Avrupa Komisyonu Yeni Düzenleme Teklifi

Avrupa Komisyonu tarafından 11 Eylül’de “AB Tek Telekom Piyasası” konusunda düzenleme değişikliklerini içeren teklif Avrupa Parlamentosuna sunulmuştur. Hazırlanan düzenleme teklifi ile ilgili önemli noktalar aşağıda yer almaktadır.

AB Telekom Sektörünün Mevcut Durumu

Sektörde taleplerde (özellikle data talebi) çok ciddi bir artış yaşanmakta, ancak bu talep gelire dönüştürülememektedir. Telekom sektör gelirleri ABD, Asya ülkelerine oranla düşüş eğilimi içerisindedir (2011’de %-2,2, 2012’de %-1,1). Telekom sektöründeki bu durum diğer sektörleri ve genel anlamda ekonomiyi de negatif etkilemektedir.

Bu durumun Nedenleri Nedir?

– Sektör reformlar konusunda yavaştır.

– Avrupa’nın kültürel ve düzenlemeler açısından farklılıkları, küresel iş planı yürütmeye uygun değildir.

– Avrupa piyasasının birbirinden ayrı olması ve düzenlemelerin her ülke için farklı olması etkinlik ve ölçek konusunu sınırlandırmaktadır.

– Ülke hükümetlerinin kısa dönemli çıkarları yatırımları engellemektedir.

Komisyon Teklifi

Telekom sektöründe yaşanan bu gerilemenin çözülmesini hedef alan Komisyon teklif düzenlemesi, 28 farklı üye ülke piyasasını tek bir AB piyasası haline getirmeyi amaçlamaktadır. Teklifle ilgili önemli noktalar şunlardır;

Teklifte yer alanlar Teklifte yer almayanlar
Düzenlemelerin basitleştirilmesi ve azaltılması Tek bir Telekom düzenleyici kurumu yok
Spektrum paylaşımı konusunda daha fazla koordinasyon AB kapsamında belirlenecek tek bir sonlandırma ücreti yok

 

Toptan hizmetlerde standardizasyon: daha fazla işletme daha fazla rekabet Elektronik Haberleşme Hizmet Sağlayıcı tanımında değişiklik yok
“Açık İnternet”in korunması: Şebeke Tarafsızlığı, inovasyon ve tüketici haklarının desteklenmesi AB kapsamında tek bir spektrum yetkilendirmesi yok
Roaming’de ek ücretlerin kaldırılması Farklılaştırılmış internet hizmetlerinde (kalite esaslı hizmetler) yasak yok
Tüketicinin korunması: Açık bir dille hazırlanan sözleşmeler, işletmeci veya sözleşme değişikliği konusunda daha fazla hak

AB Düzenlemelerinin Basitleştirilmesi

– 28 üye ülkenin tamamında tek bir yetkilendirme,

– Düzenlemeye tabi alt piyasalar için yasal sınır,

– Bir işletmecinin, diğer işletmeci şebekesine erişim yöntemi konusunda uyumlaştırma

Roaming Ek Ücretlerinin Kaldırılması

– AB içerisinde ülke sınırları dışında geçerli olan gelen arama ücretleri 1 Temmuz 2014’te kaldırılacak.

– Mevcut durumda işletmeciler bir AB ülkesinden diğer AB ülkesine yapılan sabit ve mobil aramalarda ek ücret almakta. Taslağa göre, işletmeciler sabit AB İçi arama ücretlerini, kendi ülkelerinde uygulanan uzun-mesafe arama ücretlerinden daha yüksek belirleyemeyecek. Mobil AB içi tarifeleri ise 0,19 €/sn den daha yüksek belirlenemeyecek.

– Bu şekilde, işletmeciler maliyetlerini karşılayabilecek ancak AB içi aramalarda keyfi ve çok yüksek karlar elde edemeyeceklerdir.

Şebeke Tarafsızlığı

– İnternet içeriğinin bloklanması ve daraltılması yasaklanacak. Böylelikle, kullanıcılar internet aboneliklerinin ücreti veya hızından bağımsız olarak açık internet erişimine sahip olacaklar.

– Şirketler kalite garantili ürünler sunmaya devam edebilecekler ancak tüketiciye taahhüt edilen internet hızına müdahale edemeyecekler.

– Tüketicilerin almakta oldukları internet hızlarını kontrol edebilme ve eğer bu taahhütlere uygun hizmet alamıyor ise sözleşmesini iptal etme hakları olacak.

Yeni Tüketici Hakları

– Sözleşmeler daha açık bir dille hazırlanacak,

– İşletmeci veya sözleşme değiştirme konusunda tüketicilere daha fazla hak sağlanacak.

Spektrum Paylaşımının Koordine Edilmesi

– Bu durum, AB’de 4G erişim ve WİFİ hizmetlerinin artmasına neden olacak.

– Mobil işletmeciler, daha etkin ve tüm AB çapında yatırım planları uygulayabilecek

Yatırımcılar için Öngörülebilirliğin Arttırılması

– Ayrım Gözetmeme yükümlülüğü ve Maliyet Metodolojileri Tavsiye Kararı değişiklik paketinin ikinci kısmını oluşturmakta. Tavsiye Karar yatırımcıya daha öngörülebilir bir ortam sağlayarak, yatırımların arttırılmasını ve düzenleyici kurumlar arasındaki farklılığı ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Bu durum;

  • Yerleşik işletmecinin bakır şebekelerine toptan erişim fiyatlarının uyumlaştırılması ve istikrarlı hale getirilmesini,
  • Erişim talebinde bulunan işletmeciler arasında ayrım gözetilmemesini içermektedir.

Rekabetçiliğin arttırılması ve ayrım gözetmeme prensibinin güçlendirilmesi sonrasında, yeni nesil şebekelere toptan erişim ücretlerinin düzenleyici kurumlar tarafından değil piyasa tarafından belirlenmesi mümkün olacaktır.

Konu ile ilgili basın bildirileri aşağıda yer alamkatadır;

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-828_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-779_en.htm