milyar dolarlık gelir hedefine ulaşmak için sektörün her yıl yaklaşık olarak %20 büyümesi gerektiği ,oysa mevcut büyüme hızının hedefe ulaşmak için çok yetersiz kaldığı vurgulandı. Alternatif işletmecilerin 2013’te gelirlerinin %40’ını yatırıma ayırdıkları ,ama sektör içindeki paylarının yine de %9 da kaldığına dikkat çekildi.

 

Türkiye Telekomünikasyon sektörünün 2013 yılı değerlendirmesini hazırladığı detaylı raporla kamuoyuyla paylaşan TELKODER, hükümetçe 160 milyar dolar olarak açıklanan 2023 Pazar hedefine ulaşılması için her yıl ortalama %20 büyüme sağlanması gerektiğine dikkat çekti. Serbestleşmenin tam olarak sağlanamadığı pazarda, ancak %9’luk bir paya sahip olabilen alternatif telekom işletmecilerinin ise 2013 yılında elde ettikleri gelirlerin %40’ını yatırıma ayırdıkları açıklandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan TELKODER Başkanı Yusuf Ata ARIAK, geleceğe yönelik sağlıklı politikalar belirleyebilmek için sektörde faaliyet gösteren bilişim STK’ları, işletmeciler, düzenleyiciler ve tüketicilerin de dünün ve bugünün değerlendirilmesinin çok önemli olduğunu bildiğini belirterek; “TELKODER olarak bu amaca yönelik hazırladığımız “2013 Yılı Sektör Düzenlemelerine Yönelik Değerlendirmeler Raporu”muzda 2013 yılında sektörümüzde yaşanan gelişmeleri mercek altına alarak geldiğimiz noktayı ve beklentilerimizi tespit etmeye çalıştık. Raporumuzda öne çıkan bazı çarpıcı değerlendirme ve tespitlerimizi paylaşmak isterim...”

“2014 yılı Hükümet Programı’na göre 2013 yılı Bilgi ve İletişim Teknolojileri pazarında toplam büyüklük 27,7 Milyar Dolar olarak belirlenmişti. Bu büyüklüğün 17,2 milyar doları Telekomünikasyon, 10,5 milyar doları ise Bilgi Teknolojileri pazarından geliyor. Bakanlık tarafından belirlenen 2023 hedefi sektörün 160 milyar dolara ulaştırılması. Bu hedef, 2023 yılına kadar sektörün her yıl yaklaşık olarak %20 büyümesini gerekli kılıyor. Ancak şimdiki büyüme hızı hedefe ulaşmak için yetersiz kalıyor...”

“Sektörde rekabetin en önemli göstergesi olan Pazar paylarına bakıldığında, alternatif işletmecilerin toplam pazar payının yaklaşık %9 olduğu görülüyor. Bu pazar payı, sektörde henüz etkin rekabetin tesis edilememiş olduğunu gösteriyor.”

“Alternatif işletmecilerin yatırımlarının önemli bir büyüklüğe ulaştığını görüyoruz. 2010 yılından itibaren bakıldığında alternatif işletmecilerin gelirlerinin yaklaşık %40’ını yatırıma ayırdıkları görülüyor.”

TELKODER raporunun amacının hiçbir kurum ve kuruluşu eleştirmek olmadığına vurgu yapan Yusuf Ata ARIAK, “TELKODER için önemli olan sektörümüzde yaşanan gelişmeleri, eksiklikleri, mevcut durumu, yapılması beklenenleri gözler önüne sermek... 2013 yılı içerisinde rekabeti destekleyici, ayrımcılığın engellenmesini teşvik eden, tüketiciyi gözeten, eşitlik ilkesinin altını çizen tüm çalışmaları birer başarı olarak sayıyor ve emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Bununla birlikte, daha atmamız gereken çok önemli adımların bulunduğunu hatırlatıyor, sektörümüzdeki tüm oyuncularını rekabetin geliştiği, tüketicinin korunduğu bir sektör için birlikte hareket etmeye çağırıyoruz.” dedi.

BASIN
Copyright © 2014 TELKODER Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği
E-BÜLTEN ÜYELİĞİ Kapat
Listemize üye olmak için lütfen formu doldurun