11. Kalkınma Planı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi