EN
Slide background TELKODER-Veri Merkezi İşletmeciliği Raporu Devamı
Slide background Haberleşmede rekabet ve serbestleşme = Herkese seçme ve ucuz haberleşme hakkı Devamı
Slide background Her yeni işletmeciye özgürlük = Piyasaya girmede engeller kalksın Devamı
Slide background Tüketici hakkı = İstediğin hizmeti istediğin işletmeciden al Devamı
Slide background Rekabet ve serbestleşme = Tekele hayır = Kaliteli ve ucuz hizmet Devamı
TELKODER'İN TARAF OLDUĞU KARARLAR
01 Kasım 2007
Dilekçe Tarihi
Telkoder'in Danıştay 13. Dairesi'ne verdiği Türk Telekom A.Ş.'nin Temmuz 2007'de yürürlüğe giren tarifesinin onay kararının iptali istemini içerir dava dilekçesi
2007/1056
01 Kasım 2007
Evrak Tarihi
Danıştay 13. Dairesi'nin Türk Telekom A.Ş.'nin yeni tarifelerine dair Yürütmenin Durdurulması Kararı
2007/9433
01 Kasım 2007
Evrak Tarihi
Danıştay 13. Dairesi'nin derneğimizin 19 Haziran 2007 tarihinde verdiği dava dilekçesine dair almış olduğu 11.09.2007 tarihli ve 2007/9433 esas no.lu karar
01 Kasım 2007
Dilekçe Tarihi
Telkoder'in Danıştay 13. Dairesi'ne verdiği Türk Telekom A.Ş.'nin Mart 2007'de yürürlüğe giren tarifesinin onay kararının iptali istemini içerir dava dilekçesi
19 Haziran 2007
Dilekçe Tarihi
Telkoder'in Danıştay 13. Dairesi'ne verdiği “Evrensel Hizmet Gelirlerinin Tahsili ve Giderlerin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 2inci ve 3üncü maddelerinin duruşmalı olarak...
Yargı
Copyright © 2014 TELKODER Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği
E-BÜLTEN ÜYELİĞİ Kapat
Listemize üye olmak için lütfen formu doldurun