Alternatif işletmeciler engellerle karşılaşıyor

 

FİBER VAR KULLANAN YOK

Türkiye’de iletişimle ilgili altyapı her geçen gün gelişiyor ama tüketicinin ilgisi az

Fiber var kullanan

Türkiye, 18 milyon Iıaııeııiıı kapısına kadar fiber altyapı götürerek Avrupa’da ikinci oldu ama bunu eve alıp kullanma konusunda sınıfla kaldı. Abonelik oranı yüzde 25.

ŞEHRİBAN KIRAÇ

sehriban.kirac@gmail.com

Türkiye fiber teknoloji altyapısını büyütmede önemli bir yol alırken bunu kullanmada sorunlar yaşanıyor.

Avrupa Genişbant Konseyi’nin (FTTH Konseyi), “Eve Kadar Fiber” raporuna göre Türkiye’de bugün İÜ milyon haneye fiber teknoloji altyapısı götürülmüş durumda. Bu sayı 5 yıl önce 9.5 milyondu. Türkiye bu konuda Avrupa’da ikinci sıraya yükseldi. Ancak abone sayısı sadece 6.5 milyon. Ülkemizde toplam hanehalkının sadece yüzde 25.3’ünde fiber abonelik gerçekleştiği görülüyor. Bu rakamla Türkiye küresel çapta en son sırada yer alıyor. Yine rapora göre Fransa’da 26.3 milyon haneye, evin içine kadar fiber erişimi veya FTTB dediğimiz, bina girişine kadar fiber altyapı ulaştırılmış durumda. 2019’da

Fransa’da bu rakam 12 milyondu. Birleşik Krallık’taki FTTH/B ulaşan hane sayısı ise 17.1 milyon. FTTH Konseyi aynı tarihte yedi ayrı rapor yayımladı, Türkiye bu raporlardan sadece ikisinde yer alabildi.

Eylül 2019 ile Eylül 2023 arası karşılaştırmalı verilere dikkat çeken Serbest Telekomünikasyon İşletmeciler Derneği (TEFKODER) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci’ye göre Türkiye’nin ikinci sırada olması şaşırtıcı değil ve iki sebebe dayanıyor.

Türkiye geç kaldı

İlki, Türkiye’nin özellikle fiber konusunda Avrupa’daki gelişmeleri geriden takip etmesi. Diğer ülkelerde hane erişim konusundaki gelişmeler 2019’a gelindiğinde neredeyse tamamlanmış ve doygunluğa ulaşmış durumda. İkincisi ülkelerdeki nüfus ve hane sayısıyla doğru orantılı. Teberci,

83 ülke ile kıyaslamanın yapıldığı – FTTH/B Küresel Sıralaması 2024’te Türkiye’nin 50’nci sırada yer aldığını belirterek “Fiber yaygınlık

V oranında ise ülkemiz hem Avrupa’daki 27 ülke ve Birleşik Krallık hem Avrupa’daki 39 ülke ortalamasının altında ve 39 ülke içinde 23. sırada bulunuyor” dedi. Hanehalkı ölçütüne ^ göre yaygınlık oranında Türkiye yüzde 69 ile I Avrupa’daki 39 ülkeyi / kapsayan ortalama / fiber yaygınlık / oranının altında / kalıyor.

ALTERNATİF İŞLETMECİLER ENGELLERLE KARŞILAŞIYOR

Alternatif işletmeciler engellerle karşılaşıyor

TELKODER Başkanı Nadir Teberci, uzun süredir, fiber şebeke üzerinden sunulan internet hizmetlerinin kalitesi ve hızını olumlu yönde etkileyecek düzenlemeler konusunda oldukça yavaş ilerlendiğini söyledi.

Teberci, Türk Telekom (TT) tarafından mevcut bakır kablo altyapısının fibere dönüştürülmesi konusunda belirsizlikler yaşandığını, fiber altyapı kurmak ve altyapısını genişletmek isteyen alternatif işletmecilerin engellerle karşılaştığını aktardı. Teberci atılması gereken adımları ise şöyle

sıraladı:

✓  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 2 Ocak 2024’te onaylanan TT fiber dönüşüm teklifi, daha yararlı olabilmesi için yeniden gözden geçirilmeli. Fiber dönüşüm sürecinin AB örneklerinde olduğu gibi doğru şekilde yapılabilmesi için BTK hem dönüşüm takvimini netleştirmeli hem de fiber altyapı paylaşımı düzenlemesini yaşama geçirmeli.

Geçiş hakkı önemli

✓  Geçiş hakkı izin başvurularının, geçiş hakkı sağlayıcıları tarafından daha kısa sürelerde değerlendirilerek işletmecilere bilgi verilmesinin sağlanması, geçiş hakkı izinlerinin elektronik ortamda yapılabilmesi için gerekli altyapının oluşturulmasını da içerecek şekilde geçiş hakkı sürelerinin ve süreçlerinin belirlendiği mevzuat düzenlemesi yapılması gerekiyor.