Yazışmalarımız

Eklenme TarihiAçıklama
21 Mayıs 2024Türk Telekomünikasyon A.Ş. Port Transmisyon Ücretleri Hakkında
20 Mayıs 2024Lokal Erişim Fiber Taahhüt Uygulaması Protokolü
10 Mayıs 2024STB-MTGM-Dijital Dönüşümün Anahtarı; Türkiye Veri Merkezi Ekosistemi
29 Nisan 2024Türk Telekomünikasyon AŞ. Toptan Satış Genel Müdürlüğü tarafından 01.04.2024 pazartesi gecesi saat 22.00’den sonra “HGW aylık ücret değişikliği” başlıklı bildirimle Dernek üyesi işletmecilere iletilen ve 01.04.2024 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe gireceği ifade edilen “Türk Telekom FTTTH şebekede toptan seviyede sunulan HGW’lerin aylık kullanım ücretlerinde yapılan değişiklik” hakkında
13 Mart 2024STB-MTGM-Türkiye Veri Merkezi Ekosisteminin Uygun Yöntemlerle Desteklenmesi
7 Şubat 2024Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun web sayfasında 19.01.2024 tarihinde yayınlanan 02.01.2024 tarih ve 2024/DK-ETD/15 sayılı kararında, bu konuda Kurum’un düzenleme hakkının saklı tutulmuş olmasından yola çıkılarak; Kurul kararı eki “Dönüşüm Süreci” dokümanının başvurumuzda belirtilen hususlar (bölgesel yaklaşım belirlenerek zaman ve yer planları işletmecilerle paylaşılarak, bildirim sonrası en az iki (2) yıla yayılmış bir dönüşüm planı çerçevesinde) gözetilerek daha net, açık ve yoruma yer bırakmayan bir açıklıkta ele alınıp IP VAE’nin tüm koşul ve gereklilikleriyle uygulamaya alınması ve SAYE uygulamasına öncelik verecek bir bakış açısıyla yeniden düzenlenmesi, Dernek üyesi işletmeciler ile abonelerinin mağdur duruma düşmelerinin engellenmesini teminen belirtilen işlemler/süreçler tamamlanana kadar işbu Kurul kararına konu fiber dönüşüm sürecinin başlatılmaması istemini içerir yasal başvuru
18 Ocak 2024Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 02.01.2024 tarih ve 2024/DK-ETD/15 sayılı kararı ve benzeri nitelikteki Kurul kararlarının Kurum web sayfasında yayımlanması ve tarafımıza bir örneklerinin iletilmesi isteğini içerir yasal başvuru
18 Ocak 2024Eylül 2020 itibariyle görüşe açılan Türk Telekom Referans Tesis Paylaşımı ve Aydınlatılmamış Fiber Teklifinin (RETPAFT) Revize Edilmesine ile Referans Ortak Yerleşim ve Bina Erişim Teklifinin (ROYBET) Revize Edilmesine” ilişkin referans tekliflerin aradan geçen süre ve yaşanan gelişmeler de gözetilerek yasal mevzuat gereği YENİDEN GÖRÜŞE AÇILMASI isteğini içerir yasal başvuru
Eklenme TarihiAçıklama
22 Aralık 2023BTK - Türk Telekom Toptan Tarifeleri
22 Aralık 2023BTK - Türk Telekom Fiyat Sıkıştırması
21 Ağustos 2023Microsoft Genel Müdürlüğü'ne Mektup
18 Ağustos 2023TT - Türk Telekom Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifi
18 Ağustos 2023BTK - Türk Telekom Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifi
16 Ağustos 2023Microsoft Türkiye Genel Müdürlüğü'ne Mektup
12 Temmuz 2023Yasal mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde alınmış bir karara dayalı olup olmadığı konusunda belirsizlik bulunan ve tarafımıza Türk Telekomünikasyon AŞ. Toptan Satış Genel Müdürlüğü tarafından 19.06.2023 tarih ve “Sabit Genişbant Port Transmisyon Ücret Revizyonu” başlıklı e-posta ile bildirilen ve 01.07.2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe gireceği ifade edilen “Türk Telekom Toptan Port, Transmisyon ve THK ücretleri Güncellemesi” ne itirazlarımızı içerir yasal bildirimdir
20 Haziran 2023Kurum web sayfasında yayınlanmamış olmakla birlikte Türk Telekomünikasyon AŞ. Toptan Satış Genel Müdürlüğü tarafından 19.06.2023 tarih ve “Sabit Genişbant Port Transmisyon Ücret Revizyonu” başlıklı bildirimle Dernek üyesi işletmecilere iletilen ve 01.07.2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe gireceği ifade edilen “Türk Telekom Toptan Port, Transmisyon ve THK ücretleri Güncellemesi” hakkında
9 Haziran 2023TT Kiralık Devre/ME Hizmeti Hakkında
9 Haziran 2023OYA Enerji Ücreti
9 Haziran 2023BTK Toplantı Talebi
16 Mart 2023BTK-Üç Aylık Pazar Verileri Raporları
16 Mart 2023BTK-Depremden Etkilenen Bölgelerde Toptan Seviyede Alınması Gereken Tedbirler Hakkında
10 Şubat 2023TT-Depremden Etkilenen Bölgelerde Elektronik Haberleşme Hizmetlerine Destek Taleplerimiz
10 Şubat 2023BTK-Depremden Etkilenen Bölgelerde Elektronik Haberleşme Hizmetlerine Destek Taleplerimiz
Eklenme TarihiAçıklama
4 Kasım 2022Uluslararası Siber Suçlarla Mücadele Çalıştayı
1 Kasım 2022On İkinci Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu ve Çalışma Grubu Toplantıları
21 Ekim 2022Tüketici Hakları Yönetmeliği Değişikliği Hakkında
5 Ekim 2022“Bina İçi Elektronik Haberleşme Tesisatı Teknik Şartnamesi” nin uygulanmasına dair tespit ve “250 bin Sosyal Konut Projesi” gibi büyük yapılaşma projelerinde anılan mevzuat hükümlerine uygun elektronik haberleşme altyapısı tesisine dair isteklerimiz
22 Haziran 2022Tüketici Hakları Yönetmeliği Değişikliği Hakkında Telkoder Görüşleri
25 Mart 2022 09.03.2022 tarih ve 2022/DK-ETD/64 sayılı "Türk Telekom IP VAE Hizmeti Port ve THK Tarife Güncellemesi" konulu Kurul kararı hakkında
9 Mart 2022Tüketici Hakları Dairesi Başkanı ile toplantı talebi hakkında
24 Ocak 2022Covit-19 Sonrasında Telekomünikasyon Sektörünün Genel Durumu Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri TOBB Raporu
21 Ocak 2022BTK-Düşük (Alçak) Yörünge Uyduları (NGSO-LEO) Üzerinden Elektronik Haberleşme Hizmeti Sunumu Hakkında BTK Sorunlarına Cevaplar
19 Ocak 2022CBDDO-Veri Merkezi, Bulut Bilişim ve Platform Hizmetleri Sektörlerinin Geliştirilmesine Yönelik Destek ve Tedbirler Hakkında Kanun Taslağına Görüş Verme Tarihinin Ertelenmesi
15 Ocak 2022Takım Uydular (Satellite Constellation) TUYAD için Eğitim Amaçlı Teknik Yazı
14 Ocak 2022BTK-LEO Uyduları hk. Görüş Ek Süre Talebi
10 Ocak 2022CBDDO-Yakın Zamanda Çıkarılması Planlanan Veri Merkezi İşletmeciliğine Yönelik Teşvikler Hakkında Görüşlerimiz
Eklenme TarihiAçıklama
24 Aralık 2020Konumdan Bağımsız (850) Numaralar Hakkında
24 Aralık 2020Yerel Aranır Numara Olarak Kullanılmakta Olan 444’lü Numaraların “Taşınabilmesi” ve Yeni Yerel Aranır Numara Gruplarının Oluşturulması
14 Aralık 2020Türk Telekom’un Kademeli Çağrı Başlatma Kampanyasının Uzatılması
30 Kasım 2020IPv6
19 Kasım 2020CBDDO-Ulusal Veri Stratejisinin Oluşturulmasına Yönelik Önerilerimiz
19 Kasım 2020BTK-Ulusal Veri Stratejisinin Oluşturulmasına Yönelik Önerilerimiz
19 Kasım 2020UABHGM-Ulusal Veri Stratejisinin Oluşturulmasına Yönelik Önerilerimiz
19 Kasım 2020KVKK-Ulusal Veri Stratejisinin Oluşturulmasına Yönelik Önerilerimiz
19 Kasım 2020STBMTGM-Ulusal Veri Stratejisinin Oluşturulmasına Yönelik Önerilerimiz
11 Haziran 2020CBDDO-Torba Yasa Teklifi Taslağı hk.
11 Haziran 2020UAB-Torba Yasa Teklifi Taslağı hk.
11 Haziran 2020BTK-Torba Yasa Teklifi Taslağı hk.
11 Haziran 2020BTK-Abone Deseni Yükümlülüğüne İlişkin Tespit ve Öneriler
8 Mayıs 2020TB-Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemine Geçiş Yükümlülüğü hk.
8 Mayıs 2020BTK-Erişim ve Arabağlantı İle İlgili Alınan Tedbirler Başlıklı Kurul Kararı hk.
7 Mayıs 2020BTK-İşletmecilerin Hizmet Kalitesi Yükümlülükleri hk.
29 Nisan 2020CBDDO-Veri Merkezi İşletmecilerinin Sundukları Hizmetlerin Kesintisiz Olarak Devam Ettirilebilmesi İçin Veri Merkezi İşletmecilerine Covid-19 Salgını Süresince Görevlendirme Belgesi Temin Edilmesi hk.
29 Nisan 2020BTK-Veri Merkezi İşletmecilerinin Sundukları Hizmetlerin Kesintisiz Olarak Devam Ettirilebilmesi İçin Veri Merkezi İşletmecilerine Covid-19 Salgını Süresince Görevlendirme Belgesi Temin Edilmesi hk.
29 Nisan 2020UAB - Veri Merkezi İşletmecilerinin Sundukları Hizmetlerin Kesintisiz Olarak Devam Ettirilebilmesi İçin Veri Merkezi İşletmecilerine Covid-19 Salgını Süresince Görevlendirme Belgesi Temin Edilmesi hk.
21 Nisan 2020BTK-Aktivasyon Sorunları Sebebi İle Yaşanan Müşteri Mağduriyetlerinin Önlenmesi
13 Nisan 2020CBDDO-Torba Yasa Teklifi Taslağı hk.
13 Nisan 2020UAB-Torba Yasa Teklifi Taslağı hk.
13 Nisan 2020BTK-Torba Yasa Teklifi Taslağı hk.
13 Nisan 2020BTK-Covid-19 Salgını - Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Alınabilecek Önlemler
13 Nisan 2020BTK-Türk Telekom’un Kademeli Çağrı Başlatma Kampanyasının Uzatılması
3 Nisan 2020BTK-Abonelere Yapılacak İadelere İlişkin Yükümlülükler
26 Mart 2020GİB-Covid 19 - Elektronik Haberleşme ve Veri Merkezi İşletmeciliği Sektöründe Ekonomik İstikrarın Sağlanması
26 Mart 2020HMB-Covid 19 - Elektronik Haberleşme ve Veri Merkezi İşletmeciliği Sektöründe Ekonomik İstikrarın Sağlanması
26 Mart 2020UAB-Covid 19 - Elektronik Haberleşme ve Veri Merkezi İşletmeciliği Sektöründe Ekonomik İstikrarın Sağlanması
26 Mart 2020CBDDO-Covid 19 - Elektronik Haberleşme ve Veri Merkezi İşletmeciliği Sektöründe Ekonomik İstikrarın Sağlanması
26 Mart 2020BTK-Covid 19 - Elektronik Haberleşme ve Veri Merkezi İşletmeciliği Sektöründe Ekonomik İstikrarın Sağlanması
18 Mart 2020BTK-Olası Covid-19 Salgını Halinde Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Alınabilecek Önlemler
Eklenme TarihiAçıklama
26 Aralık 2011Avrupa Komisyonu - Yüksek Hızlı Genişbant Konusunda Değerlendirme
03 Aralık 2011
Avrupa Komisyonu - Yeni Telekom Mevzuatına Uyum Süreci
01 Aralık 2011
Avrupa Komisyonu - Yunanistan Mevzuat İhlali Değerlendirmesi
14 Kasım 2011
Kroes Konuşma Metni - Şebeke Tarafsızlığı ve Genişbant Hedefleri
04 Temmuz 2011
BTK-İnternetin Güvenli Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar konulu yazımız
24 Haziran 2011
BTK-Numaralandırma Yönetmeliği Değişikliği konulu yazımız
09 Haziran 2011
Avrupa Komisyonu - Fransa Pazar Analizleri - Fiber Yükümlülükleri
01 Haziran 2011
Avrupa Komisyonu - Sayısal Gündem Skorbordu
27 Mayıs 2011
Avrupa Komisyonu - FTTH Projeleri
23 Mayıs 2011
Yeni AB Telekom Mevzuatı
23 Mayıs 2011
ECTA - Fiber Yatırımları
16 Mayıs 2011
Avrupa Komisyonu - Avrupa 2020 Proje İnisiyatifleri
09 Mayıs 2011
BTK-Sapanca’da görüşülen Sabit alan ile İle İlgili Konular hakkındaki yazımız
02 Mayıs 2011
Avrupa Komisyonu - Fiber Şebeke Kurulumu
27 Nisan 2011
Avrupa Komisyonu - Açık ve Şebeke Tarafsız İnternet Hizmetleri
26 Nisan 2011
Avrupa Komisyonu - Genişbant Kılavuz İlkeleri
20 Nisan 2011
Avrupa Komisyonu - Letonya Düzenleyici Kurumunun Bağımsızlığı
14 Mart 2011
Avrupa Komisyonu - Macaristan, Fransa, İspanya mevzuat ihlali
28 Şubat 2011
İspanya ve Portekiz Yerleşik İşletmecileri-Avrupa Komisyonu soruşturması
25 Şubat 2011
BEREC - BTK 2011 İş Planı Karşılaştırması
17 Şubat 2011
BEREC-Taslak Altyapı-Hizmet Ayrımı Kılavuzu
14 Şubat 2011
Avrupa Komisyonu-Toptan Ücretlerin Belirlenmesi ve Ayrımcılığın Önlenmesi
25 Ocak 2011
Avrupa Komisyonu-Genişbant Şebeke Kurulumu Devlet Fonu
20 Ocak 2011
BEREC RAPORLARI-Yakınsama Hizmetleri, Paket Hizmetler
19 Ocak 2011
BTK-Modem Kilitlerinin Açılması konulu yazımız
Eklenme TarihiAçıklama
23 Aralık 2010Avrupa Komisyonu-Slovak Telekom, Deutsche Telekom Rekabet İhlali Soruşturması
08 Aralık 2010
Avrupa Komisyonu-Genişbant Verileri Raporu
05 Kasım 2010
Fransa ve İspanya'da alınan Telekom Vergisi-Avrupa Komisyonu Kararı
01 Ekim 2010
ECTA-Genişbant Paketi Görüşleri
01 Ekim 2010
YNE Tavsiye Kararı
18 Ağustos 2010
BEREC-Taslak YNE Tavsiye Kararı Görüşü
28 Haziran 2010
BTK-Türk Telekomünikasyon AŞ. ye, perakende internet hizmetleri pazarında faaliyet izni verilmemesi konulu yazımız
07 Haziran 2010
COCOM Toplantısı-Düzenleyici Kurumların Bağımsızlığı
26 Mayıs 2010
2009 Avrupa Ortak Elektronik Haberleşme Pazarı-15. İlerleme Raporu
25 Mayıs 2010
Avrupa Sayısal Gündemi
24 Mayıs 2010
Avrupa Sayısal Rekabet Raporu
06 Mayıs 2010
AB-Gelişmeler
04 Mayıs 2010
Analysys Mason Raporu-Avrupa'nın Dijital Açığı
20 Nisan 2010
Avrupa 2020 Strateji Tasarısı
30 Mart 2010
Polonya Toptan Genişbant Piyasası-Hakim Durumun Kötüye Kullanılması
22 Mart 2010
Avrupa Komisyonu-Düzenleyici Kurumlar Bağımsız Olmalı
12 Mart 2010
BTK-Acil Yardım Çağrı Hizmetleri konulu yazımız
12 Mart 2010
Avrupa Komisyonu-Fransa "Telekom Vergisi"
09 Mart 2010
BTK-Türk Telekomünikasyon A.Ş. “Ev Avantaj” tarifeleri ve kampanyaları konulu yazımız
04 Mart 2010
BTK-Türk Telekomünikasyon A.Ş. “Garanti Olmayan Band Genişliği” tarifeleri konulu yazımız
04 Mart 2010
BTK-Türk Telekom A.Ş’ nin PSTN Kampanyaları konulu yazımız
19 Ocak 2010
ERG-2010 Çalışma Programı
18 Ocak 2010
BTK-Simbox üzerinden yapılan yasa dışı çağrı sonlandırılmasının önlenmesi konulu yazımız
11 Ocak 2010
ERG-Paket Ürünlerin Yinelenebilirliği
04 Ocak 2010
Avrupa Komisyonu Görüşü: Slovenya-Maliyet Esaslı Fiber Ücretleri
Eklenme TarihiAçıklama
30 Aralık 2009Telekom Reform Paketi
09 Aralık 2009
AAD-Almanya "düzenlemelerden süreli muafiyet" uygulaması kararı
02 Aralık 2009
AB Telekom Çerçeve Paketi Onaylandı
02 Aralık 2009
BTK-Yeni Tarife Yönetmeliği ile getirilen “Bildirim Usulü” Hakkında konulu yazımız
01 Aralık 2009
BTK-İş Planı Taslağı konulu yazımız
19 Kasım 2009
Telekom Çerçeve Paketi-Gelişmeler
03 Kasım 2009ERG- Bilgilendirme
02 Kasım 2009Avrupa Komisyonu-Haberleşme ve Sayısal Pay Tavsiye Kararı
23 Ekim 2009ECTA-i2010 sonrası Avrupa Sayısal Gündemi
23 Ekim 2009
BTK-Arama Bazında Taşıyıcı Seçimi Yöntemi ile Hizmet Sunumu konulu yazımız
12 Ekim 2009
İrlanda-Genişbant Rekabeti Kararı
12 Ekim 2009
Avrupa Komisyonu-2004-2009 Bilgi Toplumu ve Medya Raporu
09 Ekim 2009
Avrupa Adalet Divanı-Dolaşım Yönetmeliği Görüşü
07 Ekim 2009
i-2010 Konferansı Notları
06 Ekim 2009
Avrupa Komisyonu-Sabit/mobil genişbant
05 Ekim 2009
İsveç Rekabet Kurumu-Kartel İncelemesi
02 Ekim 2009
FCC Başkanı-Açıklama
29 Eylül 2009
BTK-Diğer Şebekelerden Başlatılan Çağrıların STH Şebekelerinde Sonlandırılması konulu yazımız
24 Eylül 2009
Avrupa Komisyonu-YNE Devlet Yardımları
16 Eylül 2009
Litvanya-Çağrı Başlatma Piyasası
07 Eylül 2009
Sayısal Pay-ECTA Görüşleri
04 Eylül 2009
BTK'ya yayınlamaya başladığı “Üç Aylık Pazar Verileri Raporları” için Teşekkür amaçlı olarak gönderilen yazımız
01 Eylül 2009
Danimarka-Mobil Çağrı Sonlandırma Ücretleri
31 Ağustos 2009
YNE Tavsiye Karar Taslağı Görüşleri
11 Ağustos 2009
ECTA-Avrupa Komisyonu Mektubu-i2010
21 Temmuz 2009
BTK-07.05.009 Tarih ve 2009/DK-07/228 Sayılı Kurul Kararı konulu yazımız
10 Temmuz 2009
Bulgaristan-Sabit Perakende Pazarı Düzenlemeleri
29 Haziran 2009
Avrupa Komisyonu-Polonya Davası
25 Haziran 2009
ECTA Görüşü-YNE Taslak Tavsiye Kararı
23 Haziran 2009
Avrupa Komisyonu-Taslak YNE Tavsiye Kararı
08 Haziran 2009
ERG- YNE, Fiyat Sıkıştırması, VOIP, Spektrum, Dolaşım
20 Mayıs 2009
Avrupa Komisyonu-Sonlandırma Ücretleri
20 Mayıs 2009
Avrupa Komisyonu Bulgaristan'a karşı yasayı ihlal süreci başlattı
20 Mayıs 2009
Yeni Nesil Şebeke Devlet Yardımları-Avrupa Komisyonu Metni
14 Mayıs 2009
Telekom Paketi AP tarafından kabul edildi
14 Mayıs 2009
Avrupa Komisyonunun Polonya ve Slovakya yerleşik operatörleri hakkına soruşturma açma kararı
12 Mayıs 2009
Almanya "Düzenleyici Tatili"-AAD Görüşü
29 Nisan 2009
Avrupa Palamentosu-Daha İyi Düzenleme Direktifi Oylaması
10 Nisan 2009
Avrupa Mahkemeleri Kararları
30 Mart 2009
Avrupa Komisyonu: 14. Uygulama Raporu
23 Mart 2009
ERG:Yakınsama Raporları
16 Mart 2009
Komisyon Mektubu: Kablo erişim, multicasting, YAPA fiyatları
11 Mart 2009
INFO: ERG debriefing
10 Mart 2009
Info: Ofcom sets out approach on NGA
06 Mart 2009
ECTA Q3 2008 Genişbant Puan Tablosu
26 Şubat 2009
COCOM Toplantı Notları
23 Şubat 2009
Radyo Spektrum Politikası Grubu:Brifing
23 Şubat 2009
Telecoms Review: Parliament and Council hold preliminary exchanges
20 Şubat 2009
Implementation update: LLU and WBA in Ireland, Spain, Portugal, Finland and Denmark
20 Şubat 2009
Revised Termination Recommendation
18 Şubat 2009
Barroso Mektubu-YNŞ
16 Şubat 2009
BTK-Numara Tahsisi konulu yazımız
09 Şubat 2009
ECTA: ÇERÇEVE DİREKTİFİ 7. MADDE HAKKINDA GELİŞMELER
04 Şubat 2009
ECTA GÖRÜŞLERİ: YENİ NESİL ŞEBEKELER, ÇAĞRI SONLANDIRMA VE SPEKTRUM
02 Şubat 2009
AVRUPA KOMİSYONU BASIN BİLDİRİSİ: İTALYA'DA YAPA FİYAT ARTIŞI
27 Ocak 2009
ECTA GÖRÜŞLERİ: TELEKOM ÇERÇEVE PAKETİ
16 Ocak 2009
COĞRAFİ BÖLÜMLENDİRME: AB'DE YAŞANAN GELİŞMELER
14 Ocak 2009
TEMMUZ 2008 GENİŞBANT VERİLERİ
14 Ocak 2009
AVRUPA PALAMENTOSU ROAMING OTURUMU
Eklenme TarihiAçıklama
21 Kasım 2007EK-1 - 2008 Taslak İş planında düzeltilmesini istediğimiz konular
21 Kasım 2007
EK-2 - 2008 İş Planına ilave edilmesini istediğimiz konular
21 Kasım 2007
BTK-Kurum 2008 Taslak İş Planı hakkındaki yazımız ve ekleri
02 Ekim 2007
EK-1 - AB 2002/19/EC Erişim Direktifinin ilgili bölümleri
02 Ekim 2007
EK-2 - UMTH işletmecisi marj hesaplama tablosu
25 Eylül 2007
BTK-Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin tarifeleri ile hakim durumunu kötüye kullandığının ve fiyat sıkıştırması yaptığının tespit edilmesi" ne şikayet dilekçemiz
13 Temmuz 2007
BTK-Danıştay 13.Dairesi’nin yürütmenin durdurulması kararı sonrası Kurum’a Türk Telekomünikasyon AŞ. tarafından sunulan yeni tarife hakkında yazımız
02 Mayıs 2007
BTK-Türk Telekomünikasyon A.Ş. Tarifeleri konulu yazımız
19 Nisan 2007
Telekomünikasyon Kurumu 'nun Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarifeleri hakkında 9-28 Mart 2007 tarihli yazılarımıza cevaben göndermiş olduğu yazı
28 Mart 2007
EK-2
28 Mart 2007
EK-1
28 Mart 2007
BTK-Türk Telekomünikasyon A.Ş. Tarifeleri hakkında 2nci yazımız
20 Mart 2007
BTK-Şehiriçi Telefon Hizmetlerinin Rekabete Açılması konulu yazımız
09 Mart 2007
EK-2
09 Mart 2007
EK-1
09 Mart 2007
BTK-Türk Telekomünikasyon A.Ş. Tarifeleri konulu yazımız
07 Mart 2007
BTK-Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin Wimax Hizmeti Kullanımı konulu yazımız
06 Mart 2007
Kamu İhale Kurumu Başkanlığı- 4734 Sayılı Kanuna tabi kuruluşların telekomünikasyon hizmet alımları konulu yazımız
16 Şubat 2007
BTK-ADSL Tarifelerinin Onayı konulu yazımız