2022 yılında 4 kişilik bir aile haberleşmeye 5.306 TL harcadı

Basın Bülteni

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), ülkemizde 2022 yılında evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama haberleşme giderinin vergiler dâhil ortalama 442,19 TL olduğunu açıkladı. TELKODER tarafından her yılın sonunda yapılan Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması’na göre 2022 yılında Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin haberleşme giderinin yıllık 5.306 TL’ye ulaştığı ve bu rakamın 1.161 TL’sini devlete ödenen verginin oluşturduğu görülüyor. 2021 yılında yapılan analizde 4 kişilik bir ailenin yıllık haberleşme giderleri yaklaşık 4.238 TL, devlete ödenen verginin ise 927 TL olduğu hesaplanmıştı. 2020 yılında ise bir ailenin yıllık haberleşme giderleri yaklaşık 3.736 TL, devlete ödenen verginin ise 759 TL’ydi.

Telekomünikasyon alanının düzenleyici kuruluşu olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yayınladığı veriler ile TELKODER’in yaptığı genel sektör değerlendirmesi sonucunda; evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin, aldığı haberleşme hizmetleri için vergiler dâhil ayda ortalama 442,19 TL harcadığı belirlendi. Bu rakam yılda 5.306 TL’ye ulaşıyor.

TELKODER’in her yılın sonunda yaptığı analiz kapsamında açıkladığı Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması’na göre sabit telefona vergiler dâhil aylık ortalama 55,05 TL ödeniyor. Aynı araştırmada, sabit internet bağlantısının ise vergiler dâhil aylık ortalama 98,18 TL’ye ulaştığı belirtiliyor. 3 GSM işletmecisinin abonelerinin ortalama aylık ödemelerininse vergiler dâhil 72,24 TL olduğu hesaplanıyor. Bu giderlerin hepsinden %18 KDV’nin yanı sıra, %10 Özel İletişim Vergisi de devlete aktarılıyor. Evlerinde bir sabit telefon ile sabit genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir aile, haberleşme gideri için devlete aylık 96,73 TL vergi ödüyor. Böylelikle devlete ödenen vergi yılda 1.161 TL’yi buluyor.

 

2023’de haberleşme giderlerinde artış bekleniyor

TELKODER’den yapılan açıklamada 2017 yılı sonuna kadar mobil telefonda %25, sabit telefonda %15 ve internet erişiminde %5 olarak uygulanan Özel İletişim Vergisi’nin (ÖİV), 2018 yılında tüm hizmetlerde %7,5, 2021 yılında da %10 olarak değiştirildiğine değiniliyor. 2019 yılında Adil Kullanım Kotası’nın (AKN) kaldırılmasıyla internet fiyatlarına yapılan zamlar dikkate alındığında önümüzdeki yıllarda giderlerdeki internet payının ve vergisinin artacağı öngörülüyor. Bu durumun 2023 yılı haberleşme giderlerinde de artışlara neden olacağı vurgulanıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, “Türkiye’de her yıl düzenli olarak hazırladığımız Aile Haberleşme Giderleri konulu raporumuzda bu yıl iletişim harcamalarında yaklaşık 1.100 liralık bir artış görüyoruz. Kur dalgalanmaları ve vergilerin artırılması aile haberleşme giderlerine ilişkin faturaların yükselmesinde önemli bir rol oynuyor.  Burada özellikle 2021 başında %10’a yükseltilen bu Özel İletişim Vergisi’ne değinmemiz lazım. Biz TELKODER olarak dünyanın hiçbir yerinde uygulanmayan bu verginin kaldırılması gerektiğini bir kez daha vurgulamak isteriz. Bu artışlar vatandaşlarımızın ucuz haberleşme hizmeti alma haklarını maalesef zorluyor. 2023 yılında serbestleşme ve tam rekabetin sağlanmasıyla bu vergi yüklerinin hafifletilmesi hususunda devletin gerekli yaklaşımı göstereceğine inanıyoruz.” diyor.