AB Direktif Teklifi – Fiber Şebeke Tesis Maliyetlerinin Düşürülmesi

Avrupa Komisyonu Mart 2013’te yüksek hızlı internet altyapısının tesis maliyetini yaklaşık %30 oranında düşürmeyi amaçlayan bir direktif teklifini gündeme getirmiştir. Taslak Direktife göre;

  • Yeni veya yenilenmiş binalarda yüksek hızlı genişbant hizmeti için gerekli altyapı hazır olacaktır.
  • Mevcut altyapıya (kanal, boru hattı, manhole, kabin, uç, direk, anten teçhizatı, kule vb…)  fiyat da dahil olmak üzere olmak üzere, uygun şartlarda, açık ve adil erişim imkanı sunulacaktır.
  • Kazı işlerinde, altyapı işletmecileri arasındaki koordinasyon arttırılacaktır.
  • Karmaşık ve uzun zaman alan izinler kolaylaştırılacaktır.

Fiber şebekelerin kurulumunda, kazı maliyetleri toplam maliyetlerin %80’inin oluşturmaktadır. Komisyon tarafından hazırlanan Taslak Direktif 40-60 milyar €’luk maliyet düşüşü hedeflemektedir.

Avrupa Parlamentosu temsilcileri, Komisyon ve Konsey arasında uzlaşmaya varılan söz konusu Direktif metni 28 Şubat 2014 tarihinde Daimi Temsilciler Komitesi tarafından onaylanmıştır.

Üzerinde uzlaşmaya varılan düzenlemenin Nisan ayı içerisinde Avrupa Parlamentosu, Haziran ayında da Konsey tarafından onaylanması beklenmektedir.

Konuya ilişkin basın bültenine aşağıdaki linkten ulaşılabilir;

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-150_en.htm