EN
Slide background TELKODER-Veri Merkezi İşletmeciliği Raporu Devamı
Slide background Haberleşmede rekabet ve serbestleşme = Herkese seçme ve ucuz haberleşme hakkı Devamı
Slide background Her yeni işletmeciye özgürlük = Piyasaya girmede engeller kalksın Devamı
Slide background Tüketici hakkı = İstediğin hizmeti istediğin işletmeciden al Devamı
Slide background Rekabet ve serbestleşme = Tekele hayır = Kaliteli ve ucuz hizmet Devamı
TELKODER'İN TARAF OLDUĞU KARARLAR
29 Eylül 2014
Türk Telekom'un Ev Avantaj tarifelerinde uyguladığı fiyatların 4504 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 6. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle yapılan başvurunun Rekabet Kurumu tarafından reddine ilişkin kararının hukuka aykırı olduğu id...
2013/77
27 Haziran 2014
Dilekçe Tarihi
TİB'in görev ve yetkileri kapsamında Sabit Telefon Hizmeti İşletmecilerinin kuracakları Altyapılara İlişkin Usul ve Esasların 3. Maddesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemli Davaya ilişkin Danıştay 13. Dairesinin 2013/77 Esas Nolu Kara...
2012/1332
12 Mart 2014
Evrak Tarihi
Türk Telekom'un özelleştirilmesine dair Değer Tespit Komisyonu raporunun verilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin 2012/1332 Esas Nolu Kararı
2013/2910
25 Şubat 2014
Evrak Tarihi
STH işletmecilerinin trafiklerinin TİB'e iletilmesine dair BTK kararının 1. 2. 3. ve 5. maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemli davaya ilişkin Danıştay 13. Dairesi'nin 2013/2910 Esas Nolu Kararı
Yargı
Copyright © 2014 TELKODER Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği
E-BÜLTEN ÜYELİĞİ Kapat
Listemize üye olmak için lütfen formu doldurun