Telkoder Üyelik Bilgileri

Derneğimizde Asil ve Fahri Üyelik olmak üzere iki tip üyelik imkânı bulunmaktadır. 

Asil Üyelik

Dernek üyeleri, Telekomünikasyon sektöründe Bildirim veya Kullanım Hakkı Yetkilendirilme belgesi almak sureti ile faaliyet gösteren şirketler veya bu şirketlerin içinde yer aldığı şirketler gurubunu/Holding’i temsile yetkisi olan gerçek kişilerden oluşur. Şu kadarki; telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren şirketleri temsilen üye alınırken her bir şirketi temsile yetkili en fazla iki kişi Dernek üyesi olarak kabul edilebilir. Ancak bir şirketler gurubuna/Holding’e bağlı birden fazla şirketin derneğe üye olması halinde şirketler gurubunu/Holding’i temsile yetkili en fazla dört kişi Dernek üyesi olarak kabul edilebilir.

Fahri Üyelik

Asil Üyelik koşullarını henüz gerçekleştirmemiş şirketler Derneğimize Fahri Üye olabilir. Bu üyeler, Dernek organlarına seçilmek ve Genel Kurul’da oy kullanmak dışında, Derneğin tüm imkânlarından yararlanabilmektedirler.

TELKODER Üyelik İşlemleri

Dernek üyeliği için yapılması gereken işlemler aşağıda belirtilmektedir.

 1. Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, Dernek amaç ve faaliyet konuları ile ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini ve gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten Üyelik veya Fahri Üyelik Formu’nu doldurup Dernek Genel Sekreterliğine faks veya e-mail aracılığı ile gönderirler.
 2. Dernek Yönetim Kurulu üye adayları hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırdıktan sonra başvuru tarihinden başlamak üzere otuz (30) gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir.
 3. Adayın Dernek Asil veya Fahri Üyeliğe kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır.
 4. Asil Üyelerden alınacak ücretler şöyledir;
  • Grup şirket olmayan üyelikler için: Giriş Ücreti şirketi temsilen ilk üyelik için 2.000 TL, ikinci üyelik için 200 TL’dir. Dernek aidatları ilk üyelik için aylık 3.000 TL, ikinci üyelik için aylık 600 TL’dir.
  • Grup şirketi olan üyelikler için: Giriş Ücreti her bir üye için 2.000 TL’dir. Dernek aidatları her bir üye için aylık 3.000 TL’dir.
 5. Fahri Üyelerden 6 aylık üyelik bedeli olan 18.000 TL alınır.
 6. Yukarıdaki işlemler yapılmadıkça Dernek üyeliği kazanılamaz.

* Grup Şirketi olmayan şirket: “Gurup/holding ve bağlı şirket üyelikleri” dışında kalan üyelikler.

** Grup/Holding ve bağlı şirket: Bu tanım için iki ana kıstas birlikte veya ayrı ayrı dikkate alınır;

 • Telkoder üyesi olan şirketin belli bir gurup/holding yapısı içerisinde yer alması ve şirket hisselerinin en az %50’sinin doğrudan veya dolaylı olarak bu gurup/holdinge ait olması,
 • Aynı gurup/holdinge ait olan şirketlerin bir veya daha fazlasının Telkoder üyesi olması,