Avrupa Komisyonu Raporu

Avrupa Komisyonu tarafından Temmuz ayı içerisinde yayımlanan “Implementation of the EU Regulatory Framework for Electronic Communications 2014isimli rapor ve bu rapora ilişkin önemli bilgiler aşağıda yer almaktadır;

 • Avrupa 2020 Stratejisinin bir parçası olan «Avrupa İçin Sayısal Gündem» Avrupa Komisyonu tarafından 2010 yılında kabul edilmiştir.
 • Sayısal Gündem 13 farklı hedefe sahiptir. Bu hedeflere ilişkin gelişmeler «Sayısal Gündem Karnesi» tarafından yıllık olarak değerlendirilmektedir.
 • Rapor çoğunlukla 2013 yılı verileri kullanılarak hazırlanmıştır.
 • Genişbantta büyüme devam etmektedir;
 •           – YNE (Yeni Nesil Erişim-Fiber) kapsama oranı AB ortalaması %62 gibi önemli bir büyüklüğe ulaşmıştır.
 •           – 100 Mbps ve yukarısındaki hızlarda yaygınlık oranı bir önceki yıla göre %78 artış göstermiştir.
 •           – LTE hizmetlerinin yaygınlık oranı bir önceki yıla göre %125 artarak %59 gibi çok yüksek bir rakama ulaşmıştır.
 • Sektör gelirleri 2012 yılından itibaren artmamaktadır.
 • Yatırımda artış devam etmektedir.
 • AB ülkelerinde temel genişbant erişim yaygınlığı farklı teknolojiler yardımı ile (sabit, kablosuz, mobil ve uydu) %100’e ulaşmıştır.
 • AB’de sabit genişbant yaygınlığı %35’e ulaşmıştır. Bu oran ülkemize göre oldukça yüksektir.
 • AB’de Ocak 2014 verilerine göre alternatif işletmecilerin sabit genişbant hizmetlerindeki Pazar payı %58’e ulaşmıştır. Yerleşik işletmecilerin payı ise %42’dir.
 • AB’de, YNE (Yeni Nesil Erişim-Fiber) abonelerinin toplam genişbant aboneleri içerisindeki payı %26’ya ulaşmıştır.
 • Sabit telefon pazarında yerleşik işletmecilerin Pazar payı düşmeye devam etmektedir. 2014 Ocak verilerine göre alternatif işletmecilerin sabit telefon hizmetleri pazarındaki payı %49’dur.
 • AB’de mobil gelirler ve ARPU düşüş gösterirken ABD’de gelir ve ARPU’da artış yaşanmaktadır. AB’de hizmet ücretleri ABD’ye göre yüksektir ancak kullanım miktarı daha (SMS, dakika,vs) düşüktür.
 • Bazı ülkelerde (İngiltere, Avusturya, Malta ve Danimarka) VULA uygulamaya alınmıştır.
 • Yerleşik işletmecinin pasif altyapısına (civil engineering) erişim üye ülkelerin çoğunda zorunlu hale getirilmiştir.
 • Genişbant şebeke tesisinin finansmanında devlet yardımları önemli bir paya sahiptir.
 • Üye ülkelerin bir çoğunda farklı kurumsal otoritelerin (rekabet kurumları, düzenleyici kurumlar, tüketici kurumları) birleşmeye başladığı görülmektedir.
 • Bazı ülkelerde, geçiş hakkı uygulamasının birbirinden farklı ve karmaşık bir yapıda olduğu tespit edilmiştir. Bu problem mevzuattan değil yerel otoritelerden kaynaklanmaktadır.
 • Evrensel hizmete ilişkin mevzuat esnekleştirilmiştir. Örn; bazı ülkelerde artık evrensel hizmet yükümlüsü belirlenmemektedir veya nüfusun çoğunluğuna götürülmüş olan hizmetler kapsam dışına çıkarılmaya başlanmıştır (örn; telefon rehberi hizmeti, ödemeli telefon hizmeti). Bazı üye ülkelerde ise evrensel hizmet kapsamı temel genişbant hizmetlerini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir (Belçika, Kıbrıs, Finlandiya, Litvanya, Malta, Romanya, İspanya, Slovenya).

Rapora aşağıdaki linkten ulaşılmaktadır;

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/2014-report-implementation-eu-regulatory-framework-electronic-communications