Görüşlerimiz

Eklenme TarihiAçıklama
26 Kasım 2021Türk Telekomünikasyon AŞ Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifinin Revize Edilmesine Yönelik Görüşler
26 Kasım 2021Türk Telekomünikasyon AŞ Referans Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim Teklifinin Revize Edilmesine Yönelik Görüşler
26 Kasım 2021Türk Telekomünikasyon AŞ Referans Al-Sat Yöntemiyle xDSL Toptan Satış Teklifinin Revize Edilmesine Yönelik Görüşler
12 Kasım 2021Numara Taşınabilirliği Uygulama Sürecine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar Taslağı Görüşleri
12 Kasım 2021Numara Taşınabilirliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı Görüşleri
26 Ekim 2021BTK 2022 Yılı İş Planı Görüşleri
15 Ekim 2021Yeni Yerel Aranır Numara Hakkında Görüş Talebi
10 Ağustos 2021BTK-Tüketici Hakları Yönetmeliği Değişiklik Taslağı Görüşleri
9 Ağustos 2021Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü-Hizmet Sektörüne Yönelik Devlet Yardımlarına İlişkin Görüşler
21 Mayıs 2021Veri Akış Erişimi (VAE) Yedekleme Hizmeti Düzenleme Taslağına İlişkin Görüşler
18 Mayıs 2021Vodafone Telekomünikasyon AŞ Referans Arabağlantı Teklifinin Revize Edilmesine Yönelik Görüşler
18 Mayıs 2021TT Mobil İletişim Hizmetleri AŞ Referans Arabağlantı Teklifinin Revize Edilmesine Yönelik Görüşler
18 Mayıs 2021Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ Referans Arabağlantı Teklifinin Revize Edilmesine Yönelik Görüşler
5 Mayıs 2021Sabit Şebekede Çağrı Başlatma Pazarına İlişkin Görüşler
23 Nisan 202112. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası Haberleşme ÇG Odak Grup Çalışmaları Görüşleri (Gelecek Çemberi 2)
23 Nisan 202112. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası Haberleşme ÇG Odak Grup Çalışmaları Görüşleri (Balık Kılçığı 2)
16 Nisan 2021Türk Telekomünikasyon AŞ Referans Arabağlantı Teklifinin Revize Edilmesine İlişkin Görüşler
9 Nisan 202112. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası Haberleşme ÇG Odak Grup Çalışmaları Görüşleri (Gelecek Çemberi 1)
9 Nisan 202112. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası Haberleşme ÇG Odak Grup Çalışmaları Görüşleri (Balık Kılçığı 1)
5 Nisan 2021Türk Telekomünikasyon AŞ Referans Sanal Ayrıştırılmış Yerel Erişim Teklifine İlişkin Görüşler
31 Mart 2021Sesli Mesaj Hizmeti Düzenleme Taslağına İlişkin Görüşler
12 Şubat 202112. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası Haberleşme ÇG Sektör Öngörü Raporuna İlişkin Görüşler (SG)
12 Şubat 202112. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası Haberleşme ÇG Sektör Öngörü Raporuna İlişkin Görüşler (SAveDP)
12 Şubat 202112. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası Haberleşme ÇG Sektör Öngörü Raporuna İlişkin Görüşler (MHH)
12 Şubat 202112. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası Haberleşme ÇG Sektör Öngörü Raporuna İlişkin Görüşler (SHH, Fiber ve Genişbant)
12 Şubat 202112. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası Haberleşme ÇG Sektör Öngörü Raporuna İlişkin Görüşler (VM)
12 Şubat 202112. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası Haberleşme ÇG Sektör Öngörü Raporuna İlişkin Görüşler (UHH)
7 Ocak 2021Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci hk. Görüşler
Eklenme TarihiAçıklama
12 Kasım 2020
Türk Telekomünikasyon AŞ Referans SSG/ME İnternet Teklifinin Revize Edilmesine İlişkin Görüşler
12 Kasım 2020
Türk Telekomünikasyon AŞ Referans Ethernet Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifinin Revize Edilmesine İlişkin Görüşler
26 Ekim 2020
Türk Telekomünikasyon AŞ Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifinin Revize Edilmesine İlişkin Görüşler
19 Ekim 2020
BTK 2021 Yılı İş Planı Görüşleri
28 Eylül 2020Sabit Şebekede Çağrı Sonlandırma Pazarına Yönelik Görüşler
18 Eylül 2020Türk Telekomünikasyon AŞ Referans Tesis Paylaşımı ve Aydınlatılmamış Fiber Teklifinin Revize Edilmesine İlişkin Görüşler
18 Eylül 2020Türk Telekomünikasyon AŞ Referans Ortak Yerleşim ve Bina Erişimi Teklifinin Revize Edilmesine İlişkin Görüşler
18 Eylül 2020Fiyat Sıkıştırması Usul ve Esaslar Taslağı Görüşleri
17 Temmuz 2020
Türk Telekomünikasyon A.Ş. Referans Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımı Teklifinde Değişiklik Yapılması Talebine İlişkin Görüşler
26 Haziran 2020BTK Denetim Çalışmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı Görüşleri
15 Haziran 2020CBBTYPK Siber Güvenlik ve İletişim Altyapısı Görüşleri
27 Nisan 2020
e-Devlet Kapısı Üzerinden Abonelik Sözleşmesi Fesih Başvurusu Yapılmasına İlişkin Usûl ve Esaslar Taslağı Görüşleri
20 Nisan 2020
Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunması Hakkında Yönetmelik Taslağı Görüşleri
07 Ocak 2020
Elektronik Haberleşme Sektörüne ilişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik Taslağı Görüşleri
Eklenme TarihiAçıklama
01 Kasım 2019
BTK 2020 Yılı İş Planı TELKODER Görüşleri
Eklenme TarihiAçıklama
27 Aralık 2018THK Yeni Tarifeleri Hakkında
21 Aralık 2018Port Transmisyon Yeni Tarifeleri Hakkında TELKODER Görüşleri
9 Kasım 2018BTK 2019-2023 Stratejik Planı TELKODER Görüşleri
8 Kasım 2018BTK 2019 Yılı İş Planı TELKODER Görüşleri
15 Ağustos 2018İnternet Yayıncılığı Düzenlemelerine İlişkin TELKODER Görüşü - BTK
15 Ağustos 2018İnternet Yayıncılığı Düzenlemelerine İlişkin TELKODER Görüşü - RTÜK
30 Temmuz 2018SMŞH Anketi
16 Mart 2018Perakende Sabit Telefon Şebekesine Erişim Pazarı Anketi TELKODER Görüşleri
5 Mart 2018Toptan Sabit Yerel Ve Merkezi Erişim Pazarları Taslağı Hakkında TELKODER Görüşleri
24 Ocak 2018Veri Merkezi İşletmecilerinin Yaşamakta Oldukları ve Onlar ile Doğrudan İlişkilendirilemeyecek Hukuka Aykırılıkların Önlenebilmesi Hakkında TELKODER Görüşleri
24 Ocak 2018Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’Nin Taslak Referans Arabağlantı Teklifi Hakkında TELKODER Görüşleri
24 Ocak 2018Vodafone Telekomünikasyon A.Ş ‘nin Taslak Referans Arabağlantı Teklifi Hakkında TELKODER Görüşleri
24 Ocak 2018Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin Taslak Referans Arabağlantı Teklifi Hakkında TELKODER Görüşleri
10 Ocak 2018Elektronik Haberleşme Sektöründe Şebeke ve Bilgi Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı Hakkında TELKODER Görüşleri
10 Ocak 2018Türkiye - Karadağ STA'sı TELKODER Görüşleri
10 Ocak 2018Türkiye - Malezya STA’sı TELKODER Görüşleri
10 Ocak 2018Türkiye - Moldova STA’sının Kapsamının Genişletilmesi TELKODER Görüşleri
Eklenme TarihiAçıklama
14 Aralık 2017Tüketici ve Kullanıcı Şikâyetlerinin İşletmeciler ve Hizmet Sağlayıcıları Tarafından Çözülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı-TELKODER Görüşleri
17 Kasım 2017 Türk Telekomünikasyon Aş’nin Taslak Referans Arabağlantı Ve Hizmet Seviyesi Taahhüdü Teklifi’ne İlişkin TELKODER Görüşleri
10 Kasım 2017
BTK 2018 Yılı İş Planı TELKODER Görüşleri
10 Kasım 2017Türk Telekom Referans Kiralık Devre Teklifi Taslağına İlişkin TELKODER Görüşleri
23 Ekim 2017Elektronik Haberleşme Sektöründe Rekabete Aykırı Davranış ve Uygulamalara İlişkin Başvurulara Dair Usul ve Esaslar Taslağı TELKODER Görüşleri
8 Eylül 2017
Elektronik Haberleşme İstasyonlarına Yer Seçim Belgesinin Verilmesi ve Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı Hakkında TELKODER Görüşleri
8 Eylül 2017
Elektronik Ortamda Abonelik Sözleşmesi Tesis Edilmesine Yönelik Usul Ve Esaslar Taslağı Hakkında TELKODER Görüşleri
11 Ağustos 2017Yazılım Ürünleri Konulu TELKODER Görüşleri
4 Temmuz 2017İDN Toplantısında İstenen Genel Beklentilere İlişkin Ek TELKODER Görüşü
23 Haziran 2017İDN Toplantısında istenen Genel Beklentilere ilişkin TELKODER Görüşleri
27 Nisan 20175809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile tanımlanan “elektronik haberleşme” hizmetlerinin döviz kazandırıcı hizmetler arasında olduğunun kabulü ile ilgili Tebliğ’lerde değişiklik yapılmasına dair TELKODER Görüşleri
14 Nisan 2017Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2020) Taslağı Hakkında TELKODER Görüşleri
23 Şubat 2017Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmelik Taslağı Hakkında TELKODER Görüşleri
20 Şubat 2017Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü Etkinliği Hakkında TELKODER Görüşleri
31 Ocak 2017
Ülkemizde Veri Merkezi İşletmeciliğinin Gelişmesi İçin Atılması Gereken Adımlara İlişkin TELKODER Görüşleri
26 Ocak 2017
Mobil Şebekede Çağrı Sonlandırma Pazar Analizi Taslağı Hakkında TELKODER Görüşleri
26 Ocak 2017
Mobil Şebekelere Erişim ve Çağrı Başlatma Pazar Analizi Taslağı'na İlişkin TELKODER Görüşleri
26 Ocak 2017
Sabit Şebekede Çağrı Başlatma Pazar Analizi Taslağı'na İlişkin TELKODER Görüşleri
Eklenme TarihiAçıklama
31 Aralık 2014OTT Uygulamaları Hakkında TELKODER Görüşleri
10 Aralık 2014Kullanım Miktarı Sınırlı Hizmetler ile Fatura Üst Sınırı Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar TELKODER Görüşleri
13 Kasım 2014
2015 Yılında Btk Gündeminde Yer Alması Talep Edilen Konu Başlıklarına İlişkin TELKODER Görüşleri
25 Ekim 2014
Temel Performans Göstergelerinin Raporlanması Ve Yayımlanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında TELKODER Görüşleri
10 Eylül 2014
Abonelik Sözleşmeleri Yönetmelik Taslağı Hakkında TELKODER Görüşleri
03 Eylül 2014
Abone İadelerinde Uygulanacak Yöntemler Taslağı Hakkında TELKODER Görüşleri
15 Ağustos 2014
Numara Taşınabilirliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı Hakkında TELKODER Görüşleri
01 Temmuz 2014
4 ve 5 No'lu Pazarlara Getirilecek Fiyat Sıkıştırması Yükümlülüğü Hakkında TELKODER Görüşleri
30 Haziran 2014
2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı Hakkında TELKODER Görüşleri
25 Haziran 2014
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Tasalğı Hakkında TELKODER görüşleri
12 Haziran 2014
Fiyat Sıkıştırmasının Tespitine, Önlenmesine ve Giderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında TELKODER Görüşleri
01 Nisan 2014
Elektronik Haberleşme Altyapısına İlişkin Yer Altı Tesisleri Asgari Gereklilikler Hakkında TELKODER Görüşleri
24 Mart 2014
İleri Tarihli İşlemler İçin Başvuru Yapılabilmesi Hakkında Düzenleme Taslağı Hakkında TELKODER Görüşleri
24 Mart 2014
Sanal Yerel Ağa Erişim Yükümlülüğü Dökümanı Hakkında TELKODER Görüşleri
19 Mart 2014
Numara Taşınabilirliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı Hakkında TELKODER Görüşleri
11 Mart 2014
Borç ve Alacak Bilgilerinin Sorgulanmasına ve Son Faturalara İlişkin Usul ve Esaslar Konusundaki Taslak Düzenleme Hakkında TELKODER Görüşleri
31 Ocak 2014
Sabit Şebeke Üzerinden Arama Hizmetine İlişkin Pazar Analizi Taslağı Telkoder Görüşleri
31 Ocak 2014
Sabit Telefon Şebekesine Erişim Pazarı Analizi Taslağı Görüşleri
31 Ocak 2014
Sabit Şebekede Çağrı Başlatma Pazarı Toptan Hat Kiralama Yükümlülüğü Taslağı Hakkında TELKODER Görüşleri
31 Ocak 2014
Sabit Şebekede Çağrı Başlatma Pazarı Fiyat Sıkıştırması Yükümlülüğü Hakkında TELKODER Görüşleri
Eklenme TarihiAçıklama
11 Kasım 2013Elektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliği Taslağı Hakkında Telkoder Görüşleri
30 Ekim 2013
"Turkcell İletişim Hizmetleri Aş’nin Taslak Referans Erişim Teklifi"ne ilişkin TELKODER Görüşleri
21 Ekim 2013
"2013/DK-THD/482 Sayılı Ve 03.09.2013 Tarihli Kurul Kararı"na ilişkin TELKODER Görüşleri
11 Ekim 2013
"Türk Telekom A.Ş. Referans Kiralık Devre Teklif Taslağı"na ilişkin TELKODER Görüşleri
09 Ekim 2013
"Sabit Ve Mobil Haberleşme Altyapısı Veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Baz İstasyonu, Anten, Kule, Dalga Kılavuzu, Konteynır Ve Benzeri Araç, Gereç Ve Tesisatın Kurulmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı"na ilişkin TELKODER Görüşleri
30 Eylül 2013
"Referans Yerel Ağın Paylaşıma Açılması Teklif Taslağı"na ilişkin TELKODER Görüşleri
27 Eylül 2013
"Aboneliğin Feshi Ve İptali Sonrasında Düzenlenen Faturalalar Ve Abonelerin Bilgilendirilmesine İlişkin Taslak Düzenlemesi"ne ilişkin TELKODER Görüşleri
20 Eylül 2013
"THK Numaralarının Taşınabilirliği"ne ilişkin TELKODER Görüşleri
02 Eylül 2013
"Türk Telekom Referans Ortak Yerleşim Ve Tesis Paylaşımı Teklifi"ne ilişkin TELKODER Görüşleri
02 Eylül 2013
"Tüketici Şikâyetlerinin İşletmeciler Tarafında Çözümlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Taslağı"na ilişkin TELKODER Görüşleri
19 Ağustos 2013
"Elektronik Haberleşme Hizmet, Şebeke Ve Altyapılarının Tanım, Kapsam Ve Sürelerine İlişkin Taslağı"na ilişkin TELKODER Görüşleri
15 Ağustos 2013
"Bina İçi Elektronik Haberleşme Tesisatı (Ankastre) Şartnamesi Taslağı"na ilişkin TELKODER Görüşleri
19 Temmuz 2013
"Türk Telekomünikasyon Aş’nin Taslak Referans Atm/Fr/Me İnternet Al-Sat Yöntemiyle Toptan Satış Teklifi"ne ilişkin TELKODER Görüşleri
19 Temmuz 2013
"Türk Telekomünikasyon A.Ş. Referans Ip Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklif Taslağı"na ilişkin TELKODER Görüşleri
06 Temmuz 2013
"Elektronik Haberleşme Sektöründe Fatura Usul Ve Esasları Taslağı"na ilişkin TELKODER Görüşleri
05 Temmuz 2013
"Türk Telekomünikasyon A.Ş. Referans Al-Sat Yöntemiyle XDSLToptan Satış Teklif Taslağı"na ilişkin TELKODER Görüşleri
28 Haziran 2013
"Vodafone Telekomünikasyon Aş’nin Taslak Referans Arabağlantı Ve Hizmet Seviyesi Taahhüdü Teklifi"ne ilişkin TELKODER Görüşleri
28 Haziran 2013
"Turkcell İletişim Hizmetleri Aş’nin Taslak Referans Arabağlantı Ve Hizmet Seviyesi Taahhüdü Teklifi"ne ilişkin TELKODER Görüşleri
28 Haziran 2013
"Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Mevzuatına Yönelik Değişiklik Önerileri"ne ilişkin TELKODER Görüşleri
28 Haziran 2013
"Türk Telekomünikasyon Aş’nin Taslak Referans Arabağlantı Ve Hizmet Seviyesi Taahhüdü Teklifi"ne ilişkin TELKODER Görüşleri
28 Haziran 2013
"Avea İletişim Hizmetleri Aş’nin Taslak Referans Arabağlantı Ve Hizmet Seviyesi Taahhüdü Teklifi"ne ilişkin TELKODER Görüşleri
21 Haziran 2013
"Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sisteminin Kurulması İşine Ait Teknik Şartname Taslağı"na ilişkin TELKODER Görüşleri
18 Haziran 2013
"Tüketici Şikâyetlerinin İşletmeciler Tarafından Çözülmesine İlişkin Usul Ve Esaslar"na ilişkin TELKODER Görüşleri
26 Nisan 2013
“Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı"na ilişkin TELKODER Görüşleri
15 Nisan 2013
“Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği” ve “Telekomünikasyon Kurumu Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları İle Diğer Müeyyide ve Tedbirler Hakkında Yönetmeliğe” hüküm eklenmesine yönelik düzenleme taslakları'na ilişkin TELKODER Görüşleri
01 Nisan 2013
“Sabit Ve Mobil Haberleşme Altyapısı Veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo Ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslara Ait Taslak"a ilişkin TELKODER Görüşleri
28 Şubat 2013
"Sabit Ve Mobil Haberleşme Altyapısı Veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo Ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik Hakkında Uygulama Sorunlarının Giderilmesi"ne ilişkin TELKODER Görüşleri
Eklenme TarihiAçıklama
16 Eylül 2011"Taslak SSG İnternet Tarifesi"ne ilişkin TELKODER Görüşleri
16 Eylül 2011"Taslak SSG Kampanyası"na ilişkin TELKODER Görüşleri
16 Eylül 2011"Taslak SSG Hizmet Seviyesi Taahhüdü"ne ilişkin TELKODER Görüşleri
14 Ağustos 2011"Güvenli İnternet Hizmetine İlişkin Usul Ve Esaslar Taslağı"ne ilişkin TELKODER Görüşleri
09 Ağustos 2011"Referans Noktadan Noktaya Kiralık Devre Teklifi"ne ilişkin TELKODER Görüşleri
11 Haziran 2011"Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği Ek-4’ün Uygulamasına İlişkin Tebliğ Taslağı"na ilişkin TELKODER Görüşleri
27 Mayıs 2011"Referans ATM/FR/ME İnternet Al-Sat Yöntemiyle Toptan Satış Teklifi kapsamında Türk Telekomünikasyon A.Ş Tarafından Teklif Edilen Bağlantı, Nakil ve Devir Taleplerinde Uygulanacak Süreçler ve Ücretlere İlişkin Kamuoyu Görüşü Alınması"na ilişkin TELKODER Görüşleri
28 Nisan 2011
"Arayan Hat Bilgisi (CLI) Kapsamında Mevzuat Değişikliği Taslağı"na ilişkin TELKODER Görüşleri
22 Nisan 2011
"Mobil Çağrı Sonlandırma Piyasası EK: Soru Formu"na ilişkin TELKODER Görüşleri
2 Nisan 2011
"İdari Para Cezaları Ve Tedbirler Hakkında Yönetmelik Taslağı"na ilişkin TELKODER Görüşleri
11 Nisan 2011
"Sabit Mobil Yakınsaması Soru Formu"na ilişkin TELKODER Görüşleri
23 Mart 2011
"Türk Telekom A.Ş.’nin STH İşletmecilerine doğru 24 Kr tarifesi hakkında BTK’dan işletmecilere gönderilen bilgi talebi"ne ilişkin TELKODER Görüşleri
06 Şubat 2011
"Sabit İnternet Hizmetine İlişkin Hizmet Kalitesi Tebliğ Taslağı"na ilişkin TELKODER Görüşleri
20 Ocak 2011
"Perakende Seviyede İnternet Erişim Hizmetlerine İlişkin Düzenleme Gereksinimi Tespiti Soru Formu"na ilişkin TELKODER Görüşleri
07 Ocak 2011
"Mesafeli Sözleşmelere İlişkin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı"na ilişkin TELKODER Görüşleri
Eklenme TarihiAçıklama
16 Aralık 2009
"Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği Taslağı"na ilişkin TELKODER Görüşleri
02 Aralık 2009
"BTK 2010 İş Planı Taslağı" hakkında TELKODER Görüşleri
10 Ekim 2009
"YAPA Tebliğ Taslağı"na ilişkin TELKODER Görüşleri
12 Temmuz 2009
"Tarife Yönetmeliği Taslağı"na ilişkin TELKODER Görüşleri
29 Mayıs 2009
"Elektronik Haberleşme Sektöründe Etkin Piyasa Gücüne Sahip İşletmecilerin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı"na İlişkin TELKODER Görüşleri
21 Mayıs 2009
"Turkcell Telekomünikasyon A.Ş. 2009 Referans Arabağlantı Teklifi Taslağı"na İlişkin TELKODER Görüşleri
21 Mayıs 2009
"Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. 2009 Referans Arabağlantı Teklifi Taslağı"na İlişkin TELKODER Görüşleri
21 Mayıs 2009
"Avea Telekomünikasyon A.Ş. 2009 Referans Arabağlantı Teklifi Taslağı"na İlişkin TELKODER Görüşleri
02 Mayıs 2009
"Erişim ve Arabağlantı Yönetmelik Taslağı"na İlişkin TELKODER Görüşleri
29 Nisan 2009
"Türk Telekom 2009 Referans Arabağlantı Teklifi Taslağı"na ilişkin TELKODER Görüşleri
28 Nisan 2009"Numaralandırma Yönetmeliği Taslağı"na ilişkin TELKODER Görüşleri
20 Nisan 2009
"Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği Taslağı"na ilişkin TELKODER Görüşleri
02 Mart 2009
"Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş Hakkına İlişkin Yönetmelik Taslağı" Hakkında TELKODER Görüşleri
30 Ocak 2009
"Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği Taslağı"na ilişkin TELKODER Görüşleri
14 Ocak 2009
"İşletmecilere Ait Ticari Sırların Korunması ile Kamuoyuna Açıklanabilecek Bilgilerin Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı"na ilişkin TELKODER Görüşleri
Eklenme TarihiAçıklama
19 Aralık 2003Geçiş Hakkına İlişkin Taslak Yönetmelik Hakkında TELKODER Görüşleri
16 Aralık 2003
Tüketici ve Kullanıcı Hakları Hakkında Yönetmelik Taslağı Hakkında TELKODER Görüşleri
11 Aralık 2003
4 Aralık 2003 tarihli EXPO-CHANNEL Televizyonundaki "Telekomünikasyon Alanında Serbestleşme ve TTAŞ' nin Özelleştirilmesi" Paneli hakkında Yön. Kurulu Başkanımız Yusuf Ata Arıak 'ın yazısı
10 Aralık 2003
Telekomünikasyon Kurumunca Verilen İlk Telekomünikasyon Ruhsat ve Genel İzinleriyle İlgili Toplantıda Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Adına Yusuf Ata Arıak 'ın yaptığı konuşma
21 Kasım 2003
Uzak Mesafe Telefon Hizmeti Hakkında TELKODER Görüşleri
20 Kasım 2003
Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı Hakkında TELKODER Görüşleri
19 Kasım 2003
Numaralandırma Yönetmeliği Taslağı Hakkındaki TELKODER Görüşleri
18 Kasım 2003
Kablo Platform Hizmeti Hakkında TELKODER Görüşleri
08 Kasım 2003
Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımı Usul ve Esaslarına İlişkin Taslak Tebliğ Hakkında Telkoder Görüşleri
23 Ekim 2003
Yeni Yasa ile ilgili Temel Noktalar
20 Ekim 2003
Uzak Mesafe Telefon Hizmeti Hakkında TELKODER Görüşleri
20 Ekim 2003
Telsiz Yönetmeliği Taslağı Hakkında TELKODER Görüşleri
16 Ekim 2003
Elektronik Haberleşme Kanunu Taslağı Hakkında TELKODER Görüşleri
16 Ekim 2003
Telekomünikasyon Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Taslağı Hakkındaki TELKODER Görüşleri
06 Ekim 2003
Altyapı Sağlayıcılığı Hizmeti Anket Sorularına Telkoder Cevapları
15 Eylül 2003
Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik Taslağı 'na dair TELKODER GÖRÜŞLERİ
15 Ağustos 2003
Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımı Usul ve Esaslarına İlişkin Taslak Tebliğ Hakkında Telkoder Görüşleri
15 Ağustos 2003
KABLO PLATFORM HİZMETİNİN YETKİLENDİRİLMESİNE YÖNELİK KAMUOYU GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI hakkında Telkoder Görüşleri
22 Temmuz 2003YEREL AĞIN PAYLAŞIMA AÇILMASI HAKKINDAKİ TELKODER GÖRÜŞLERİ - 44 KB MS Word Belgesi
22 Temmuz 2003YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ HAKKINDAKİ TELKODER GÖRÜŞLERİ / 8 adet MS Word Belgesi içeren zip dosyası
18 Temmuz 2003
"İNTERNET PROTOKOLÜ ÜZERİNDEN SES VE/VEYA VERİ İLETİMİNİ İHTİVA EDEN TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ" üzerine TELKODER'in görüşleri:
17 Temmuz 2003
TELSİZ OPERATÖR YÖNETMELİĞİ
01 Temmuz 2003
ERİŞİM VE ARABAĞLANTI YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA TELKODER GÖRÜŞLERİ
01 Temmuz 2003
HAKİM KONUMDA BULUNAN VEYA ETKİN PİYASA GÜCÜNE SAHİP İŞLETMECİLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI ÜZERİNE TELKODER GÖRÜŞLERİ