Berec-Öncül Düzenlemeye Tabi Piyasalar Tasarısı Görüşleri

Avrupa Elektronik Haberleşme Düzenleyicileri Kurumu (BEREC), Avrupa Komisyonu’nun öncül düzenlemeye tâbî piyasaların revizyonunu içeren tavsiye kararı hakkındaki görüşünü açıklamıştır. Komisyon’un tasarısını ana hatlarıyla desteklemekle birlikte, perakende sabit hat erişim ve toptan sabit çağrı başlatma piyasalarının ‘ilgili piyasalar’ listesinden çıkarılmasını kısa ve orta vadede erken bulduğunu belirtmiştir. BEREC, bu piyasaların listeden çıkarılması halinde bir geçiş dönemi belirlenmesi gereğine dikkat çekmiştir.

Komisyon’dan, etkin piyasa gücüne sahip işletmelere yönelik rehberi güncellemesini de isteyen BEREC ayrıca, ulusal düzenleyici kurumların, pazar analizlerinde OTT hizmetlerinin etkilerini dikkate almaları gereğine de işaret etmiştir. Bazı üye ülkelerde sabit hat operatörlerinin işletmelere ve konutlara perakende hizmetler sunduğunu hatırlatan BEREC, kablolunun, yüksek kalitede toptan erişim piyasasından çıkarılmaması; kabloluda doğrudan ve dolaylı kısıtlamaların, önerilen toptan yerel ve merkezi erişim piyasalarında incelenmesi gerektiğini belirtmiştir.

Taslak karara son halini Eylül-Ekim aylarında vermesi beklenen Komisyon, BEREC’in görüşlerini benimseme zorunluluğu taşımamakla birlikte, azami oranda dikkate almakla yükümlüdür.

BEREC Görüşleri aşağıdaki linkte yer almaktadır;

http://www.berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/opinions/4438-berecs-opinion-on-the-commission-recommendationon-relevant-product-and-service-markets-susceptible-to-ex-ante-regulation