2023 yılında 4 kişilik bir aile haberleşmeye 8.934 TL harcadı

Basın Bülteni

2023 yılında 4 kişilik bir aile haberleşmeye 8.934 TL harcadı

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), ülkemizde 2023 yılında evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama haberleşme giderinin vergiler dâhil ortalama 744,49 TL olduğunu açıkladı. TELKODER tarafından her yılın sonunda yapılan Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması’na göre 2023 yılında Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin haberleşme giderinin yıllık 8.934 TL’ye ulaştığı ve bu rakamın 2.062 TL’sini devlete ödenen verginin oluşturduğu görülüyor. 2022 yılında yapılan analizde 4 kişilik bir ailenin yıllık haberleşme giderleri yaklaşık 5.306 TL, devlete ödenen verginin ise 1.161 TL olduğu hesaplanmıştı. 2021 yılında ise 4 kişilik bir ailenin yıllık haberleşme giderleri yaklaşık 4.238 TL, devlete ödenen verginin ise 927 TL olduğu hesaplanmış, 2020 yılında ise bir ailenin yıllık haberleşme giderleri yaklaşık 3.736 TL, devlete ödenen vergi ise 759 TL’ydi.

Telekomünikasyon alanının düzenleyici kuruluşu olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yayınladığı veriler ile TELKODER’in yaptığı genel sektör değerlendirmesi sonucunda; evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin, aldığı haberleşme hizmetleri için vergiler dâhil ayda ortalama 744,49 TL harcadığı belirlendi. Bu rakam yılda 8.934 TL’ye ulaşıyor.

TELKODER’in her yılın sonunda yaptığı analiz kapsamında açıkladığı Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması’na göre sabit telefona vergiler dâhil aylık ortalama 83,89 TL ödeniyor. Aynı araştırmada, sabit internet bağlantısının ise vergiler dâhil aylık ortalama 147,20 TL’ye ulaştığı belirtiliyor. 3 GSM işletmecisinin abonelerinin ortalama aylık ödemelerininse vergiler dâhil 128,35 TL olduğu hesaplanıyor. Bu giderlerin hepsinden %20 KDV’nin yanı sıra, %10 Özel İletişim Vergisi de devlete aktarılıyor. Evlerinde bir sabit telefon ile sabit genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir aile, haberleşme gideri için devlete aylık 171,80 TL vergi ödüyor. Böylelikle devlete ödenen vergi yılda 2.062 TL’yi buluyor.

 

2024’de haberleşme giderlerinde artış yaşanması bekleniyor

TELKODER’den yapılan açıklamada 2017 yılı sonuna kadar mobil telefonda %25, sabit telefonda %15 ve internet erişiminde %5 olarak uygulanan Özel İletişim Vergisi’nin (ÖİV), 2018 yılında tüm hizmetlerde %7,5, 2021 yılında da %10 olarak değiştirildiğine değiniliyor. Bununla birlikte, %18 olan Katma Değer Vergisi’nin (KDV) 2023 yılında %20’ye yükseltilmiş olduğu hatırlatılıyor. 2019 yılında Adil Kullanım Kotası’nın (AKN) kaldırılmasıyla internet fiyatlarına yapılan zamlar dikkate alındığında önümüzdeki yıllarda giderlerdeki internet payının ve vergisinin artacağı öngörülüyor. Bu durumun 2024 yılı haberleşme giderlerinde de artışlara neden olacağı vurgulanıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, “Her yıl düzenli biçimde hazırladığımız Aile Haberleşme Giderleri konulu raporumuzda bu yıl iletişim harcamalarında yaklaşık 3.628 liralık bir artış görüyoruz. Aile haberleşme giderlerine ilişkin faturaların yükselmesinde kur dalgalanmaları ve vergilerin artırılması önemli bir etken oynuyor.  Bu noktada 2021 başında %10’a yükseltilen Özel İletişim Vergisi’ne ve 2023 yılında arttırılan Katma Değer Vergisine dikkat çekmek isterim. Dünyanın hiçbir yerinde uygulanmayan ÖİV’nin kaldırılması ve KDV’nin bu kadar yüksek olmaması gerektiğini vurgulamak isteriz. Bu artışlar vatandaşlarımızın ucuz haberleşme hizmeti alma haklarını maalesef zorluyor. İçinde bulunduğumuz 2024 yılında serbestleşme ve tam rekabetin tesis edilmesiyle bu vergi yüklerinin azaltılması konusunda devletimizin gerekli adımları atacağına inanıyoruz.” diyor.