Author - onur

The News About Mr. Mehmet Izzı Çelebiler , The General Manager Of Satko And The Member Of Telkoder In Bt Haber ‘S 386th Issue (In Turkısh)

TELKODER YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE SATKO GENEL MÜDÜRÜ SAYIN MEHMET İZİ ÇELEBİLERİN BT HABER ‘İN 9-15 EYLÜL 386 SAYILI DERGİSİNDE YER ALAN HABERİ Türk Telekom (TT), Telekomünikasyon Kurumu’na genel izin ve lisans almak için başvuruda bulunmadı. Telekomünikasyon Kurumu (TK) yetkilileri Türk Telekom’un genel izin ve lisans almak için kendilerine başvurmaları gerekmediğini ve daha önce TT ile bir görev sözleşmesi imzaladıklarını belirttiler. Bu yıl sonunda tamamlanması beklenen TT’nin holding çatısı altında 9 şirket yapısından sonra da lisanlar için başvuru yapması gerekecek mi [...]

Read more...

Answers Of Mr Yusuf Ata Arıak , Chaırman Of Management Commitee Of Telkoder Manager , To The Questions Of The “Telekom Dünyası” Magazine. (In Turkish)

TELEKOM DÜNYASI DERGİSİ ‘NİN SORULARINA TELKODER YÖNETİM KURULU BAŞKANI YUSUF ATA ARIAK’IN VERDİĞİ YANITLAR 1.SORU Sizin iddianız; Telekomünikasyon sektöründe serbest ve adil bir rekabetin oluşması amacına yönelik olarak TELKODER’in kurulduğu şeklinde. Oysa kurucu öncüleriniz daha çok Koç, Sabancı, Doğan grubu ağırlıklı. Bu yapıyla nasıl bir haklı rekabet söz konusu olacak? Sorunuz eksik ve yanlış bilgiye dayanmaktadır. TELKODER, serbest rekabetten yanadır. TELKODER’e ancak Telekomünikasyon Kurumu’ndan ruhsat ve genel izin alan firmalar üye olabilmektedir. Telekomünikasyon Kurumu’nun ruhsat ve genel izin verdiği alanlarda hiçbir firma sayısı [...]

Read more...