BTK Kararları

Karar NoKarar TarihiAçıklama
2023/YK-YED/286Yayım: 29 Aralık 20232024 Yılı Kullanım Hakkı ve Posta Yetki Belgesi Ücretleri
2023/DK-ETD/284Yayım: 12 Ocak 2024Sabit Genişbant internet Sonlandırma Hizmetinde Cache İndirim Kampanyası
2023/DK-ETD/283Yayım: 12 Ocak 2024Genişbant Kampanyaları Süre Uzatımı
2023/DK-SYD/281Yayım: 29 Aralık 20232024 Yılı Telsiz Ücret Tarifesi
2023/DK-THD/26313 Eylül 2023İnternet/TV ve Sabit Telefon Hizmetlerine İlişkin Bireysel Yeni Abonelik Tesisi Öncesinde Teyit İşlemleri Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar
2023/DK-ETD/19120 Haziran 2023Türk Telekom Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifinin Onaylanması
2023/İK-SRD/12511 Nisan 2023Ankara 5. İdare Mahkemesinin İptal Kararının Yerine Getirilmesi (Sabit Telefon Şebekesine Erişim Pazar Analizi)
-
Derneğimiz tarafından “Sabit telefon şebekesine erişim pazar analizi” nihai dokümanının onaylanmasına dair Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada Ankara 5.İdare Mahkemesi iptal kararı vermişti. Bu karar sonrasında BTK ekteki 11.04.2023 tarihli kararı ile yeni bir pazar analizi yapılıncaya kadar 16.12.2009 tarihli kurul kararının uygulanmasına karar vermiştir.
2009 tarihli önceki pazar analizinin onaylanmasına dair Kurul kararı ile ilgili pazarda Türk telekom EPG ilan edilmiş ve bir dizi yükümlülüğe tabi kılınmıştı. Buna göre yeni bir pazar analizi yapılana kadar TT yeniden EPG kabul edilerek yükümlülüklere tabi kılınmış olmaktadır.
2023/DK-İD/11928 Mart 2023Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul ve Esaslar
2023/DK-ETD/11728 Mart 2023Genişbant Kampanyaları Süre Uzatımı
2023/DK-SRD/11628 Mart 20232023 yılı Abone Ömrünün Belirlenmesi
2023/DK-ETD/7321 Şubat 2023Hat Dondurma Uygulaması ve Genişbant
Kampanyaları Düzeltmeleri
2023/DK-ETD/7221 Şubat 2023Hat Dondurma Hizmetleri Uygulama Değişikliği
2023/İK/6914 Şubat 202306 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Depremlerde, işletmecilerin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğine ilişkin başlatılan incelemenin “Soruşturma” yöntemi ile yürütülmesi
2023/DK-THD/6614 Şubat 2023Deprem Felaketi Sebebiyle Alınacak Tedbirler
2023/DK-ETD/617 Şubat 2023Genişbant Kampanyaları Revizyonu
2023/DK-THD/567 Şubat 2023İadelerle İlgili Düzenlemelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Taslak
2023/İK-BTD/4324 Ocak 2023Nitelikli Elektronik Mühür Sertifika, SİL ve OCSP İstek/Cevap Mesajları Profilleri Rehberi
2023/TK-YED/4024 Ocak 2023Kısa Numara Tahsis Talebinin Değerlendirilmesi (TARSİM A.Ş.)
2023/DK-THD/3317 Ocak 2023“Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği EK-6’nın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Taslağı”na İlişkin Kamuoyu Görüşü Alınması
2023/DK-TED/2010 Ocak 2023Hizmet Kalitesi Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliği
2023/DK-TED/1810 Ocak 2023Telsiz Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik Taslağı
2023/UK-ETD/023 Ocak 2023Referans Arabağlantı Teklifinde IP Arabağlantıya Geçiş ile İlgili Değişiklik (Türk Telekomünikasyon A.Ş. Talepleri)
Karar NoKarar TarihiAçıklama
2022/DK-ETD/42227 Aralık 2022Sabit Genişbant İnternet Sonlandırma Hizmeti ve İndirim Kampanyaları
2022/DK-ETD/42127 Aralık 2022Genişbant Kampanyaları
2022/DK-THD/41627 Aralık 2022Görüş Alınması (İnternet/TV ve Sabit Telefon Hizmetlerine İlişkin Yeni Bireysel Abonelik Tesisi Öncesinde Teyit Araması Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar Taslağı)
26 Aralık 2022BTK 2023 Yılı İş Planı
2022/DK-SYD/3857 Aralık 20222023 Yılı Telsiz Ücret Tarifesi
2022/İK-THD/32622 Kasım 2022İadelerle İlgili Düzenlemelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Taslak
2022/DK-BTD/1755 Temmuz 2022Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı
2022/DK-ETD/16528 Haziran 2022Genişbant Kampanyaları Süre Uzatımı
2022/DK-ETD/16428 Haziran 2022Çağrı Başlatma İndirim – THK Yeni Satış Kampanyaları
2022/DK-ETD/15617 Haziran 2022Fiber Yüksek Hızlar İndirim Kampanyası
2022/DK-SRD/8929 Mart 20222022 Yılı Abone Ömrünün Belirlenmesi
2022/DK-ETD/8729 Mart 202209/03/2022 tarihli ve 2022/DK-ETD/64 Sayılı Kurul Kararının Güncellenmesine İlişkin Talepler
2022/DK-ETD/8629 Mart 2022Genişbant Kampanyaları Süre Uzatımı
2022/DK-ETD/8529 Mart 2022Türk Telekom Referans Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımı Teklifi Kapsamındaki Enerji ve Klima Ücretlerinin Güncellenmesi
2022/DK-ETD/8429 Mart 2022Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi
2022/DK-ETD/8329 Mart 2022Çağrı Başlatma İndirim - THK Yeni Satış Kampanyaları
2022/DK-ETD/649 Mart 2022Türk Telekom IP VAE Hizmeti Port ve THK Tarife Güncellemesi
2022/DK-ETD/5322 Şubat 2022Türk Telekomünikasyon AŞ Referans Erişim ve Arabağlantı Tekliflerinde Yapılan Değişiklikler
2022/DK-ETD/2225 Ocak 2022SSG İnternet Hizmeti, SSG İnternet Uygulaması ve SSG Fırsat Uygulaması
2022/DK-ETD/1925 Ocak 2022Metro Ethernet İnternet Yeni Satış ve Mevcut Müşteri Kampanyaları
Karar NoKarar TarihiAçıklama
31 Aralık 2021BTK 2022 Yılı İş Planı
2021/DK-ETD/41228 Aralık 2021Genişbant Kampanyaları Süre Uzatımı
2021/DK-BTD/40322 Aralık 2021Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
2021/DK-YED/40222 Aralık 2021Numara Taşınabilirliği Mevzuatına İlişkin Düzenlemeler
2021/UK-ETD/39014 Aralık 2021Uzlaştırma Talebi (SMS Çağrı Sonlandırma Ücretleri)
2021/DK-ETD/38914 Aralık 2021Sabit Şebekede Arabağlantı Ücret Tarifesinin Belirlenmesi
2021/DK-SYD/38814 Aralık 20212022 Yılı Telsiz Ücret Tarifesi
2021/İK-SDD/38314 Aralık 2021İnceleme – RIPVAET Kapsamında Genel Arızalarda HST Ödemeleri Denetimi (Türk Telekom)
2021/DK-YED/3767 Aralık 20212022 Yılı Kullanım Hakkı ve Posta Yetki Belgesi Ücretleri
2021/İK-YED/3205 Ekim 2021Görüş Alınması (Numara Taşınabilirliği Mevzuatına İlişkin Düzenlemeler)
2021/DK-ETD/30427 Eylül 2021Türk Telekom Referans Arabağlantı Teklifi (RAT)’ne İlişkin Düzenlemeler – (IP Arabağlantıya Geçiş)
2021/DK-ETD/30327 Eylül 2021Tesis Paylaşımı Sürecine İlişkin Düzenlemeler (400 Metre ve Altı)
2021/DK-ETD/30227 Eylül 2021Türk Telekom Toptan İnternet Bizden Upsell
Kampanyasının Tadili (Yeni Paket/Port Eklenmesi)
2021/DK-SRD/29320 Eylül 2021SMS/MMS Sonlandırma Hizmetine İlişkin Tarife Kontrol Yükümlülüğü Süre Uzatımı
2021/UK-ETD/29220 Eylül 2021Uzlaştırma Talepleri (SMŞH İşletmecileri Şebekelerinde Çağrı Sonlandırma Ücretleri (Netgsm – Vodafone – Turkcell – TT Mobil))
2021/DK-ETD/28814 Eylül 2021Türk Telekom Referans Kiralık Devre ve Referans Al-Sat Yöntemiyle ATM/FR/ME İnternet Toptan Satış Tekliflerine İlişkin Tadiller
2021/DK-ETD/28714 Eylül 2021Genişbant Kampanyaları Süre Uzatımı (Türk Telekom)
2021/DK-ETD/28614 Eylül 2021Çağrı Başlatma İndirim ve THK Yeni Satış Kampanyaları (Türk Telekom)
2021/YK-YED/2437 Eylül 2021Kısa Numara Tahsis Talebi (Alo Ulaştırma – 123)
2021/DK-ETD/2417 Eylül 2021Penetrasyon Oranı Düşük İlçeler İçin Satış Destek Kampanyası (Türk Telekom)
2021/DK-TED/2407 Eylül 2021Elektronik Haberleşme Altyapı Tesisleri Referans Dokümanı
2021/DK-ETD/2103 Ağustos 2021Veri Akış Erişimi (VAE) Yedekleme Hizmeti
2021/DK-SRD/20627 Temmuz 2021Sabit Telefon Şebekesine Erişim Pazar Analizi
2021/DK-SRD/20527 Temmuz 2021Sabit Şebekede Çağrı Başlatma Pazar Analizi
2021/DK-ETD/18329 Haziran 2021Türk Telekom Referans Kiralık Devre ve Referans Al–Sat Yöntemiyle ATM/FR/ME İnternet Toptan Satış Teklifleri
2021/DK-SRD/18229 Haziran 2021İşletmeci Talebi (IP Arabağlantı Sağlama Yükümlülüğüne İlişkin Ek Süre Talebi (Türk Telekom))
2021/DK-ETD/17322 Haziran 2021Çağrı Başlatma İndirim ve THK Yeni Satış Kampanyaları (Türk Telekom)
2021/DK-ETD/17222 Haziran 2021Genişbant Kampanyaları Süre Uzatımı (Türk Telekom)
2021/DK-ETD/17122 Haziran 2021Türk Telekom Toptan İnternet Bizden Upsell Kampanyası
2021/DK-İD/1528 Haziran 2021Yeni Abonelere Güvenli İnternet Hizmeti Aile Profili’nin Varsayılan Olarak Belirlenmesi
2021/DK-ETD/1518 Haziran 2021Mobil Çağrı Sonlandırma Ücretleri
2021/DK-YED/1508 Haziran 2021IP Adresleri Numaraları Üzerinden Sunulan Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine Ücretsiz Erişim Sağlanması
2021/DK-BTD/12918 Mayıs 2021Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik
2021/DK-THD/12818 Mayıs 2021Sesli Mesaj Hizmetine İlişkin Düzenleme
2021/DK-THD/12718 Mayıs 2021Elektronik Haberleşme Sektöründe Nakil Başvurularının e-Devlet Kapısı Üzerinden Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar
2021/DK-TED/987 Nisan 2021Elektronik Haberleşme Altyapı Tesisleri Referans Dokümanı
2021/DK-YED/8016 Mart 2021Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Yetkilendirme Başvurusu Şartlarına ve Sürelerine İlişkin Düzenlemeler
2021/DK-ETD/389 Şubat 2021Sabit Genişbant İnternet Sonlandırma Hizmetinde İndirim Kampanyası
2021/DK-ETD/1419 Ocak 2021Metro Ethernet İnternet Yeni Satış ve Mevcut Müşteri Kampanyaları
2021/DK-ETD/1319 Ocak 2021Türk Telekom IP VAE Transmisyon Kampanyaları
8 Ocak 2021BTK 2021 Yılı İş Planı
Karar NoKarar TarihiAçıklama
2020/DK-ETD/35422 Aralık 2020Çağrı Başlatma İndirim ve THK Yeni Satış Kampanyaları (Türk Telekom)
2020/DK-ETD/35322 Aralık 2020Genişbant Kampanyaları Süre Uzatımı (Türk Telekom)
2020/DK-BTD/34615 Aralık 2020Belgeli Tahsis Edilecek İnternet Alan Adlarına İlişkin Usul ve Esaslar
2020/DK-BTD/34515 Aralık 2020Tahsisi Kısıtlı Alan Adlarına İlişkin Usul ve Esaslar
2020/DK-YED/3358 Aralık 20202021 Yılı Kullanım Hakkı ve Posta Yetki Belgesi Ücretleri
2020/DK-SYD/3348 Aralık 20202021 Yılı Telsiz Ücret Tarifesi
2020/DK-ETD/3338 Aralık 2020İşletmeci Talebi (Erişim ve Arabağlantı İle İlgili Alınan Ek Tedbirler (Toptan Genişbant ve THK Hizmetlerinde Hat Dondurma) (COVID-19))
2020/DK-SRD/3241 Aralık 2020Sabit Şebekede Çağrı Sonlandırma Pazar Analizi
2020/DK-ETD/2217 Ağustos 2020Türk Telekom Evrensel TTUNEL Tarifesi
2020/YK-YED/20114 Temmuz 2020IMT İşletmecileri 5G Deneme İzni (İstanbul Havalimanı)
2020/DK-ETD/18530 Haziran 2020Genişbant Kampanyaları Süre Uzatımı (Türk Telekom)
2020/DK-ETD/18223 Haziran 2020Türk Telekom İnternet Bizden İndirim Kampanyaları Süre Uzatımı
2020/DK-ETD/1709 Haziran 2020Eve Kadar Fiber’e Geçişlerde HGW Ücret İndirim Kampanyası (Türk Telekom)
2020/DK-ETD/1699 Haziran 2020Erişim ve Arabağlantı İle İlgili Alınan Ek Tedbirler (2020/DK-ETD/102) (COVID-19)
2020/DK-ETD/15220 Mayıs 2020Çağrı Başlatma İndirim ve THK Yeni Satış Kampanyaları (Türk Telekom)
2020/DK-ETD/15120 Mayıs 2020Mobil Referans Arabağlantı Teklifleri (TT Mobil - Turkcell - Vodafone)
2020/YK-YED/14920 Mayıs 2020Kısa Numara Tahsis Talebi (TÜİK–124)
2020/YK-YED/14018 Mayıs 2020Kısa Numara Tahsis Talepleri (YEŞİLAY–192) (YEDAM–115)
2020/DK-THD/13912 Mayıs 2020e-Devlet Kapısı Üzerinden Abonelik Sözleşmesi Fesih BaşvurusuYapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar
2020/DK-ETD/12114 Nisan 2020Türk Telekom Mevcut Müşterileri için DSL'den Fiber'e Upsell Destek Kampanyası
2020/İK-THD/1097 Nisan 2020Mahkeme Kararı’nın İfası (2013/DK-THD/154 Nolu Kurul Kararı’nın İptali)
2020/DK-ETD/10231 Mart 2020Erişim ve Arabağlantı İle İlgili Alınan Tedbirler (COVID-19)
2020/DK-THD/10031 Mart 2020Tüketici Haklarına Yönelik Alınan Tedbirler (COVID-19)
2020/DK-YED/08624 Mart 2020SMS Hizmeti Sunumu ile İlgili Düzenlemeler
2020/DK-THD/08424 Mart 2020Tüketici Şikâyetleri (Anlık Bildirimler (Pop-Up, Push Notification vb.) ile Alınan Onay/Rıza)
2020/DK-SYD/05125 Şubat 2020R/L Planı'nın Güncellenmesi
2020/DK-ETD/04418 Şubat 2020SSG Fırsat Uygulaması ve Sabit Genişbant İnternet Sonlandırma Hizmeti ve Kampanyası
27 Ocak 2020BTK 2020 Yılı İş Planı
2020/DK-ETD/01721 Ocak 2020Türk Telekom İnternet Bizden İndirim ve Devam Kampanyaları
2020/İK-BTD/01214 Ocak 2020Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin Kurulmasına ve İşletimine İlişkin Yönetmelik Taslağı
Karar NoKarar TarihiAçıklama
2019/DK-ETD/33631 Aralık 2019Port ve Transmisyon Ücret Revizyonu (Türk Telekom IP VAE Hizmeti)
2019/İK-HUK/34131 Aralık 2019Uzlaşma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı
2019/DK-ETD/33731 Aralık 2019Genişbant Kampanyaları Süre Uzatımı
2019/YK-SYD/33531 Aralık 2019R-L Frekans Tahsis Taleplerinin Değerlendirilmesi
2019/DK-SYD/33331 Aralık 20192020 Yılı Telsiz Ücret Tarifesi
2019/DK-PGM/33231 Aralık 2019Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü Ücretleri
2019/DK-ETD/30717 Aralık 2019Türk Telekom Çağrı Başlatma İndirim Kampanyası ve THK Yeni Satış Kampanyası
2019/DK-YED/28412 Kasım 2019Kamu Kurumlarının Alfanümerik CLI’a Sahip SMS Gönderimlerinde Yerleşim Yeri Belgesi İstenmemesi
2019/DK-ETD/28312 Kasım 2019Metro Ethernet İnternet Yeni Satış ve Mevcut Müşteri Kampanyaları
2019/DK-ETD/26801 Kasım 2019Türk Telekom İnternet Bizden İndirim Kampanya
Güncellemeleri ve RAST Revizyonları
2019/DK-ETD/23815 Ekim 2019SSG Fırsat Düşük Hızlara İndirim Kampanyası
2019/DK-ETD/20123 Eylül 2019Türk Telekom Çağrı Başlatma İndirimveTHK Yeni SatışKampanyaları
2019/DK-YED/15929 Mayıs 2019Kısa Numara Tahsis Talebi (RTÜK)
2019/DK-THD/15829 Mayıs 2019Kurul Kararı'nda Değişiklik Yapılması (Sabit Hat Sorgulama Hizmeti (2019-DK-THD-074)
2019/DK-ETD/11503 Mayıs 2019SSG Fırsat Ücretsiz Kapasite Kampanyası
2019/DK-THD/07405 Mart 2019Sabit Hat Sorgulama Hizmeti
2019/DK-YED/05012 Şubat 2019Türksat Talepleri
21 Ocak .20192019-2023 BTK Stratejik Plan
04 Ocak 2019BTK 2019 İş Planı
2019/DK-ETD/00503 Ocak 2019SSG İnternet Ücretsiz Kapasite Kampanyası
2019/DK-THD/00603 Ocak 2019Abone Hatlarının 888/898'li KDH Numaralarına Varsayılan Olarak Kapalı Olması
Karar NoKarar TarihiAçıklama
2018/İK-SDD/36518 Aralık 2018 İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi İncelemeleri Kapsamında TTNET AŞ'ye Uyarı
2018/DK-ETD/27212 Eylül 2018 Yeni SSG ve Metro Ethernet İnternet Hız Tarifeleri
2018/DK-ETD/27112 Eylül 2018Metro Ethernet İnternet Yeni Satış ve Mevcut Müşteri Kampanyaları
2018/YK-YED/25615 Ağustos 2018 Hisse Devri (Türk Telekomünikasyon AŞ)
2018/DK-YED/24323 Temmuz 2018 CLI Usul ve Esaslarında Değişiklik
2018/DK-TED/23623 Temmuz 2018Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sistemine Yönelik
Usul Ve Esaslar
2018/DK-ETD/22223 Temmuz 2018Engelli, Gazi ve Şehit Yakınlarına Yönelik İndirimli
İnternet Tarifelerinin Uygulama Esaslarının
Güncellenmesi
2018/İK-SDD/21717 Temmuz 2018 İnceleme-Sabit Genişbant İnternet Hizmeti
2018/İK-ETD/21209 Temmuz 2018 Mahkeme Kararının Gereği Yetki Devrinin
Güncellenmesi
2018/DK-ETD/19627 Haziran 2018Türk Telekom İnternet Bizden Kampanyaları
2018/DK-ETD/19727 Haziran 2018Genişbant Kampanyaları Süre Uzatımı
2018/DK-ETD/19827 Haziran 2018Penetrasyon Oranı Düşük İlçeler İçin DSL Satış Destek Kampanyasının Uygulama Süresinin Uzatılması
2018/DK-YED/18821 Haziran 2018Kullanım Hakkı Ücretinin Geç Ödenmesi
2018/DK-SRD/9322 Mart 2018Mobil Şebekelere Erişim ve Çağrı Başlatma Pazarı Nihai Dokümanı
2018/DK-ETD/8722 Mart 2018Türk Telekom İnternet Bizden Kampanyaları Süre Uzatımı Konulu Kurul Kararı
2018/DK-ETD/6706 Mart 2018Kadın Girişimcilere Özel İndirimli İnternet Kampanyası Konulu Kurul Kararı
2018/DK-THD/5701 Mart 2018Abonelere Yapılacak İadelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Konulu Kurul Kararı
2018/DK-THD/5801 Mart 2018Abonelere Yapılacak İadelere İlişkin Kurul Kararları Konulu Kurul Kararı
2018/DK-YED/6301 Mart 2018Toplu SMS Hizmetinin İlgili Mevzuata Uygun Olarak Sunulmaması Sebebi İle Hizmetin Kısıtlanması Konulu Kurul Kararı
2018/İK-SDD/5901 Mart 2018Soruşturma-Metro Ethernet İnternet Hizmeti Konulu Kurul Kararı
2018/DK-ETD/3407 Şubat 2018Metro Ethernet İnternet Yeni Satış ve Mevcut Müşteri Kampanyaları Konulu Kurul Kararı
2018/TK-YED/2118 Ocak 2018Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na Kısa Numara Tahsisi Konulu Kurul Kararı
2018/DK-TED/1210 Ocak 2018Piyasa Gözetimi ve Denetimi Sonucu İdari Yaptırım Tesisi Konulu Kurul Kararı
2018/İK-YED/710 Ocak 2018CLI İhlali Konulu Kurul Kararı
2018/İK-YED/610 Ocak 2018Acente Yükümlülükleri Konulu Kurul Kararı
2018/DK-YED/2710 Ocak 2018112 Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Sistemi (E-Call) Konulu Kurul Kararı
BTK 2018 Yılı İş Planı
2018/DK-ETD/910 Ocak 2018Türk Telekom THK Kampanyaları Konulu Kurul Kararı
2018/DK-SYD/1410 Ocak 2018RL Frekans Planlaması ve Yerli Malı Belgeli Cihaz Kullanımı Konulu Kurul Kararı
Karar NoKarar TarihiAçıklama
2017/DK-ETD/38426 Aralık 2017Penetrasyon Oranı Düşük İlçeler İçin DSL Satış Destek Kampanyasının Uygulama Süresinin Uzatılması Konulu Kurul Kararı
2017/DK-ETD/38326 Aralık 2017Yurtiçi Kiralık Devre Hizmeti Yeni Hız Tarifesi Konulu Kurul Kararı
2017/DK-ETD/38126 Aralık 2017Genişbant Kampanyaları Süre Uzatımı Konulu Kurul Kararı
2017/DK-ETD/38526 Aralık 2017Yurtiçi Kiralık Devre ve Kısmi Yurtiçi Kiralık Devrelerde 1+1 Yüksek Hız Kampanyası Konulu Kurul Kararı
2017/DK-ETD/38226 Aralık 2017Türk Telekom Kiralık Devrelerde 2x34 Mbps Kampanyası Konulu Kurul Kararı
2017/DK-SYD/37319 Aralık 20172018 Yılı Telsiz Ücret Tarifesi
2017/DK-SRD/36112 Aralık 2017Elektronik Haberleşme Sektöründe Rekabete Aykırı Davranış ve Uygulamalara İlişkin Başvurulara Dair Usul ve Esaslar
2017/İK-YED/33410 Kasım 2017Türk Telekom Tarafından Sunulan Bazı Hizmetlerin Kaldırılması Talebi
2017/DK-SYD/32201 Kasım 2017Türk Telekomünikasyon AŞ'nin Frekans İhlalinin Değerlendirilmesi Konulu Kurul Karar
2017/DK-THD/32801 Kasım 2017TTNet A.Ş. Ek Süre Talebi - Cayma Bedeli Denetimi
2017/DK-ETD/31525 Ekim 2017YAPA Erişim Modelinde Engelli, Gazi ve Şehit Yakınlarına Yönelik İndirimli İnternet Tarifelerinin Uygulanması-Ek Süre Talebi Konulu Kurul Kararı
2017/DK-YED/30520 Ekim 2017Numara Tanımlama ve Yönlendirme Konulu Kurul Kararı
2017/DK-YED/25719 Ekim 2017516 Alan Kodunun Kullanıma Açılması Konulu Kurul Kararı
2017/DK-ETD/28729 Eylül 2017Türk Telekom THK Kampanyası Konulu Kurul Kararı
2017/DK-ETD/28829 Eylül 2017Yeni SSG ve Metro Ethernet İnternet Hız Tarifeleri Konulu Kurul Kararı
2017/DK-ETD/27620 Eylül 2017Penetrasyon Oranı Düşük İlçeler İçin DSL Satış Destek Kampanyası Konulu Kurul Kararı
2017/DK-THD/28120 Eylül 2017Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği Taslağı Konulu Kurul Kararı Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği Taslağı Konulu Kurul Kararı
2017/DK-ETD/27520 Eylül 2017Türk Telekom İnternet Bizden Kampanyalarının Süre Uzatımı Konulu Kurul Kararı
2017/DK-SYD/27220 Eylül 2017UBAKUSAT Küpsat Uydusu Konulu Kurul Kararı
2017/DK-ETD/27420 Eylül 2017Genişbant Kampanyaları Süre Uzatımı Konulu Kurul Kararı
2017/DK-ETD/22619 Temmuz 2017Toptan VAE DSL İnternet Bizden Kampanyası
2017/DK-ETD/21213 Temmuz 2017TTunel ve Kısmi TTunel Paket Atlama
2017/DK-YED/21113 Temmuz 2017SSG Fırsat Uygulaması ve Yeni Hız Tarifeleri Konulu Kurul Kararı
2017/DK-YED/2056 Temmuz 2017THK Kampanyaları Konulu Kurul Kararı
2017/DK-ETD/16 Haziran 2017Türk Telekom Toptan Al-Sat DSL İnternet BizdenKampanyası Süre Uzatımı ve Upsell KampanyasıOnayı
2017/DK-YED/19716 Haziran 2017Çağrı Başlatma İndirim Kampanyası
2017/DK-YED/19516 Haziran 2017Genişbant Kampanyaları Süre Uzatımı Konulu Kurul Kararı
2017/DK-ETD/1896 Haziran 2017Türk Telekom Noktadan Noktaya Metro Ethernet,TTUNEL ve Kısmi TTUNEL Bağlantı Ücreti BizdenKampanyası Konulu Kurul Kararı
2017/DK-ETD/17125 Mayıs 2017Türk Telekom Kiralık Devrelerde Yüksek Hızda İndirim Kampanyası
2017/DK-ETD/17025 Mayıs 2017Türk Telekom Metro Ethernet İnternet Yeni Satış ve Mevcut Müşteri Kampanyaları Konulu Kurul Kararı
2017/DK-ETD/55
22 Şubat 2017
Türk Telekom RAT Değişiklik Talebi Bağcılar Santralinin Kapatılması Konulu Kurul Kararı
2017/TK-YED/1483 Mayıs 2017Gençlik ve Spor Bakanlığına Kısa Numara Tahsisi Konulu Kurul Kararı
2017/DK-ETD/13926 Nisan 2017Türk Telekom IP VAE Hizmeti Port ve Transmisyon Ücretleri Revizyonu Konulu Kurul Kararı
2017/DK-ETD/13826 Nisan 2017Turkcell Referans Arabağlantı Teklifi Değişiklik Talebi Konulu Kurul Kararı
2017/DK-ETD/13019 Nisan 2017Türk Telekom Metro Ethernet İnternet Bağlantı Ücreti Bizden Kampanyası Konulu Kurul Kararı
2017/DK-ETD/10730 Mart 2017Toptan Al-Sat DSL İnternet Bizden Kampanyası Konulu Kurul Kararı
2017/DK-ETD/10530 Mart 2017Yurtiçi Kiralık Devre ve Kısmi Yurtiçi Kiralık Devrelerde Yüksek Hız Kampanyası
2017/DK-ETD/10630 Mart 2017Genişbant Kampanyaları Süre Uzatımı Konulu Kurul Kararı
2017/DK-ETD/9620 Mart 2017STH İşletmecilerine Yönelik Kampanyalar Konulu Kurul Kararı
1 Mart 2017BTK 2017 Yılı İş Planı
2017/DK-ETD/262 Şubat 2017Kiralık Devre 4 Kat Hızlı Kampanyası Konulu Kurul Kararı
2017/DK-ETD/272 Şubat 2017Hacim Bazlı İndirim Uygulamalarında Revizyon Konulu Kurul Kararı
2017/DK-ETD/28
2 Şubat 2017SSG İnternet Hizmeti Konulu Kurul Kararı
2017/DK-ETD/292 Şubat 2017Noktadan Noktaya Metro Ethernet Hız Artırım
Kampanyası Konulu Kurul Kararı
Karar NoKarar TarihiAçıklama
2016/DK-THD/51827 Aralık 2016Adil Kullanım Noktası (AKN)
2016/DK-ETD/514
27 Aralık 2016
Hacim Bazlı İndirim Uygulamalarında Revizyon
2016/DK-ETD/513
27 Aralık 2016
Türk Telekom Çağrı Başlatma İndirim Kampanyası
2016/DK-ETD/512
27 Aralık 2016
Genişbant Kampanyaları Süre Uzatımı
2016/İ K-SRD/504
21 Aralık 2016
Sabit Şebekede Çağrı Sonlandırma Pazarı Nihai Doküman
2016/DK-THD/496
21 Aralık 2016
Katma Değerli Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin Sunumunda Tüketici Haklarının Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar
2016/YK-YED/491
14 Aralık 2016
2015 Yılı İdari Ücretini Kısmen Veya Tamamen Ödemeyen İşletmecilerin Yetkilendirmelerinin İptal Edilmesi Konulu Kurul Kararı
2016/UK-ETD/490
14 Aralık 2016
Uzlaştırma (Turknet ile Türk Telekom) Konulu Kurul Kararı
2016/DK-SYD/48714 Aralık 2016
2017 Yılı Telsiz Ücret Tarifesi
2016/DK-YED/486
14 Aralık 2016
2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri
2016/DK/482
06 Aralık 2016
CLI’a İlişkin Düzenleme Konulu Kurul Kararı
2016/DK-ETD/48106 Aralık 2016
SSG İnternet Hizmeti konulu Kurul Kararı
2016/YK-YED/480
06 Aralık 2016
Türk Telekom’un Sunduğu TURPAK Hizmetinin Sonlandırılması konulu Kurul Kararı
2016/DK/457
08 Kasım 2016
Abonelik Kayıtları Konulu Kurul Kararı
2016/DK-TED/450
02 Kasım 2016
Hizmet Kalitesi TTAŞ 2016 Yılı 2.Çeyrek Dönem Ceza Takriri
2016/YK-YED/448
02 Kasım 2016
Hisse Devri İşlemlerine İzin Verilmesi (Millenicom)
2016/DK-ETD/434
19 Ekim 2016
Genişbant Kampanyaları Konulu Kurul Kararları
2016/UK-ETD/433
19 Ekim 2016
Uzlaştırma – Bina İçi Bağlantı Devreleri (Turknet ile Türk Telekom)
2016/DK-ETD/419
04 Ekim 2016
Port ve Transmisyon Ücretlendirme Modeline Geçiş-Ek Süre
2016/DK-THD/418
04 Ekim 2016
2016/DK-THD/299 sayılı Kurul Kararı revizyonu
2016/DK-YED/394
01 Eylül 2016
Sayısı sınırlandırılmamış kullanım hakkı ücretlerinin belirlenmesi
2016/DK-YED/34927 Temmuz 2016
Milli Güvenlik ve Kamu Düzeni Gerekleri Konulu Kurul Kararı
2016/DK-ETD/327
28 Haziran 2016
Türk Telekom DSL IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Tarifeleri Konulu Kurul Kararı
2016/DK-THD/29910 Haziran 2016
İşletmecilerin Müşteri Hizmetlerine Doğru Yapılan Aramaların Ücretlendirilmesi
2016/DK-YED/287
07 Haziran 2016
Sanal Mobil Şebeke Hizmeti Numaralarına İlişkin Kurul Kararı
2016/DK-YED/19531 Mart 2016
Yetkilendirme Yönetmeliği Değişikliği Konulu Kurul Kararı
2016/DK-ETD/179
30 Mart 2016
Türk Telekomünikasyon AŞ Referans Tekliflerinde Değişiklik Yapılması Konulu Kurul Kararı
2016/DK-ETD/139
10 Mart 2016
Türk Telekom Kiralık Devre Dört Kat Hızlı Kampanyası Konulu Kurul Kararı
2016/DK-ETD/140
10 Mart 2016
Türk Telekom Metro Ethernet İnternet Bağlantı Ücreti Bizden Kampanyası Konulu Kurul Kararı
02 Şubat 2016
2016 Yılı İş Planı
2016/DK-ETD/61
27 Ocak 2016
Kiralık Devrelerde Yüksek Hızda İndirim Kampanyası Konulu Kurul Kararı
2016/DK-ETD/17
12 Ocak 2016
Genişbant Kampanyaları Konulu Kurul Kararı
04 Ocak 2016
2016 Yılı Frekans Kullanım Hakkı Ücretleri
04 Ocak 2016
2016 Yılı Numara Kullanım Hakkı Ücretleri
Karar NoKarar TarihiAçıklama
31 Aralık 2015
2016 Yılı Telsiz Ücret Tarifesi
2015/DK-ETD/552
29 Aralık 2015
Paket Bazlı IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Tarifelerinin Uygulama Süresinin Uzatılması Konulu Kurul Kararı
2015/DK-YED/545
23 Aralık 2015
2016 Yılı Kullanım Hakkı Ücretleri Konulu Kurul Kararı
2015/DK-SDD/523
23 Kasım 2015
İnceleme – TTAŞ DSL ve THK Hizmeti Konulu Kurul Kararı
2015/DK-THD/445
05 Ekim 2015
Bayi Kanalı İle Yapılan İşlemler Konulu Kurul Kararı
2015/DK-ETD/435
28 Eylül 2015
Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi Konulu Kurul Kararları
2015/DK-ETD/412
10 Eylül 2015
Türk Telekom Noktadan Noktaya G.SHDSL, Fiberlink ve Ekotünel Bağlantı Ücreti Kampanyası
2015/DK-ETD/364
05 Ağustos 2015
Türk Telekom Referans Al-Sat Yöntemiyle ATM/FR/ME İnternet Toptan Satış Teklifi ve Referans Kiralık Devre Teklifi’nin Onaylanması
2015/DK-ETD/300
09 Temmuz 2015
Türk Telekom Arabağlantı Ücretlerinde İndirim Kampanyası Konulu Kurul Kararı
2015/DK-ETD/301
09 Temmuz 2015
Genişbant Kampanyaları Konulu Kurul Kararı
2015/DK-SDD/293
30 Haziran 2015
2014/DK-SDD/309 ve 2014/DK-SDD/310 Sayılı Kurul Kararları (Süre Uzatımı) Konulu Kurul Kararı
2015/DK-ETD/294
30 Haziran 2015
Türk Telekom Noktadan Noktaya G.SHDSL ve Fiberlink’te Avantaj Kampanyaları Konulu Kurul Kararı
2015/DK-ETD/152
18 Mart 2015
Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi Konulu Kurul Kararı
2015/DK-ETD/161
18 Mart 2015
Türk Telekom Arabağlantı Ücretlerinde İndirim Kampanyası Konulu Kurul Kararı
2015/DK-ETD/140
12 Mart 2015
Genişbant Kampanyaları Konulu Kurul Kararı
2015/4
24 Şubat 2015
2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
Karar NoKarar TarihiAçıklama
2014/DK-SRD/635
30 Aralık 2014
Fiyat Sıkıştırması Analizi Sonuçları Konulu Kurul Kararı
2014/DK-ETD/674
29 Aralık 2014
Türk Telekom Metro Ethernet İnternet Bağlantı Ücreti Bizden Kampanyası Konulu Kurul Kararı
2014/DK-SYD/673
29 Aralık 2014
Türk Telekomünikasyon AŞ’nin Kablosuz Telefon Sistemi Konulu Kurul Kararı
2014/DK-ETD/675
29 Aralık 2014
Türk Telekom Referans Arabağlantı Teklifi Konulu Kurul Kararı
2014/DK-YED/683
29 Aralık 2014
Elektronik Haberleşme Hizmet, Şebeke ve Altyapılarının Tanım, Kapsam ve Süreleri Düzenlemesi
2014/DK-ETD/659
22 Aralık 2014
Mevcut Paket Bazlı IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Tarifelerinin Uygulama Süresinin Uzatımı Konulu Kurul Kararı
2014/DK-SYD/649
22 Aralık 2014
2015 Yılı Telsiz Ücret Tarifesi
2014/DK-SDD/309
17 Aralık 2014
İnceleme – Referans Erişim Tekliflerine Uyum -Data Konulu Kurul Kararı
2014/DK-SDD/310
17 Aralık 2014
İnceleme – Referans Erişim Tekliflerine Uyum -Genişbant Konulu Kurul Kararı
2014/DK-SDD/389
17 Aralık 2014
Soruşturma – TTNET AŞ Konulu Kurul Kararı
2014/DK-ETD/633
17 Aralık 2014
Tesis Paylaşımı Uygulaması Konulu Kurul Kararı
2014/DK-YED/631
08 Aralık 2014
01.12.2014 tarihli ve 2014/DK-YED/615 sayılı Kurul Kararına İlişkin Düzeltme Konulu Kurul Kararı
2014/DK-ETD/622
01 Aralık 2014
Türk Telekom Arabağlantı Ücretlerinde İndirim Kampanyası Konulu Kurul Kararı
2014/DK-ETD/522
24 Ekim 2014
Mobil Referans Ara bağlantı Tekliflerinin Onaylanması
2014/DK-ETD/523
24 Ekim 2014
Türk Telekom Referans Arabağlantı Teklifinin Onaylanması
2014/DK-ETD/512
23 Ekim 2014
Türk Telekom’un Süre Talebi Konulu Kurul Kararı
2014/DK-ETD/513
23 Ekim 2014
TTÜNEL Paket Atlama Kampanyası Konulu Kurul Kararı
2014/DK-THD/461
22 Eylül 2014
Ek Paket Bilgilendirme Mesajları Konulu Kurul Kararı
2014/DK-YED/455
22 Eylül 2014
BSTB’nin Kısa Numara Tahsis Talebi Konulu Kurul Kararı
2014/DK-YED/456
22 Eylül 2014
157 Kısa Numarasının Devri Konulu Kurul Kararı
2014/UK-ETD/459
22 Eylül 2014
Netconnect ile Türk Telekom Arasında İşletilen Uzlaştırma Prosedürü Konulu Kurul Kararı
2014/DK-ETD/460
09 Eylül 2014
Genişbant Kampanyaları konulu Kurur Kararı
2014/DK-SDD/448
09 Eylül 2014
2014/DK-SDD/309 Sayılı Kurul Kararı’nda Değişiklik Konulu Kurul Kararı
2014/DK-ETD/444
09 Eylül 2014
Noktadan Noktaya Metro Ethernet Müşteri Sadakat Kampanyası Konulu Kurul Kararı
2014/DK-ETD/446
09 Eylül 2014
Türk Telekom SSG Bağlantı Kampanyaları Konulu Kurul Kararı
2014/DK-BTD/438
01 Eylül 2014
Şebeke ve Bilgi Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin İlave Tedbirleri Almakla Yükümlü Olacak İşletmecilerin Belirlenmesi.
2014/DK-ETD/429
26 Ağustos 2014
Toptan Al-Sat/IP VAE Yüksek Hızlı DSL İnternet Paketlerine Yönelik Satış Destek Kampanyası.
2014/DK-THD/395
11 Ağustos 2014
Abonelik Sözleşmesi Olmaksızın Hizmet Sunulması Konulu Kurul Kararı
2014/DK-ETD/403
11 Ağustos 2014
8 Mbit/sn ve 16 Mbit/sn Limitsiz MEB Tarifeleri Konulu Kurul Kararları
2014/DK-THD/372
21 Temmuz 2014
Engelli Tüketicilere Yönelik Düzenlemeler konulu Kurul Kararı
2014/DK-ETD/324
17 Haziran 2014
Referans Tesis Paylaşımı ve Aydınlatılmamış Fiber Teklifi Konulu Kurul Kararı
2014/DK-ETD/290
02 Haziran 2014
Türk Telekom Yurtiçi Kiralık Devrelerde Taahhütlü Yüksek Hız Kampanyası konulu Kurul Kararı
2014/DK-THD/237
30 Nisan 2014
Elektronik Haberleşme Sektöründe Kıst Ücrete İlişkin Uygulama Esasları Konulu Kurul Kararı
2014/DK-ETD/216
21 Nisan 2014
Türk Telekom Kiralık Devrelerde 2×10 Mbit/sn Kampanyasında Revizyon Konulu Kurul Kararı
2014/DK-ETD/210
15 Nisan 2014
THK Kapsamında İptal Edilen Hatlara İlişkin Numaraların Rezerve Edilmesi Hizmetleri Konulu Kurul Kararı
2014/DK-ETD/168
26 Mart 2014
Yeni DSL Tarife Paketlerinin Portföye Eklenmesine ilişkin Kurul Kararı
2014/DK-SRD/172
26 Mart 2014
Sabit Şebekede Çağrı Başlatma Pazarı Toptan Hat Kiralama Yükümlülükleri
2014/DK-SRD/172
26 Mart 2014
Sabit Şebekede Çağrı Başlatma Pazar Analizi Fiyat Sıkıştırması Yükümlülükleri
2014/DK-ETD/151
18 Mart 2014
TTVM Sanal Sunucu Hizmeti Konulu Kurul Kararı
2014/DK-THD/114
19 Şubat 2014
Sesli Mesaj Hizmeti Konulu Kurul Kararı
2014/DK-THD/58
21 Ocak 2014
TL Yükleme Hizmetleri Konulu Kurul Kararı
2014/DK-YED/38
06 Ocak 2014
Ücret İadesine İlişkin Yöntem Konulu Kurul Kararı
2014/DK-ETD/20
06 Ocak 2014
Genişbant Kampanyaları Konulu Kurul Kararı
2014/DK-THD/25
06 Ocak 2014
Engelli Tüketicilere Yönelik Düzenlemeler
2014/DK-ETD/50
02 Ocak 2014
Bazı Kısa Numaraların Geri Alımı Konulu Kurul Kararı
2014/DK-YED/8
02 Ocak 2014
Türk Telekom AŞ Arama Kartları Konulu Kurul Kararları
2014/DK-YED/7
02 Ocak 2014
Kısa Numara Tahsis Talebi Konulu Kurul Kararı
Karar NoKarar TarihiAçıklama
2013/DK-ETD/658
18 Aralık 2013
Referans Erişim ve Arabağlantı Teklifleri Konulu Kurul Kararı

2013/DK-YED/644
11 Aralık 2013
2014 Yılı Kullanım Hakkı Ücretleri Konulu Kurul Kararı
2013/DK-ETD/534
01 Ekim 2013
Kiralık Devre Kampanyalarına ilişkin 01.10.2013 tarih ve 2013/DK-ETD/534 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-ETD/527
23 Eylül 2013
Referans Teklif Değişikliklerine ilişkin 23.09.2013 tarih ve 2013/DK-ETD/527 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-THD/483
03 Eylül 2013
2013-362 sayılı Kurul Kararına İlişkin Ek Süre Taleplerine ilişkin 03.09.2013 tarih ve 2013/DK-THD/483 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-ETD/477
03 Eylül 2013
Genişbant Kampanyaları Süre Uzatımına ilişkin 03.09.2013 tarih ve 2013/DK-ETD/477 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-ETD/478
03 Eylül 2013
NN Metro Ethernet Sadakat Kampanyasına ilişkin 03.09.2013 tarih ve 2013/DK-ETD/478 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-ETD/479
03 Eylül 2013
VDSL MEB Toptan İnternet Tarifesine ilişkin 03.09.2013 tarih ve 2013/DK-ETD/479 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-ETD/480
03 Eylül 2013
8 Mbit/sn’ye Kadar Limitsiz (100 GB AKN) DSL Tarifesi Değişikliğine ilişkin 03.09.2013 tarih ve 2013/DK-ETD/480 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-SDD/468
20 Ağustos 2013
İnceleme –Toptan Hat Kiralamaya ilişkin 20.08.2013 tarih ve 2013/DK-SDD/468 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-ETD/461
20 Ağustos 2013
Genişbant Erişim Kampanyasına ilişkin 20.08.2013 tarih ve 2013/DK-ETD/461 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-THD/444
14 Ağustos 2013
Sesli Mesaj Hizmetine ilişkin 14.08.2013 tarih ve 2013/DK-THD/444 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-ETD/413
24 Temmuz 2013
DSL Bağlantı ve Nakil Ücreti Kampanyalarına ilişkin 24.07.2013 tarih ve 2013/DK-ETD/413 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-TED/408
18 Temmuz 2013
TTAŞ Sabit Telefon Hizmet Kalitesi Hedef Değerlerine Uyumuna ilişkin 18.07.2013 tarih ve 2013/DK-TED/408 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-TİB/401
18 Temmuz 2013
STH İşletmecilerinin Trafiklerine ilişkin 18.07.2013 tarih ve 2013/DK-TİB/401 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-THD/362
24 Haziran 2013
Abonelik Sözleşmeleri ve Bilgilendirme SMS’lerine ilişkin 24.06.2013 tarih ve 2013/DK-THD/362 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-YED/346
17 Haziran 2013
Turknet-TNN İletişim Birleşme Talebine ilişkin 17.06.2013 tarih ve 2013/DK-YED/346 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-YED/345
17 Haziran 2013
Teleks, Teleteks ve Çağrı Hizmetlerinin Kaldırılması Talebine ilişkin 17.06.2013 tarih ve 2013/DK-YED/345 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-ETD/359
17 Haziran 2013
Arabağlantı Ücret Tarifelerinin Yayımlanmasına ilişkin 17.06.2013 tarih ve 2013/DK-ETD/359 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-ETD/353
17 Haziran 2013
Genişbant Kampanyalarına ilişkin 17.06.2013 tarih ve 2013/DK-ETD/353 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-ETD/352
17 Haziran 2013
Karar Düzeltmesine (29/05/2013 tarihli ve 2013/DK-ETD/298 sayılı Karar) ilişkin 17.06.2013 tarih ve 2013/DK-ETD/352 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-ETD/268
13 Mayıs 2013
Referans Erişim Teklifi Kapsamında Turkcell’in Ek Süre Talebine ilişkin 13.05.2013 tarih ve 2013/DK-ETD/268 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-ETD/270
13 Mayıs 2013
DSL Tarife Portföyünde Değişiklik, DSL Satış ve THK Erişim Ücreti Kampanyalarına ilişkin 13.05.2013 tarih ve 2013/DK-ETD/270 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-ETD/269
13 Mayıs 2013
Türk Telekom Yurtiçi Kiralık Devrelerde İki Kat Hız Fırsatı Kampanyasına ilişkin 13.05.2013 tarih ve 2013/DK-ETD/269 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-YED/243
08 Mayıs 2013
Kullanım Hakkı Yetki Belgesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin 08.05.2013 tarih ve 2013/DK-YED/243 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-YED/242
08 Mayıs 2013
123 Kısa Numarasının Kullanıma Açılması İçin Ek Süre Talebine ilişkin 08.05.2013 tarih ve 2013/DK-YED/242 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-ETD/251
08 Mayıs 2013
DSL Bağlantı ve Nakil Ücreti Kampanyalarının Uygulama Süresinin Uzatılmasına ilişkin 08.05.2013 tarih ve 2013/DK-ETD/251 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-ETD/220
24 Nisan 2013
Türk Telekom Metro Ethernet İnternet Bağlantı Ücreti Kampanyasına ilişkin 24.04.2013 tarih ve 2013/DK-ETD/220 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-SDD/228
24 Nisan 2013
TTNet Gezinti Hizmeti Soruşturmasına ilişkin 24.04.2013 tarih ve 2013/DK-SDD/228 sayılı Kurul Kararı2013/DK-ETD/222
2013/DK-ETD/222
24 Nisan 20134
Referans Tekliflere Köprü Statüsü Sürecinin Eklenmesine ilişkin 24.04.2013 tarih ve 2013/DK-ETD/222 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-ETD/221
24 Nisan 2013
Türk Telekom DSL Yeni Müşteri Satış Performans ve İSS Sadakat Kampanyalarına ilişkin 24.04.2013 tarih ve 2013/DK-ETD/221 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-YED/208
17 Nisan 2013
İris Telekom’un Bilgi Vermemesine ilişkin 17.04.2013 tarih ve 2013/DK-YED/208 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-YED/210
17 Nisan 2013
İnternet Üzerinden Yetkisiz Elektronik Haberleşme Hizmeti Sunumu ilişkin 17.04.2013 tarih ve 2013/DK-YED/210 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-YED/209
17 Nisan 2013
Türkiye Belediyeler Birliği’nin Kısa Numara Tahsis Talebine ilişkin 17.04.2013 tarih ve 2013/DK-YED/209 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-ETD/214
17 Nisan 2013
Yurtiçi Kiralık Devrelerde 1+1 Yüksek Hız Kampanyasına ilişkin 17.04.2013 tarih ve 2013/DK-ETD/214 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-ETD/212
17 Nisan 2013
Kısmi Kiralık Devre Hizmetinin Sunumuna Başlama Tarihinin Ertelenmesine ilişkin 17.04.2013 tarih ve 2013/DK-ETD/212 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-YED/197
12 Nisan 2013
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’ne Kısa Numara Tahsisine ilişkin 12.04.2013 tarih ve 2013/DK-YED/197 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-SDD/192
12 Nisan 2013
Soruşturma – Vodafone “CepNet” Adil Kullanım Limitine ilişkin 12.04.2013 tarih ve 2013/DK-SDD/192 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-ETD/187
12 Nisan 2013
Tesis Paylaşımı Yükümlülüğü ve Uygulamasına ilişkin 12.04.2013 tarih ve 2013/DK-ETD/187 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-ETD/201
12 Nisan 2013
SMS Arabağlantı Ücretlerine ilişkin 12.04.2013 tarih ve 2013/DK-ETD/201 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-ETD/162
03 Nisan 2013
ADSL Yeni Satış Kampanyası Uygulama Süresinin Uzatılmasına ilişkin 03.04.2013 tarih ve 2013/DK-ETD/162 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-THD/171
03 Nisan 2013
Otomatik Yenilenen Dönemsel Hizmetlere ilişkin 03.04.2013 tarih ve 2013/DK-THD/171 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-ETD/163
03 Nisan 2013
Engelli, Gazi ve Şehit Yakınlarına Yönelik İndirimli İnternet Tarifelerinin Kapsamının Genişletilmesine ilişkin 03.04.2013 tarih ve 2013/DK-ETD/163 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-ETD/155
20 Mart 2013
Türk Telekom Referans Erişim Tekliflerinde Revizyon- Nakil Süreçleri, Ortak Yerleşim Alanlarına Uzaktan Erişim, Devre/Port İptalinde Ücretlendirmeye ilişkin 20.03.2013 tarih ve 2013/DK-ETD/155 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-THD/154
20 Mart 2013
Taahhütlerde Yer Alan Cayma Bedellerine ilişkin 20.03.2013 tarih ve 2013/DK-THD/154 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-ETD/138
13 Mart 2013
Metro Ethernet İnternet Hız Artırımı Kampanyasına ilişkin 13.03.2013 tarih ve 2013/DK-ETD/138 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-ETD/142
13 Mart 2013
2009/149 sayılı Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına ilişkin 13.03.2013 tarih ve 2013/DK-ETD/142 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-ETD/141
13 Mart 2013
Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesine ilişkin 13.03.2013 tarih ve 2013/DK-ETD/141 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-SDD/126
06 Mart 2013
İnceleme – Görüntülü Çağrıların Ücretlendirilmesine ilişkin 06.03.2013 tarih ve 2013/DK-SDD/126 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-SDD/125
06 Mart 2013
Ar-Ge Denetimine ilişkin 06.03.2013 tarih ve 2013/DK-SDD/125 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-ETD/99
12 Şubat 2013
Türk Telekom Referans Tekliflerinde (RKDT ve RAFMET) Revizyona ilişkin 12.02.2013 tarih ve 2013/DK-ETD/99 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-ETD/98
12 Şubat 2013
THK Kapsamında Hat Dondurma ve İptal Edilen Hatlara İlişkin Numaraların Rezerve Edilmesi Hizmetlerine ilişkin 12.02.2013 tarih ve 2013/DK-ETD/98 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-YED/94
12 Şubat 2013
Avea’nın Hisse Hareketini Zamanında Bildirmemesine ilişkin 12.02.2013 tarih ve 2013/DK-YED/94 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-ETD/85
06 Şubat 2013
Türk Telekom Noktadan Noktaya G.SHDSL Hizmetinde İki Kat Hız Kampanyasına ilişkin 06.02.2013 tarih ve 2013/DK-ETD/85 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-ETD/84
06 Şubat 2013
Türk Telekom Arabağlantı Ücretlerinde İndirim Kampanyasına ilişkin 06.02.2013 tarih ve 2013/DK-ETD/84 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-ETD/70
05 Şubat 2013
Turkcell Referans Erişim Teklifinin Onaylanmasına ilişkin 05.02.2013 tarih ve 2013/DK-ETD/70 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-YED/55
23 Ocak 2013
TTNET-SOBEE Birleşme Talebine ilişkin 23.01.2013 tarih ve 2013/DK-YED/55 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-ETD/24
11 Ocak 2013
ADSL Yeni Satış Kampanyası Uygulama Süresinin Uzatılmasına ilişkin 11.01.2013 tarih ve 2013/DK-ETD/24 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-ETD/25
11 Ocak 2013
Türk Telekom Referans Kiralık Devre Teklifine Kısmi Kiralık Devre Hizmetinin Eklenmesine ilişkin 11.01.2013 tarih ve 2013/DK-ETD/25 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-ETD/26
11 Ocak 2013
Hacim Bazlı İndirim Uygulamalarında Revizyona ilişkin 11.01.2013 tarih ve 2013/DK-ETD/26 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-ETD/27
11 Ocak 2013
DSL Nakil Ücreti Kampanyasına ilişkin 11.01.2013 tarih ve 2013/DK-ETD/27 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-YED/36
11 Ocak 2013
İdari Ücretin Ödenmemesine ilişkin 11.01.2013 tarih ve 2013/DK-YED/36 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-YED/35
11 Ocak 2013
Netontell’in Hisse Devrine ilişkin 11.01.2013 tarih ve 2013/DK-YED/35 sayılı Kurul Kararı
2013/DK-THD/14
03 Ocak 2013
Taahhütlerde Yer Alan Cayma Bedellerine ilişkin 03.01.2013 tarih ve 2013/DK-THD/14 sayılı Kurul Kararı
Karar NoKarar TarihiAçıklama
2012/DK-07/650
26 Aralık 2012
TTVPN’i Olana Kiralık Devre 4 Kat Daha Hızlı Kampanyasına ilişkin 26.12.2012 tarih ve 2012/DK-07/650 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-07/633
19 Aralık 2012
Sabit Telefon Şebekesine Erişim Pazarı ile Sabit Şebeke Üzerinden Arama Pazarlarına İlişkin Pazar Analizlerinin Geçerlilik Sürelerinin Uzatımına ilişkin 19.12.2012 tarih ve 2012/DK-07/633 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-07/632
19 Aralık 2012
DSL Bağlantı Ücreti Kampanyasına ilişkin 19.12.2012 tarih ve 2012/DK-07/632 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-07/631
19 Aralık 2012
Yurtiçi Kiralık Devrelerde Yüksek Kapasite Kampanyasına ilişkin 19.12.2012 tarih ve 2012/DK-07/631 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-16/624
14 Aralık 2012
Türk Telekom, Superonline, Turknet ve Vodafone Alternatif Hakkında Yürütülen İncelemeye ilişkin 14.12.2012 tarih ve 2012/DK-16/624 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-08/620
14 Aralık 2012
TİB’e Kısa Numara Tahsisine ilişkin 14.12.2012 tarih ve 2012/DK-08/620 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-16/614
07 Aralık 2012
Mlt Telekom ve Netontell İncelemesi ilişkin 07.12.2012 tarih ve 2012/DK-16/614 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-15/609
07 Aralık 2012
Elektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliği Kapsamında İşletmecilerin Kuruma Bilgi Verme Yükümlülüğüne ilişkin 07.12.2012 tarih ve 2012/DK-15/609 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-08/573
14 Kasım 2012
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na Kısa Numara Tahsisine ilişkin 14.11.2012 tarih ve 2012/DK-08/573 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-16/566
07 Kasım 2012
İnceleme – Türk Telekom Yalın DSL konulu 07.11.2012 tarih ve 2012/DK-16/566 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-07/570
07 Kasım 2012
Türk Telekom RAT’ında ve 2009/DK-07/440 Sayılı Kurul Kararı’nda Değişiklik Yapılmasına ilişkin 07.11.2012 tarih ve 2012/DK-07/570 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-07/559
07 Kasım 2012
Netgsm ile Turkcell Arasında İşletilen Uzlaştırma Prosedürüne ilişkin 07.11.2012 tarih ve 2012/DK-07/559 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-07/558
07 Kasım 2012
Sabit Telefon Hizmeti İşletmecilerine Yönelik Toptan Hat Kiralama Kampanyalarına ilişkin 07.11.2012 tarih ve 2012/DK-07/558 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-12/554
07 Kasım 2012
Telsim Mobil Telekomünikasyon AŞ’ye Uygulanan İdari Para Cezasına ilişkin 07.11.2012 tarih ve 2012/DK-12/554 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-14/549
31 Ekim 2012
Tarife Paketlerinin Kaldırılması veya İptal Edilmesi Durumunda Tarife Değişikliğine ilişkin 31.10.2012 tarih ve 2012/DK-14/549 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-07/550
31 Ekim 2012
Metro Ethernet İnternet Hız Artırımı Kampanyasına ilişkin 31.10.2012 tarih ve 2012/DK-07/550 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-07/542
23 Ekim 2012
Türk Telekom Referans Arabağlantı Teklifinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin 23.10.2012 tarih ve 2012/DK-07/542 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-08/530
18 Ekim 2012
Avea’nın GSM İmtiyaz Sözleşmesinden Kaynaklanan Hazine Payını Eksik Ödemesine ilişkin 18.10.2012 tarih ve 2012/DK-08/530 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-07/526
18 Ekim 2012
Günlük ve Saatlik İnternet Ücretsiz Kullanım Kampanyasına ilişkin 18.10.2012 tarih ve 2012/DK-07/526 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-07/525
18 Ekim 2012
35 Mbit/sn’ye Kadar DSL Tarifesi Uygulama Esası Değişikliğine ilişkin 18.10.2012 tarih ve 2012/DK-07/525 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-14/504
09 Ekim 2012
Kullanım Miktarı Sınırlı Hizmetlere ilişkin 09.10.2012 tarih ve 2012/DK-14/504 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-16/492
03 Ekim 2012
Türk Telekom-Tahakkuk Farklılıklarına ilişkin 03.10.2012 tarih ve 2012/DK-16/492 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-07/490
03 Ekim 2012
ADSL Yeni Satış Kampanyasına ilişkin 03.10.2012 tarih ve 2012/DK-07/490 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-12/488
03 Ekim 2012
Turkcell İlet. Hiz. AŞ’ye Uygulanacak İdari Para Cezasına ilişkin 03.10.2012 tarih ve 2012/DK-12/488 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-12/487
03 Ekim 2012
Telsim Mobil Telekomünikasyon AŞ’ye Uygulanacak İdari Para Cezasına ilişkin 03.10.2012 tarih ve 2012/DK-12/487 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-08/485
03 Ekim 2012
Vodafone Net ile Vodafone Alternatif’in Birleşmesine ilişkin 03.10.2012 tarih ve 2012/DK-08/485 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-59/482
03 Ekim 2012
Türk Telekom’un Abonelik Bilgilerine ilişkin 03.10.2012 tarih ve 2012/DK-59/482 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-16/472
26 Eylül 2012
Avea’nın KMKP Ödemelerinin İncelenmesine ilişkin 26.09.2012 tarih ve 2012/DK-16/472 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-16/476
26 Eylül 2012
ASELSAN NET’in Denetimine ilişkin 26.09.2012 tarih ve 2012/DK-16/476 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-12/469
26 Eylül 2012
HSAT Yönetmeliği Kapsamında Yapılan Bildirimlere ilişkin 26.09.2012 tarih ve 2012/DK-12/469 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-07/464
26 Eylül 2012
Gazi ve Şehit Yakınlarına İlişkin İndirimli DSL İnternet Tarifelerine ilişkin 26.09.2012 tarih ve 2012/DK-07/464 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-07/463
26 Eylül 2012
VAE Tarife Çalışması İlave Süre Talebine ilişkin 26.09.2012 tarih ve 2012/DK-07/463 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-07/462
26 Eylül 2012
Türk Telekom Noktadan Noktaya G.SHDSL Hizmetinde İki Kat Hız Kampanyası Süre Uzatımına ilişkin 26.09.2012 tarih ve 2012/DK-07/462 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-07/441
17 Eylül 2012
Veriser ile Turkcell Arasında İşletilen Uzlaştırma Prosedürüne ilişkin 17.09.2012 tarih ve 2012/DK-07/441 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-11/439
17 Eylül 2012
Türk Telekomünikasyon AŞ’nin Kablosuz Telefon Sistemine ilişkin 17.09.2012 tarih ve 2012/DK-11/439 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-08/429
12 Eylül 2012
BOTAŞ’a Kısa Numara Tahsisine ilişkin 12.09.2012 tarih ve 2012/DK-08/429 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-07/428
12 Eylül 2012
ADSL/ADSL2+/VDSL2 Hat Dondurma Kampanyası Uygulama Süresinin Uzatılmasına ilişkin 12.09.2012 tarih ve 2012/DK-07/428 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-07/427
12 Eylül 2012
Yurtiçi Kiralık Devrelerde 1+1 Kampanyasına ilişkin 12.09.2012 tarih ve 2012/DK-07/427 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-16/422
05 Eylül 2012
Digitürk İncelemesine ilişkin 05.09.2012 tarih ve 2012/DK-16/422 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-07/417
05 Eylül 2012
Üniversite Öğrencilerine Yönelik DSL Kampanyasına ilişkin 05.09.2012 tarih ve 2012/DK-07/417 sayılı Kurul Kararı
2014/DK-ETD/460
05 Eylül 2012
Netgsm ile Vodafone Net ve Netgsm ile Vodafone Alternatif Arasında İşletilen Uzlaştırma Prosedürlerine ilişkin 05.09.2012 tarih ve 2012/DK-07/415 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-07/414
05 Eylül 2012
Kiralık Devrelerde İki Kat Hız Kampanyasına ilişkin 05.09.2012 tarih ve 2012/DK-07/414 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-14/411
29 Ağustos 2012
Fesih Ücretine ilişkin 29.08.2012 tarih ve 2012/DK-14/411 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-07/410
29 Ağustos 2012
Türk Telekom Referans Arabağlantı Teklifinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin 29.08.2012 tarih ve 2012/DK-07/410 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-07/403
22 Ağustos 2012
Türk Telekom Noktadan Noktaya G-SHDSL Hizmetinde İki Kat Hız Kampanyasına ilişkin 22.08.2012 tarih ve 2012/DK-07/403 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-07/402
22 Ağustos 2012
Tarife ve Tarife Değişikliklerinin kapsamının Belirlenmesi Değişikliğe ilişkin 22.08.2012 tarih ve 2012/DK-07/402 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-07/401
22 Ağustos 2012
Veriser ile Avea Arasında İşletilen Uzlaştırma Prosedürüne ilişkin 22.08.2012 tarih ve 2012/DK-07/401 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-07/400
22 Ağustos 2012
Veriser ile Vodafone Arasında İşletilen Uzlaştırma Prosedürüne ilişkin 22.08.2012 tarih ve 2012/DK-07/400 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-07/399
22 Ağustos 2012
Türk Telekom Referans Arabağlantı Teklifinde Revizyon-THK Değişikliğe ilişkin 22.08.2012 tarih ve 2012/DK-07/399 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-16/383
15 Ağustos 2012
TTNet AŞ Abone Alacaklarına İlişkin Soruşturmaya ilişkin 15.08.2012 tarih ve 2012/DK-16/383 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-08/394
15 Ağustos 2012
Hava Taşıtlarında Elektronik Haberleşme Hizmeti Sunumuna ilişkin 15.08.2012 tarih ve 2012/DK-08/394 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-07/388
15 Ağustos 2012
ROYTEPT’te Değişikliğe ilişkin 15.08.2012 tarih ve 2012/DK-07/388 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-10/373
08 Ağustos 2012
Türk Telekom’un Hukuki Dayanağı Olmadan (Yetki Sınırlarını İhlal Ederek) Hizmet Sunmasına ilişkin 08.08.2012 tarih ve 2012/DK-10/373 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-07/372
08 Ağustos 2012
Toptan Hat Kiralama hizmeti kapsamında sabit telefon hizmeti alan abonelere yönelik Türk Telekom “Kullanım Kolaylıkları Bedava Kampanyası” teklifinin onaylanmasına ilişkin 08.08.2012 tarih ve 2012/DK-07/372 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-08/354
01 Ağustos 2012
Rehberlik Hizmetine ilişkin 01.08.2012 tarih ve 2012/DK-08/354 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-08/326
18 Temmuz 2012
İçişleri Bakanlığına Kısa Numara Tahsisine ilişkin 18.07.2012 tarih ve 2012/DK-08/326 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-07/337
18 Temmuz 2012
Türk Telekom Referans Kiralık Devre Teklifinde Değişikliğe ilişkin 18.07.2012 tarih ve 2012/DK-07/337 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-07/336
18 Temmuz 2012
Türk Telekom Referans Erişim Teklifinde Teminat Mektubu Uygulanması ve ROYTEPT Revizelerine ilişkin 18.07.2012 tarih ve 2012/DK-07/336 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-07/335
18 Temmuz 2012
Referans Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim Teklifine ilişkin 18.07.2012 tarih ve 2012/DK-07/335 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-07/334
18 Temmuz 2012
Türk Telekom Referans Erişim Tekliflerinde Revizyon-ISS Değişikliğine ilişkin 18.07.2012 tarih ve 2012/DK-07/334 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-07/302
02 Temmuz 2012
DSL Tarifelerinde Adil Kullanım Noktası Uygulamasında Değişikliğe ilişkin 02.07.2012 tarih ve 2012/DK-07/302 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-10/303
02 Temmuz 2012
03.10.2011 tarih ve 2011/DK-10/511 sayılı Kurul Kararı’nın 07.01.2010 tarih ve 2010/DK-10/20 sayılı Kurul Kararı Çerçevesinde Değerlendirilmesine ilişkin 02.07.2012 tarih ve 2012/DK-10/303 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-14/295
26 Haziran 2012
Güvenli İnternet Hizmetine İlişkin Usul ve Esaslarına ilişkin 26.06.2012 tarih ve 2012/DK-14/295 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-07/277
20 Haziran 2012
Al-Sat/IP VAE DSL Tarifeleri ve Yüksek Hızlı Tarifelere Yönelik Mevcut Müşteri ve Satış Performans Kampanyaları ilişkin 20.06.2012 tarih ve 2012/DK-07/277 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-07/262
12 Haziran 2012
Toptan Seviyede Günlük ve Saatlik İnternet Kampanya Süresinin Uzatılmasına ilişkin 12.06.2012 tarih ve 2012/DK-07/262 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-07/261
12 Haziran 2012
ADSL/ADSL2+/VDSL2 Hat Dondurma Kampanyası Uygulama Sürecinin Uzatılmasına ilişkin 12.06.2012 tarih ve 2012/DK-07/261 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-16/245
06 Haziran 2012
SMS Sonlandırma Hizmetine İlişkin İncelemeye ilişkin 06.06.2012 tarih ve 2012/DK-16/245 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-08/240
30 Mayıs 2012
Kısa Numara Hizmet Kapsamı Değişikliği İlişkin 30.05.2012 tarih ve 2012/DK-08/240 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-07/218
22 Mayıs 2012
Kiralık Devrelerde İki Kat Hız Kampanyasına İlişkin 22.05.2012 tarih ve 2012/DK-07/218 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-16/207
15 Mayıs 2012
Hoşgeldin 9,99 Kampanyası”na İlişkin Soruşturmaya İlişkin 15.05.2012 tarih ve 2012/DK-16/207 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-14/196
07 Mayıs 2012
Fatura Üst Sınırı Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Taslağına İlişkin 07.05.2012 tarih ve 2012/DK-14/196 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-08/185
02 Mayıs 2012
172 ve 178 Kısa Numaralarının Geri Alımına İlişkin 02.05.2012 tarih ve 2012/DK-08/185 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-08/179
25 Nisan 2012
Elektronik Haberleşme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik Taslağına ilişkin 25.04.2012 tarih ve 2012/DK-08/179 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-07/149
04 Nisan 2012
Hacim Bazlı İndirim Uygulamaları-Revizyona İlişkin 04.04.2012 tarih ve 2012/DK-07/149 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-07/142
28 Mart 2012
İşletmecilerin 21.02.2012 tarih ve 2012/DK-07/73 sayılı Kurul Kararının Uygulanmasına İlişkin Ek Süre Talebine İlişkin 28.03.2012 tarih ve 2012/DK-07/142 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-07/140
28 Mart 2012
Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesine İlişkin 28.03.2012 tarih ve 2012/DK-07/140 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-08/134
28 Mart 2012
Elektronik Haberleşme Vasıtasıyla Bağış ve Yardım Toplanması Hizmetine İlişkin 28.03.2012 tarih ve 2012/DK-08/134 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-07/139
28 Mart 2012
444xxxx Yapısındaki Numaralara İlişkin Arabağlantı Ücreti Tarifesinin Revize Edilmesine İlişkin 28.03.2012 tarih ve 2012/DK-07/139 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-16/126
21 Mart 2012
Türk Telekomünikasyon AŞ’nin Denetimine İlişkin 21.03.2012 tarih ve 2012/DK-16/126 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-08/124
21 Mart 2012
Superonline-Global Birleşme Talebine İlişkin 21.03.2012 tarih ve 2012/DK-08/124 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-08/123
21 Mart 2012
Doğan Grubu Şirket Birleşmelerine İlişkin 21.03.2012 tarih ve 2012/DK-08/123 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-07/122
21 Mart 2012
Türk Telekom ile Turkcell ve Türk Telekom ile Vodafone Arasında İşletilen Uzlaştırma Prosedürlerine İlişkin 21.03.2012 tarih ve 2012/DK-07/122 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-07/103
07 Mart 2012
Tarife ve Tarife Değişikliklerinin Kapsamının Belirlenmesine İlişkin 07.03.2012 tarih ve 2012/DK-07/103 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-07/102
07 Mart 2012
TTVPN – Kiralık Devre Kampanyasına İlişkin 07.03.2012 tarih ve 2012/DK-07/102 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-14/93
29 Şubat 2012
Güvenli İnternet Hizmetine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişikliğe İlişkin 29.02.2012 tarih ve 2012/DK-14/93 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-07/94
29 Şubat 2012
DSL Tarife Teklifi ve AKN Değişikliğine İlişkin 29.02.2012 tarih ve 2012/DK-07/94 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-07/73
21 Şubat 2012
444’lü Numaralara Doğru Yapılan Aramaların Ücretlendirilmesine İlişkin 21.02.2012 tarih ve 2012/DK-07/73 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-16/40
01 Şubat 2012
Kiralık Telefon Devre Arızasına İlişkin 01.02.2012 tarih ve 2012/DK-16/40 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-13/41
01 Şubat 2012
Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin Uygulama Usul ve Esaslarında Değişikliğe İlişkin 01.02.2012 tarih ve 2012/DK-13/41 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-08/39
01 Şubat 2012
TCDD’ye Kısa Numara Tahsisine İlişkin 01.02.2012 tarih ve 2012/DK-08/39 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-14/31
25 Ocak 2012
Güvenli İnternet Hizmetine İlişkin Usul ve Esaslarına İlişkin 25.01.2012 tarih ve 2012/DK-14/31 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-59/19
18 Ocak 2012
TTNet AŞ Hakkında Yapılan Soruşturmaya İlişkin 18.01.2012 tarih ve 2012/DK-59/19 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-07/20
18 Ocak 2012
Deprem Bölgesine Özel Türk Telekom-Bağlantı Ürünleri Nakil Ücretlerinin Alınmaması Kampanyasına İlişkin 18.01.2012 tarih ve 2012/DK-07/20 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-07/21
18 Ocak 2012
Referans Erişim Tekliflerine İlişkin 18.01.2012 tarih ve 2012/DK-07/21 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-08/11
11 Ocak 2012
DASK’a Kısa Numara Tahsisine İlişkin 11.01.2012 tarih ve 2012/DK-08/11 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-14/13
11 Ocak 2012
2010/DK-10/564 sayılı Kurul Kararının Uygulanması Hakkında Ön Araştırmaya İlişkin 11.01.2012 tarih ve 2012/DK-14/13 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-16/8
11 Ocak 2012
Devam Eden Soruşturma Çalışmalarına İlişkin 11.01.2012 tarih ve 2012/DK-16/8 sayılı Kurul Kararı
2012/DK-14/4
04 Ocak 2012
Melodi ve Oyun Hizmetlerine İlişkin 04.01.2012 tarih ve 2012/DK-14/4 sayılı Kurul Kararı
Karar NoKarar TarihiAçıklama
2011/DK-11/66928 Aralık 2011
Radyo/TV Yayıncı Kuruluş R/L Frekansı Süre Uzatımına İlişkin 28.12.2011 tarih ve 2011/DK-11/669 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-07/66628 Aralık 201106.12.2011 tarih ve 2011/DK-07/629 sayılı Kurul Kararı'nda Düzeltmeye İlişkin 28.12.2011 tarih ve 2011/DK-07/666 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-14/659
21 Aralık 2011
TTNet - Kişisel Bilgilerin Gizliliğine İlişkin Denetimine İlişkin 21.12.2011 tarih ve 2011/DK-14/659 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-07/658
21 Aralık 2011
Genişbant Kampanyalarına İlişkin 21.12.2011 tarih ve 2011/DK-07/658 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-08/655
21 Aralık 2011
Sabit Numara Taşınabilirliği Denetimine İlişkin 21.12.2011 tarih ve 2011/DK-08/655 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-07/653
21 Aralık 2011
Engellilere İlişkin Tarife Teklifine İlişkin 21.12.2011 tarih ve 2011/DK-07/653 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-08/656
21 Aralık 2011
Türk Telekomünikasyon AŞ'nin Coğrafi Numaralara Yönelik İhlallerine İlişkin 21.12.2011 tarih ve 2011/DK-08/656 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-07/657
21 Aralık 2011
STH İşletmecileri İçin Arabağlantı İndirim Kampanyası Uzatımına İlişkin 21.12.2011 tarih ve 2011/DK-07/657 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-07/651
21 Aralık 2011
Türk Telekom Toptan/Perakende Günlük ve Saatlik İnternet Tarifesi ve Kampanyasına İlişkin 21.12.2011 tarih ve 2011/DK-07/651 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-11/642
14 Aralık 2011
2012 Yılı Telsiz Ücret Tarifesine İlişkin 14.12.2011 tarih ve 2011/DK-11/642 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-07/633
14 Aralık 2011
Vodafone Alternatif İle Turkcell Arasında İşletilen Uzlaştırma Prosedürüne İlişkin 14.12.2011 tarih ve 2011/DK-07/633 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-07/629
06 Aralık 2011
Türk Telekom Referans Kiralık Devre Teklifinin Onaylanmasına İlişkin 06.12.2011 tarih ve 2011/DK-07/629 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-07/628
06 Aralık 2011
SSG İnternet Hizmeti Tarifesi ve SSG Uygulama Tekliflerine İlişkin 06.12.2011 tarih ve 2011/DK-07/628 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-08/619
01 Aralık 2011
İdari Ücretlerin Ödenmemesi ve Gelir Tablolarının Gönderilmemesine İlişkin 01.12.2011 tarih ve 2011/DK-08/619 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-08/621
01 Aralık 2011
Sağlık Bakanlığına Kısa Numara Tahsisine İlişkin 01.12.2011 tarih ve 2011/DK-08/621 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-07/620
01 Aralık 2011
Van İline Özel DSL Aylık Ücreti Alınmaması Uygulamasına İlişkin 01.12.2011 tarih ve 2011/DK-07/620 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-08/608
25 Kasım 2011
2012 Yılı Kullanım Hakkı Ücretlerine İlişkin 25.11.2011 tarih ve 2011/DK-08/608 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-07/597
16 Kasım 2011
TTAŞ Ölçme ve Faturalandırma Sistemine İlişkin Soruşturmaya İlişkin 16.11.2011 tarih ve 2011/DK-07/597 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-77/588
16 Kasım 2011
Numara Taşınabilirliği Sistemi Bağlantılarına İlişkin 16.11.2011 tarih ve 2011/DK-77/588 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-07/594
16 Kasım 2011
Referans Erişim Tekliflerinde Değişikliğe İlişkin 16.11.2011 tarih ve 2011/DK-07/594 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-08/596
16 Kasım 2011
Türk Telekomünikasyon AŞ'nin Kablosuz Telefon Sistemi ile Yeni Nesil Elektronik Haberleşme Hizmeti Sunma Talebine İlişkin 16.11.2011 tarih ve 2011/DK-08/596 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-08/570
02 Kasım 2011
AFAD’a Kısa Numara Tahsisine İlişkin 02.11.2011 tarih ve 2011/DK-08/570 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-07/580
02 Kasım 2011
Turkcell-İhsan Tolga ACAR Soruşturmasına İlişkin 02.11.2011 tarih ve 2011/DK-07/580 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-10/560
27 Ekim 2011
Türk Telekom'un Evrensel Hizmet Sistem Kurulumu Talebine İlişkin 27.10.2011 tarih ve 2011/DK-10/560 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-07/539
19 Ekim 2011
Toptan Hat Kiralama Süre Uzatımı İlişkin 19.10.2011 tarih ve 2011/DK-07/539 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-14/530
19 Ekim 2011
TTNET A.Ş. Hakkında Abone Alacaklarına İlişkin Soruşturmaya dair 19.10.2011 tarih ve 2011/DK-14/530 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-08/533
19 Ekim 2011
Türk Boğazlarında Geçiş Hakkı İznine İlişkin 19.10.2011 tarih ve 2011/DK-08/533 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-08/535
19 Ekim 2011
190 kısa numarasının T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı’na “Dini Danışma” hizmet adıyla tahsis edilmesine İlişkin 19.10.2011 tarih ve 2011/DK-08/535 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-08/534
19 Ekim 2011
147 kısa numarasının T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na “Alo Eğitim” hizmet adıyla tahsis edilmesine İlişkin 19.10.2011 tarih ve 2011/DK-08/534 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-14/516
11 Ekim 2011
TTNet Hoş Geldin 9,99 Kampanyasına İlişkin 11.10.2011 tarih ve 2011/DK-14/516 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-14/515
11 Ekim 2011
Avea iletişim Hizmetleri AŞ Faturalama Soruşturmasına İlişkin 11.10.2011 tarih ve 2011/DK-14/515 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-07/507
03 Ekim 2011
Millenicom ile Turkcell Arasında İşletilen Uzlaştırma Prosedürüne İlişkin 03.10.2011 tarih ve 2011/DK-07/507 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-10/504
27 Eylül 2011
Fibere Erişime İlişkin 27.09.2011 tarih ve 2011/DK-10/504 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-07/502
27 Eylül 2011
Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesine İlişkin 27.09.2011 tarih ve 2011/DK-07/502 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-07/501
27 Eylül 2011
Mobil Referans Arabağlantı Tekliflerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 27.09.2011 tarih ve 2011/DK-07/501 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-07/496
27 Eylül 2011
ADSLVDSL2 Hat Dondurma Promosyonu Süre Uzatımına İlişkin 27.09.2011 tarih ve 2011/DK-07/496 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-14/461
24 Ağustos 2011
Güvenli İnternet Hizmetine İlişkin Usul ve Esaslara ilişkin 24.08.2011 tarih ve 2011/DK-14/461 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-07/424
10 Ağustos 2011
Türk Telekomünikasyon AŞ Şebekesinden STH İşletmecilerinin Şebekelerine Doğru Yapılan Aramalara İlişkin Üst Sınır Ücret Düzenlemesine ilişkin 10.08.2011 tarih ve 2011/DK-07/424 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-10/411
04 Ağustos 2011
Türk Telekom’un Perakende Seviyede İnternet Hizmetleri Sunma Talebinin İncelenmesine ilişkin 04.08.2011 tarih ve 2011/DK-10/411 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-07/394
27 Temmuz 2011
Türk Telekom Toptan Hat Kiralama Referans Teklifine ilişkin 27.07.2011 tarih ve 2011/DK-07/394 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-07/360
13 Temmuz 2011
Türk Telekomünikasyon AŞ, TTNet AŞ, Avea İletişim Hizmetleri AŞ, Turkcell İletişim AŞ nezdinde Soruşturmaya ilişkin 13.07.2011 tarih ve 2011/DK-07/360 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-59/359
13 Temmuz 2011
TTNet A.Ş. Hakkında Soruşturma Açılmasına ilişkin 13.07.2011 tarih ve 2011/DK-59/359 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-08/362
13 Temmuz 2011
Türk Telekom Yatırım Plan ve Programlarında Tespit Edilen Usulî Eksikliklere ilişkin 13.07.2011 tarih ve 2011/DK-08/362 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-07/351
07 Temmuz 2011
Türk Telekom Referans Erişim Tekliflerinde Revizyonlara ilişkin 07.07.2011 tarih ve 2011/DK-07/351 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-10/352
07 Temmuz 2011
Türk Telekomünikasyon AŞ, TTNet AŞ, Avea İletişim Hizmetleri AŞ, Turkcell İletişim AŞ nezdinde Soruşturmaya ilişkin 07.07.2011 tarih ve 2011/DK-10/352 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-08/315
22 Haziran 2011YAPA ve DSL İnternet Kampanyalarına ilişkin 22.06.2011 tarih ve 2011/DK-08/315 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-08/303
16 Haziran 2011
Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine Erişimde Yaşanan Kesintilere ilişkin 16.06.2011 tarih ve 2011/DK-08/303 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-08/257
24 Mayıs 2011
Arayan Hat Bilgisi (CLI) Düzenlemesine ilişkin 24.05.2011 tarih ve 2011/DK-08/257 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-08/245
18 Mayıs 2011
173 Geri Alımına ilişkin 18.05.2011 tarih ve 2011/DK-08/245 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-07/247
18 Mayıs 2011
BN Telekom Arabağlantı Kesintisi Soruşturmasına ilişkin 18.05.2011 tarih ve 2011/DK-07/247 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-07/240
18 Mayıs 2011
Kurumumuzca Talep Edilen Bilgilerin Türk Telekomünikasyon A.Ş. Tarafından Zamanında Gönderilmemesine ilişkin 18.05.2011 tarih ve 2011/DK-07/240 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-07/232
10 Mayıs 2011
Türk Telekom Tarafından Reddedilen Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımı Taleplerine ilişkin 10.05.2011 tarih ve 2011/DK-07/232 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-07/227
10 Mayıs 2011
xDSL Tarifeleri Uygulama Esası Değişikliğine ilişkin 10.05.2011 tarih ve 2011/DK-07/227 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-08/213
04 Mayıs 2011
TTNET A.Ş. Denetimine ilişkin 04.05.2011 tarih ve 2011/DK-08/213 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-08/207
19 Nisan 2011
Soruşturma Raporuna ilişkin 19.04.2011 tarih ve 2011/DK-08/207 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-10/198
19 Nisan 2011
Kişisel Veri Gizliliğinin İhlaline ilişkin 19.04.2011 tarih ve 2011/DK-10/198 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-07/176
13 Nisan 2011
Uluslararası Ethernet Tarifelerine ilişkin 13.04.2011 tarih ve 2011/DK-07/176 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-07/178
13 Nisan 2011
Yalın DSL Uygulamaları Kapsamında Yaşanan Sorunlara ilişkin 13.04.2011 tarih ve 2011/DK-07/178 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-07/179
13 Nisan 2011
TTAŞ Ölçme ve Faturalandırma Sisteminin İncelenmesine ilişkin 13.04.2011 tarih ve 2011/DK-07/179 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-10/182
13 Nisan 2011
İSS Modem Kilitlerine ilişkin 13.04.2011 tarih ve 2011/DK-10/182 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-08/183
13 Nisan 2011
CLI Bilgisine ilişkin 13.04.2011 tarih ve 2011/DK-08/183 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-07/170
05 Nisan 2011
622 Mbit/sn Fiyatına 4x155 Mbit/sn Kiralık Devre Kampanyası Süre Uzatımına ilişkin 05.04.2011 tarih ve 2011/DK-07/170 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-08/157
29 Mart 2011
Numaralandırma Yönetmeliğine ilişkin 29.03.2011 tarih ve 2011/DK-08/157 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-07/159
29 Mart 2011
YAPA ve DSL İnternet Kampanyası Süre Uzatımına ilişkin 29.03.2011 tarih ve 2011/DK-07/159 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-08/140
24 Mart 2011
Tahsisli Olmayan Numaraların Kullanımına ilişkin 24.03.2011 tarih ve 2011/DK-08/140 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-07/146
24 Mart 2011
STH İşletmecileri İçin Uygulanmakta Olan Mevcut Arabağlantı İndirim Kampanyasının Uzatılmasına ilişkin 24.03.2011 tarih ve 2011/DK-07/146 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-07/149
24 Mart 2011
Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesine ilişkin 24.03.2011 tarih ve 2011/DK-07/149 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-08/135
16 Mart 2011
Mobil Elektronik Haberleşme Şebekeleri Üzerinden Sunulan Katma Değerli Hizmetlerine ilişkin 16.03.2011 tarih ve 2011/DK-08/135 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-08/132
16 Mart 2011
Numara Taşınabilirliği Uygulama Sürecine İlişkin Usul ve Esaslarına ilişkin 16.03.2011 tarih ve 2011/DK-08/132 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-10/130
16 Mart 2011
Türk Telekom Tarafından BN Telekom’a Sunulan Faturalama Hizmetine ilişkin 16.03.2011 tarih ve 2011/DK-10/130 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-07/12916 Mart 2011Radyo Link Teçhizat Ücretlerine ilişkin 16.03.2011 tarih ve 2011/DK-07/129 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-07/128
16 Mart 2011Metro Ethernet İnternet Veri Merkezi Kampanyasına ilişkin 16.03.2011 tarih ve 2011/DK-07/128 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-10/113
09 Mart 2011
Vodafone Adil Kullanım Limitine ilişkin 09.03.2011 tarih ve 2011/DK-10/113 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-07/111
09 Mart 2011
Metro Ethernet İnternet Yeni Hız Tarifelerine ilişkin 09.03.2011 tarih ve 2011/DK-07/111 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-10/109
09 Mart 2011
Turkcell Ücretlendirme Hatasına ilişkin 09.03.2011 tarih ve 2011/DK-10/109 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-08/114
09 Mart 2011
Erişim Numarası Kullandırma Denetimine ilişkin 09.03.2011 tarih ve 2011/DK-08/114 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-08/97
02 Mart 2011
Roitel ile Sinyal’in Birleşme Talebine ilişkin 02.03.2011 tarih ve 2011/DK-08/97 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-10/83
22 Şubat 2011
MY Vodafone Servisindeki Güvenlik Açığına İlişkin Denetimine dair 22.02.2011 tarih ve 2011/DK-10/83 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-07/87
22 Şubat 2011
İSS Değişikliği ve DSL Abonelik Sözleşme Fesihlerine ilişkin 22.02.2011 tarih ve 2011/DK-07/87 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-10/91
22 Şubat 2011
İnternetin Güvenli Kullanımına ilişkin 22.02.2011 tarih ve 2011/DK-10/91 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-11/71
17 Şubat 2011
SUPERONLINE’a ait Denetim Raporuna ilişkin 17.02.2011 tarih ve 2011/DK-11/71 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-08/75
17 Şubat 2011
Elektronik Haberleşme Hizmet, Şebeke ve Altyapılarının Tanım, Kapsam ve Süreleri Belgesi Değişikliğine ilişkin 17.02.2011 tarih ve 2011/DK-08/75 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-07/61
10 Şubat 2011
YAPA ve DSL İnternet Promosyonlarına ilişkin 10.02.2011 tarih ve 2011/DK-07/61 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-07/60
10 Şubat 2011
Türk Telekom Referans Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim Teklifi Santral Listesine ilişkin 10.02.2011 tarih ve 2011/DK-07/60 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-07/58
10 Şubat 2011
BN Telekom Arabağlantı Kesintisine ilişkin 10.02.2011 tarih ve 2011/DK-07/58 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-09/57
10 Şubat 2011
GSM İşletmeci Verilerinin Denetimine ilişkin 10.02.2011 tarih ve 2011/DK-09/57 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-07/39
26 Ocak 2011
Avea Faturalama Soruşturmasına ilişkin 26.01.2011 tarih ve 2011/DK-07/39 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-07/25
20 Ocak 2011
Turknet, Net Ankara ile Vodafone ve Turknet ile Turkcell Arasındaki Uzlaştırma Talebine ilişkin 20.01.2011 tarih ve 2011/DK-07/25 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-07/26
20 Ocak 2011
Yeni İnternet Paketi ve Revize Edilmiş Sosyal Pakete ilişkin 20.01.2011 tarih ve 2011/DK-07/26 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-07/1412 Ocak 2011
Referans Erişim Tekliflerine ilişkin 12.01.2011 tarih ve 2011/DK-07/14 sayılı Kurul Kararı
2011/DK-08/2
05 Ocak 2011
Vodafone Telekomünikasyon Altyapı Hizmetleri A.Ş.’nin Vodafone Alternatif Telekom Hizmetleri A.Ş.’ye Devrolmasına İzin Verilmesine ilişkin 05.01.2011 tarih ve 2011/DK-08/2 sayılı Kurul Kararı
Karar NoKarar TarihiAçıklama
2010/DK-07/725
30 Aralık 2010
STH İşletmecileri İçin Yeni Arabağlantı İndirim Kampanyasına ilişkin 30.12.2010 tarih ve 2010/DK-07/725 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-11/727
30 Aralık 2010
Radyo/TV Yayıncı Kuruluş R/L Frekans Süre Uzatımına ilişkin 30.12.2010 tarih ve 2010/DK-11/727 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-07/715
30 Aralık 2010
Turkcell Tüketici Şikâyeti Soruşturmasına ilişkin 30.12.2010 tarih ve 2010/DK-07/715 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-08/719
30 Aralık 2010
Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğünün İhlaline ilişkin 30.12.2010 tarih ve 2010/DK-08/719 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-07/723
30 Aralık 2010
Hat Dondurma Promosyonuna İlişkin Süre Uzatımına ilişkin 30.12.2010 tarih ve 2010/DK-07/723 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-10/708
21 Aralık 2010
Tüketici Şikâyeti – Özalp İnşaat 21.12.2010 tarih ve 2010/DK-10/708 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-07/706
21 Aralık 2010
2009/149 Sayılı Kurul Kararı’nın Değerlendirilmesine ilişkin 21.12.2010 tarih ve 2010/DK-07/706 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-10/701
21 Aralık 2010
Anonim SMS'e ilişkin 21.12.2010 tarih ve 2010/DK-10/701 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-08/699
21 Aralık 2010
Kısa Mesaj Gönderme Hizmetine ilişkin 21.12.2010 tarih ve 2010/DK-08/699 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-07/697
21 Aralık 2010
Hacim Bazlı İndirim Uygulamasına ilişkin 21.12.2010 tarih ve 2010/DK-07/697 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-10/687
15 Aralık 2010
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Turkcell Soruşturmasına ilişkin 15.12.2010 tarih ve 2010/DK-10/687 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-07/670
07 Aralık 2010
Metro Ethernet İnternet Veri Merkezi Kampanyasına ilişkin 07.12.2010 tarih ve 2010/DK-07/670 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-07/669
07 Aralık 2010
Uluslararası Tam Kapasite Kiralık Devre Hizmeti Tarifelerine ilişkin 07.12.2010 tarih ve 2010/DK-07/669 sayılı Kurul Kararı
2010/DK/665
02 Aralık 2010
Kayıtların Saklanma Süresine ilişkin 02.12.2010 tarih ve 2010/DK/665 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-10/658
02 Aralık 2010
13.04.2010 tarihli ve 2010/DK–10/233 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin Revize Edilmesine ilişkin 02.12.2010 tarih ve 2010/DK-10/658 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-07/651
26 Kasım 2010
Uzlaştırma Prosedürü Kapsamında Turkcell’in Ek Süre Talebine ilişkin 26.11.2010 tarih ve 2010/DK-07/651 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-07/646
26 Kasım 2010
Her Eve İnternet Kampanya Teklifi Süre Uzatımına dair 26.11.2010 tarih ve 2010/DK-07/646 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-07/595
27 Ekim 2010
YAPA Abone Hareketlerine dair 27.10.2010 tarih ve 2010/DK-07/595 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-07/582
19 Ekim 2010
ADSL Kampanyalarına dair 19.10.2010 tarih ve 2010/DK-07/582 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-10/564
29 Eylül 2010
Kullanım Miktarı Sınırlı Hizmetlere dair 29.09.2010 tarih ve 2010/DK-10/564 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-07/563
29 Eylül 2010
Noktadan Noktaya ADSL Kampanyasına dair 29.09.2010 tarih ve 2010/DK-07/563 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-08/561
29 Eylül 2010
Türk Telekomünikasyon A.Ş. Hakkında Açılan Acil Yardım Çağrı Hizmetleri Soruşturmasına dair 29.09.2010 tarih ve 2010/DK-08/561 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-07/545
22 Eylül 2010
Metro Ethernet İnternet Veri Merkezi Kampanyasına dair 22.09.2010 tarih ve 2010/DK-07/545 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-07/544
22 Eylül 2010
Noktadan Noktaya ME/ME İnternet Promosyonuna dair 22.09.2010 tarih ve 2010/DK-07/544 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-07/472
05 Ağustos 2010
STH işletmecileri için “Arabağlantı İndirim Kampanyasına dair 05.08.2010 tarih ve 2010/DK-07/472 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-07/386
30 Haziran 2010
Kiralık Devre Hizmetlerinde Lokal Erişim Yedeklemesi Tarifelerine dair 30.06.2010 tarih ve 2010/DK-07/386 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-07/387
30 Haziran 2010
ADSL Sosyal Paket Promosyonu Süre Uzatımına dair 30.06.2010 tarih ve 2010/DK-07/387 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-07/355
23 Haziran 2010
ADSL Kampanya Süre Uzatımına dair 23.06.2010 tarih ve 2010/DK-07/355 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-07/348
08 Haziran 2010
Uzlaştırma-Turknet ile Türk Telekom Arasındaki STH Erişim Talebine dair 08.06.2010 tarih ve 2010/DK-07/348 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-07/347
08 Haziran 2010
Coğrafi Olmayan Numaraların (0850’liNumaralar) Arabağlantı Ücretlerinin Belirlenmesine dair 08.06.2010 tarih ve 2010/DK-07/347 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-07/346
08 Haziran 2010
Gerçek Zamanlı İçerik Yayını Hizmetine dair 08.06.2010 tarih ve 2010/DK-07/346 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-08/350
08 Haziran 2010
TT’nin STH İşletmecilerinden 9 TL Talep Ettiği Sabit Numara Taşıma İdari Ücreti Üst Sınırının 2 TL Olarak Belirlenmiş Olduğuna dair 08.06.2010 tarih ve 2010/DK-08/350 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-07/323
25 Mayıs 2010
TT’nin ADSL Aylık Ücret – Günlük Ücret Tarifelerinin Onaylanmasına ilişkin 25.05.2010 tarih ve 2010/DK-07/323 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-07/298
18 Mayıs 2010
Referans Erişim Tekliflerine ilişkin 18.05.2010 tarih ve 2010/DK-07/298 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-07/273
05 Mayıs 2010
Arabağlantı Ücretlerinde İndirim Kampanyasına ilişkin 05.05.2010 tarih ve 2010/DK-07/273 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-08/262
27 Nisan 2010
Digitürk’e 2009 yılı cirosunun %4,5’u tutarında idari para cezası verilmesine ilişkin 27.04.2010 tarih ve 2010/DK-08/262 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-08/250
21 Nisan 2010
Boş Coğrafi Numaraların Türk Telekom’dan Geri Alınmasına ilişkin 21.04.2010 tarih ve 2010/DK-08/250 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-10/233
13 Nisan 2010
Taahhütnamelerde Yer Alan Cezai Şartlara İlişkin 13.04.2010 tarih ve 2010/DK-10/233 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-10/215
07 Nisan 2010
Turkcell A.Ş. Hakkında Yürütülen Soruşturmaya ilişkin 07.04.2010 tarih ve 2010/DK-10/215 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-07/210
07 Nisan 2010
ADSL&VDSL2 Hat Dondurma Tarife ve Promosyonuna İlişkin 07.04.2010 tarih ve 2010/DK-07/210 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-07/190
31 Mart 2010
Data Devrelerinde Hacim Bazlı İndirim Uygulama Esasları Revizyonuna ilişkin 31.03.2010 tarih ve 2010/DK-07/190 sayılı Kurul Kararı
2010/TK-77/191
31 Mart 2010
NTS İşletimine ilişkin 31.03.2010 tarihli ve 2010/TK-77/191 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-10/200
31 Mart 2010
Arayana Dinlet 31.03.2010 tarih ve 2010/DK-10/200 sayılı Kurul Kararı 2010/DK-07/167
2010/DK-07/209
17 Mart 2010
Kiralık Devrelerde Bağlantı Kampanyasına ilişkin 17.03.2010 tarih ve 2010/DK-07/167 sayılı ve 07.04.2010 tarih ve 2010/DK-07/209 sayılı Kurul Kararları
2010/DK-08/159
10 Mart 2010
Türk Telekomünikasyon A.Ş. Denetimine ilişkin 10.03.2010 tarih ve 2010/DK-08/159 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-07/129
01 Mart 2010
01.03.2010 tarihli ve 2010/DK-07/129 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-07/13101 Mart 2010Kiralık Devrelerde Hız Artırımı Kampanyasına ilişkin 01.03.2010 tarih ve 2010/DK-07/131 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-10/103
17 Şubat 2010
17.02.2010 tarihli ve 2010/DK-10/103 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-07/98
17 Şubat 2010
Müşteri Tarafına Kurulan Teçhizat Ücretlerine İlişkin 17.02.2010 tarihli ve 2010/DK-07/98 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-07/106
17 Şubat 2010
Referans Tekliflere İlişkin 17.02.2010 tarihli ve 2010/DK-07/106 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-07/76
10 Şubat 2010
Metro Ethernet Bağlantılarında Lokal Erişim Yedeklemesi Tarifelerine İlişkin 10.02.2010 tarihli ve 2010/DK-07/76 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-07/88
10 Şubat 2010
10.02.2010 tarihli ve 2010/DK-07/88 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-07/87
10 Şubat 2010
10.02.2010 tarihli ve 2010/DK-07/87 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-08/79
10 Şubat 2010
10.02.2010 tarihli ve 2010/DK-08/79 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-07/77
10 Şubat 2010
ADSL 512 Kbit/s ve 152 MB Kotalı Tarife Paketine İlişkin 10.02.2010 tarihli ve 2010/DK-07/77 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-07/86
10 Şubat 2010
Data Devrelerinde Hacim Bazlı İndirim Uygulanmasına İlişkin 10.02.2010 tarihli ve 2010/DK-07/86 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-10/49
27 Ocak 2010
27.01.2010 tarihli ve 2010/DK-10/49 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-07/29
20 Ocak 2010
Tüm Tarife Paketlerinin STH(Şehiriçi dahil) Aramalarına açılmasına ilişkin 20.01.2010 tarihli ve 2010/DK-07/29 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-10/19
07 Ocak 2010
Toptan Kiralık Devreler Piyasasına ilişkin 07.01.2010 tarih ve 2010/DK-10/19 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-10/10
07 Ocak 2010
Fiziksel Şebeke Altyapısına Erişim Piyasasına ilişkin 07.01.2010 tarih ve 2010/DK-10/10 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-10/20
07 Ocak 2010
Veri Akış Erişimini İçeren Toptan Genişbant Erişim Piyasasına ilişkin 07.01.2010 tarih ve 2010/DK-10/20 sayılı Kurul Kararı
2010/TK-08/06
07 Ocak 2010
07.01.2010 tarihli ve 2010/TK-08/06 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-10/09
07 Ocak 2010
Sabit Şebekede Çağrı Başlatma Piyasasına ilişkin 07.01.2010 tarihli ve 2010/DK-10/09 sayılı Kurul Kararı
2010/DK-10/18
07 Ocak 2010
07.01.2010 tarihli ve 2010/DK-10/18 sayılı Kurul Kararı
Karar NoKarar TarihiAçıklama
2009/DK-07/69429 Aralık 2009
Tarife Seçeneklerinin Yeni Abone Alımına Kapatılmasına ilişkin 29.12.2009 tarih ve 2009/DK-07/694 sayılı Kurul Kararı
2009/DK-07/695
29 Aralık 2009
VAE, YAPA ME Promosyonuna ilişkin 29.12.2009 tarih ve 2009/DK-07/695 sayılı Kurul Kararı
2009/DK-07/698
29 Aralık 2009
ADSL Bağlantı Ücreti Promosyonuna ilişkin 29.12.2009 tarih ve 2009/DK-07/698 sayılı Kurul Kararı
2009/DK-07/652
16 Aralık 2009
Bağlantı ve Nakil Ücretlerine Yönelik Uygulama Teklifine ilişkin 16.12.2009 tarih ve 2009/DK-07/652 sayılı Kurul Kararı
2009/DK-10/659
16 Aralık 2009
16.12.2009 tarihli ve 2009/DK-10/659 sayılı Kurul Kararı
2009/DK-07/650
16 Aralık 2009
Türk Telekomünikasyon A.Ş. Referans Arabağlantı Teklifi'ne ilişkin olarak 16.12.2009 tarih ve 2009/DK-07/650 sayılı Kurul Kararı
2009/DK-07/651
16 Aralık 2009
xDSL Al-Sat, VAE, YAPA Promosyonuna ilişkin 16.12.2009 tarih ve 2009/DK-07/651 sayılı Kurul Kararı
2009/DK-10/627
08 Aralık 2009
Mobil Çağrı Sonlandırma Pazarı (08.12.2009 tarih ve 2009/DK-10/627 sayılı Kurul Kararı)
2009/DK-10/626
08 Aralık 2009
Mobil Şebekelere Erişim ve Çağrı Başlatma Pazarı (08.12.2009 tarih ve 2009/DK-10/626 sayılı Kurul Kararı)
2009/DK-10/625
08 Aralık 2009
Sabit Şebeke Üzerinden Arama Pazarı (08.12.2009 tarih ve 2009/DK-10/625 sayılı Kurul Kararı)
2009/DK-10/624
08 Aralık 2009
Sabit Şebekede Çağrı Sonlandırma Piyasası (08.12.2009 tarih ve 2009/DK-10/624 sayılı Kurul Kararı)
2009/DK-10/629
08 Aralık 2009
"Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslar" hakkında 08.12.2009 tarih ve 2009/DK-10/629 sayılı Kurul Kararı
2008/UK-07/656
2008/UK-07/667
2008/UK-07/668
2008/DK-07/693
2009/UK-07/21
20 Kasım 20092008/UK-07/656, 2008/UK-07/667, 2008/UK-07/668, 2008/DK-07/693 ve 2009/UK-07/21 sayılı Kurul Kararları
2009/DK-07/574
13 Kasım 2009
A Tipi STH Yönlendirme Başvurularına İlişkin 13.11.2009 tarih ve 2009/DK-07/574 sayılı Kurul Kararı
2009/DK-07/585
13 Kasım 2009
Millenicom ile Türk Telekom Arasında Uzlaştırma Prosedürüne İlişkin 13.11.2009 tarih ve 2009/DK-07/585 sayılı Kurul Kararı
2009/DK-07/565
04 Kasım 2009
BTK Turkcell İhtar Kararı (04.11.2009 tarih ve 2009/DK-07/565 sayılı Kurul Kararı)
2009/İK-07/54721 Ekim 2009
Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. Hakkında Ön Araştırma Başlatılmasına İlişkin Kurul Kararının İnternet Sayfasında Yayımlanması Hususunda 21.10.2009 tarih ve 2009/İK-547 sayılı Kurul Kararı
2009/DK-07/525
15 Ekim 2009
TTVM Sanal Sunucu Hizmetine İlişkin 15.10.2009 tarih ve 2009/DK-07/525 sayılı Kurul Kararı
2009/İK-07/515
15 Ekim 2009
Turkcell İletişim A.Ş.'nin GSM Azami Tarife Listesini ihlaline ilişkin 15.10.2009 tarih ve 2009/İK-07/515 sayılı Kurul Kararı
2009/DK-07/524
15 Ekim 2009
Avans Ücreti Uygulamasının Kaldırılmasına Yönelik 15.10.2009 tarih ve 2009/DK-07/524 sayılı Kurul Kararı
2009/DK-07/526
15 Ekim 2009
Gerçek Zamanlı İçerik Yayını Hizmeti Tarife ve Kampanya Esaslarına İlişkin 15.10.2009 tarih ve 2009/DK-07/526 sayılı Kurul Kararı
2009/DK-10/510
08 Ekim 2009
Faturalama Hizmeti - Muafiyet konulu 08.10.2009 tarih ve 2009/DK-10/510 sayılı Kurul Kararı
2009/DK-07/503
08 Ekim 2009
Ankesörlerde Kısa Numara Aramalarının Tarifesine ilişkin 08.10.2009 tarih ve 2009/DK-07/503 sayılı Kurul Kararı
2009/DK-07/492
30 Eylül 2009
Artı Türkiye Ek Paketine ilişkin 30.09.2009 tarih ve 2009/DK-07/492 sayılı Kurul Kararı
2009/DK-07/489
30 Eylül 2009
GSM Kampanyasına ilişkin 30.09.2009 tarih ve 2009/DK-07/489 sayılı Kurul Kararı
2009/DK-07/490
30 Eylül 2009
0800 Bireysel Kampanyaya ilişkin 30.09.2009 tarih ve 2009/DK-07/490 sayılı Kurul Kararı
2009/DK-07/500
30 Eylül 2009
Özel Servis Numaralarının Sabit Ücret Düzenlemesine ilişkin 30.09.2009 tarih ve 2009/DK-07/500 sayılı Kurul Kararı
2009/DK-07/477
16 Eylül 2009
16.09.2009 tarih ve 2009/DK-07/477 sayılı Kurul Kararı
2009/DK-07/476
16 Eylül 2009
Dakika Tarife Paketlerine Kurumumuza Yapılan Şikayet başvurusuna ilişkin olarak alınan 16.09.2009 tarih ve 2009/DK-07/476 sayılı Kurul Kararı
2009/DK-07/464
09 Eylül 2009
Türk Telekom Referans Erişim Tekliflerinin Değiştirilmesine ilişkin 09.09.2009 tarih ve 2009/DK-07/464 sayılı Kurul Kararı
2009/DK-07/455
02 Eylül 2009
Yurtiçi Sayısal Kiralık Devre Tarifelerine ilişkin 02.09.2009 tarih ve 2009/DK-07/455 sayılı Kurul Kararı
2009/DK-07/445
02 Eylül 2009
02.09.2009 tarih ve 2009/DK-07/445 sayılı Kurul Kararı
2009/DK-07/435
26 Ağustos 2009
Metro Ethernet Yeni Hız Tarifelerine ilişkin 26.08.2009 tarih ve 2009/DK-07/435 sayılı Kurul Kararı
2009/DK-07/440
26 Ağustos 2009
26.08.2009 tarih ve 2009/DK-07/440 sayılı Kurul Kararı
2009/DK-07/426
20 Ağustos 2009
Multicast TTVPN Tarifelerine ilişkin 20.08.2009 tarih ve 2009/DK-07/426 sayılı Kurul Kararı
2009/UK-07/427
20 Ağustos 2009
20.08.2009 tarih ve 2009/UK-07/427 sayılı Kurul Kararı
2009/DK-07/415
12 Ağustos 2009
144 Alo Sosyal Yardım Hattı Aramalarına ilişkin 12.08.2009 tarih ve 2009/DK-07/415 sayılı Kurul Kararı
2009/DK-07/414
12 Ağustos 2009
Kısa Numara Tarifelerine ilişkin 12.08.2009 tarih ve 2009/DK-07/414 sayılı Kurul Kararı
2009/DK-07/396
06 Ağustos 2009
06.08.2009 tarih ve 2009/DK-07/396 sayılı Kurul Kararı
2009/DK-07/366
15 Temmuz 2009
15.07.2009 tarih ve 2009/DK-07/366 sayılı Kurul Kararı
2009/UK-07/346
08 Temmuz 2009
Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. arasında SMS sonlandırma ücretlerine ilişkin işletilen uzlaştırma prosedürü sonucu alınan 08.07.2009 tarih ve 2009/UK-07/346 sayılı Kurul Kararı
2009/DK-07/371
08 Temmuz 2009
3N Çağrı Sonlandırma Ücretlerinin Belirlenmesi'ne yönelik olarak alınan 08.07.2009 tarih ve 2009/DK-07/371 sayılı Kurul Kararı
2009/DK-08/328
24 Haziran 2009
24.06.2009 tarih ve 2009/DK-08/328 sayılı Kurul Kararı
2009/DK-07/301
18 Haziran 2009
18.06.2009 tarih ve 2009/DK-07/301 sayılı Kurul Kararı
2009/DK-07/300
18 Haziran 2009
18.06.2009 tarih ve 2009/DK-07/300 sayılı Kurul Kararı
2009/DK-07/243
21 Mayıs 2009
21.05.2009 tarih ve 2009/DK-07/243 sayılı Kurul Kararı
2009/DK-07/228
07 Mayıs 2009
Türk Telekom ile UMTH İşletmecileri Arasında İmzalanan Arabağlantı Sözleşmelerinde STH'a Yönelik Düzenlemelere İlişkin 07.05.2009 tarih ve 2009/DK-07/228 sayılı Kurul Kararı
2009/DK-07/211
30 Nisan 2009Türk Telekom Dakika Tarife Paketleri Hakkında 30.04.2009 tarih ve 2009/DK-07/211 sayılı Kurul Kararı
2009/DK-07/18415 Nisan 2009ADSL Promosyonuna ilişkin 15.04.2009 tarih ve 2009/DK-07/184 sayılı Kurul Kararı
2009/DK-07/149
25 Mart 2009
GSM Son Kullanıcı Tarifeleri İnceleme Raporu'nun değerlendirilmesi neticesinde alınan 25.03.2009 tarih ve 2009/DK-07/149 sayılı Kurul Kararı
Karar NoKarar TarihiAçıklama
2007/DK–10/41224 Temmuz 200724.07.2007 tarih ve 2007/DK–10/412 sayılı Kurul Kararı