Fiber Altyapı Yatırımları Hususunda Yerel Yönetimlere Önerilerimiz

Kategori: Basında Biz, Başkandan Mesajlar, Duyurularımız Tarih: 1 Mart 2019

TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata ARIAK
“Tüm hizmetlerin akıllı sistemler tarafından sunulması ve bu anlayışta bir belediyeciliğin yerleşebilmesi, fiber altyapı gelişmediği ve her haneye yüksek hızlı internet götürülmediği sürece mümkün olmayacaktır.”

TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak günümüz yerel yönetim anlayışında, fiber internetin özellikle büyük şehirlerde elektrik ve su kadar hayati bir ihtiyaç haline geldiğini söyledi. Arıak, “Gençler başta olmak üzere vatandaşlarımız, İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde olduğu gibi diğer illerde de daha hızlı internet istediklerini sosyal medya üzerinden açıkça dile getirmektedir.” dedi. Fiber internet, şehirlerin kalkınma ve gelişmesine büyük katkı sağladığını vurgulayan Arıak, şöyle devam etti: “Yaklaşan seçimlerde kullanılacakoylarda büyük bir etkiye sahip olacağını değerlendirdiğimiz “fiber internet” konusunun yerel yönetim adaylarının seçim beyannamelerinde ön sıralarda olması ve her hanenin internete rahadıkla ulaşabilmesi için yapacaklarını içeren taahhütlerini belirtilmeleri faydalı olacaktır. Fiber altyapının tesis edilmesinde karşılaşılan engellerin ortadan kaldırılmasıyla, yerel yönetimler, hızlı, etkili, verimli ve kaliteli hizmetler sunmaya başlayabilecektir.”

Arıak, Türkiye’de vatandaşların yüksek hızlı internet bağlantı taleplerinin Avrupa Birliği’ne kıyasla çok daha hızlı arttığına işaret etti. 10 Mbps ve üzerinde hızı olan abonelerin toplam aboneler içindeki payının son 2 yıl içerisinde %19’dan %72’ye çıktığını bildiren Arıak, “Bu artış AB ülkelerinde ancak4,5 yılda gerçekleşmiştir. Bu nedenle yerel yönetimlerde vatandaşlara daha iyi hizmet sunarak memnuniyetlerini artırmanın yolu fiber altyapının yaygınlaştırılmasından geçiyor.” diye konuştu.

TELKODER olarak Türkiye’de fiber altyapı konusuna yıllardır dikkat çektiklerini belirten Arıak değerlendirmesini şöyle sürdürdü: “Herkes bu durumun farkında ancak, fiber altyapının yaygınlaşması ve tüm vatandaşlara yüksek hızlı internet sunmak için telekomünikasyon işletmecilerinin yapacakları yatırımlar, bazı yerel yönetimler tarafından engellerle karşılaşmaktadır. Bu durum ülkemizin dünyayla rekabet edebilme potansiyelini düşürmektedir.

Fiber altyapı yatırımları konusunda işletmecilerin önünün açılması için yerel yönetimlere önerilerimiz;

  • Belediyeler altyapıdan rant elde etme düşüncesinden vazgeçmeli ve vatandaşlarına yüksek hızlı internet sunmaları için telekomünikasyon işletmecilerine kolaylık sağlamalıdır.
  • İşletmecilerin fiber altyapı şebekesi kurmaları için yerel yönetimlere ödedikleri en önemli maliyet kalemlerinden olan geçiş hakkı ücretleri 5 yıl süreyle alınmamalıdır.
  • Kazıların ortak yapılması verimliliği arttıracak, çevreye verilen rahatsızlığı azaltacaktır, bu nedenle işletmecilerin birlikte yatırım yapmaları teşvik edilmelidir.
  • Belediyeler tarafından tesis edilmiş pasif fiber altyapı şebekesi telekomünikasyon işletmecilerinin kullanımına açılmalıdır.
  • Fiber Altyapı tesis etmek için kazı ve inşaat çalışması yapmak zorunda olan telekomünikasyon işletmecilerinin ödemekte oldukları kazı ve ruhsat bedelleri düşürülmelidir.”

TELKODER ‘Yönetim Kurulu Başkanı Arıak akıllı belediyeciliğin Türkiye’nin dünya ile rekabet etmesini sağlayan bir yönetim anlayışını barındırdığını belirtti. “Fakat tüm hizmetlerin akıllı sistemler tarafından sunulması ve bu anlayışta bir belediyeciliğin yerleşebilmesi, fiber altyapı gelişmediği ve her haneye yüksek hızlı internet götürülmediği sürece mümkün olmayacaktır.” diyen Arıak şöyle devam etti: “Vatandaşlarımızın sunulan akıllı hizmetlere erişebilmeleri için bir internete ihtiyaçları
vardır. Fiber Altyapı sorunları çözülmeden şehirlerimiz gerçek anlamda akıllı bir şehir haline gelemez. Bu temel altyapı sorununu artık tamamen ortadan kaldırmalıyız. Fiber altyapıyı konuşmaktan ziyade bu altyapı üstünden verilecek hizmetlerin konuşulması aşamasına bir an önce geçmemiz gerekiyor.

Bilgi ve teknolojinin sunduğu bütün yenilikler kullanılarak oluşturacak akıllı kentler sayesinde, ulaşım, su kaynaklan, atık su, atık yönetimi ve enerji üretimi gibi konularda en yüksek seviyede tasarruf sağlanabilir. Şehirlerimizdeki anayol ve sokaklar, trafik, güvenlik, temizlik gibi şehirde yaşayan herkesi doğrudan ilgilendiren bu tür ihtiyaçlar akıllı sistemlerle izlenebilir ve yaşanabilecek sıkıntılar önceden tespit edilip en kısa sürede müdahale edilebilir. Tabii bu noktada, bahsetmekte olduğumuz adımları atabilmek için, veri merkezleri ve bulut bilişimin önemi iyi anlaşılmalıdır. Bu nedenle yerel yönetimlerimiz, telekomünikasyon işletmecileriyle sıkı işbirliği içinde olmalı ve hizmet aldıkları işletmeci sayılarını arttırmalıdırlar. Böylelikle, çeşitli kanallarla çeşitlendirilerek sunulacak akıllı belediyecilik hizmetleri, vatandaşlarımıza aksamadan ulaşabilecektir.”

ICT MEDIA Mart 2019

Bu gönderiyi paylaş