Bilişim Sektörünün Yeni Hükümetten Beklentileri

 “ICT Media Bilişim Sektörünün Yeni Hükümetten Beklentileri” görüşü

Sözcü: TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci

  • Seçimlerin ardından oluşacak hükümetten beklentileriniz nelerdir? Yeni hükümetin programında hangi konular öncelikli olarak ele alınmalı, ne tür çözümler geliştirilmelidir?

Öncelikle, Düzenleyici ve denetleyici kurumların idari ve mali bağımsızlıklarının kanunlarında yazılı olduğu gibi gerçekten sağlanması, hükümet veya diğer tarafların etkilerinden arındırılması çok önemlidir. Bu noktada, BTK, Rekabet Kurumu ve diğer tüm düzenleyici denetleyici kurumların tam bağımsızlığı sağlanmalı, Kurul üyesi ve diğer görevlilerin seçilmesinde kanunlarında yazılı olan kurallara tam olarak uyulmalıdır. Bu kurumlar çalışmalarını şeffaf olarak yürütmeli, sektörlerinde yer alan tarafların görüşlerini almalıdır. Bu kurumlarda çalışanların, düzenledikleri sektörlerde faaliyette olan şirketlerin yönetim kurullarında görev almaları kesinlikle önlenmelidir.

Adeta sektörlerin sigortası olan Rekabet Kurumu, daha etkin bir yapıya kavuşturulmalı ve rekabet özelinde hâkim durumların denetimi daha etkili yapılmalıdır. Rekabet Kurumu ile sektörel düzenleyici otoriteler arasındaki iletişim ve işbirliğini geliştirmeye yönelik önlemler alınmalıdır.

Telekomünikasyon sektöründeki işletmeciler üzerindeki denetimler ve müdahaleler dünya genelinde kabul görmüş ilkeler ve yasalar paralelinde olmalıdır. Ortaya konacak gelecek stratejisi ile rekabetin, teknoloji ve hizmette olması teşvik edilmelidir.

Vergiler tarafında da mutlak iyileştirmelere gidilmesi gerekir. Özel İletişim Vergisi kaldırılmalıdır. İnternet erişiminin üzerindeki vergiler başta olmak üzere Dijital Hizmet Vergisi’nin indirilmesini bekleyeceğiz. Diğer çözüm gerektiren konu olan BTK kesintilerini de indirmek sektörü rahatlatacaktır.

Veri merkezleri de günümüzde büyük önem taşımaktadır. Bu alanda da uluslararası düzeyde kabul gören ilkelerle uyumlu bir mevzuat oluşturulmasını bekleyeceğiz. Ayrıca, Veri Merkezi İşletmecilerinin yüksek olan internet erişim maliyetlerinin bir an önce düşürülmesi ve yeni teşviklerle desteklenmesini bekleyeceğiz. Benzer teşviklerin Bulut Bilişim alanında da sağlanması gerekir. Türkiye’yi internet değişim merkezi haline getirmek üzere tüm işletmecilerin katılacağı internet değişim noktalarına odaklanılması da elzemdir.

Öte yandan, KVKK’nın Avrupa ile uyumlu hale getirilmesi ve Evrensel Hizmet Fonu kapsamında ayrılan kaynakların yatırımlara dönüştürülmesi hususlarında uygulamaya geçilmesi ve bu hedeflerin nasıl bir takvimle sonuca ulaştırılacağının şeffaf biçimde ilan edilmesini de bekliyoruz.

 

  • Türkiye’nin iletişim omurgasının güçlendirilmesi, 5G ile fiber alt yapının ülke genelinde

Yaygınlaştırılması ve kapasitesinin arttırılması için neler yapılmalıdır?

Ülkemizin ekonomisinin büyümesi isteniyorsa, sadece elektronik haberleşme sektörümüzü ilgilendiren değil aynı zamanda bütün sektörler için temel ihtiyaç olan fiber altyapıya yönelik çalışmaların hızlandırılması gerekiyor.

Altyapı büyük önem taşıdığından bir Fiber Strateji Belgesi ve Eylem Planını belirlenmeli, Ortak ve Yaygın Fiber/Optik Altyapısı oluşturulması için ivedilikle çalışılmalıdır. Bu kapsamda Fiber Optik uzunluğu en kısa sürede gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarılmalıdır. Bu konuda geçiş hakkı ile tesis paylaşımı süreçleri ve ücretleri tekrar gözden geçirilmeli ve ana amaca hizmet eder niteliğe kavuşturulmalıdır. Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sistemi (EHABS) tam olarak hizmete girmelidir.

Diğer yandan, uydu teknolojileri hâlihazırda dünyada ve ülkemizde mobil ve sabit şebekelerinde tamamlayıcı rol oynayan teknolojiler olarak öne çıkıyor. Yeni gelişen küresel uydu internet projelerinde Türkiye’nin de yer alması ve bu teknolojilerin ülkemiz çıkarına kullanılmasının yolunun açılması için tüm sektör temsilcilerinin katkılarıyla, ihtiyaç duyulan mevzuat değişikliklerine ilişkin öneriler tespit edilmeli ve Türkiye’nin yeni nesil LEO ve MEO uydu projeleri için gerekli altyapı ihtiyaçları belirlenerek, katkı ve katılım stratejileri oluşturulmalıdır.

Biz, TELKODER olarak fiber konusunu her zaman ülkenin en önemli konularından biri olarak gördük ve bu sorunun giderilmesi için hep çaba gösterdik, öncü olduk. Bu çaba ve öncülüğümüzü sürdürmeye devam edeceğiz!

Diğer yandan, seçim dönemlerinde siyasi partiler tarafından hazırlanan seçim bildirgelerinde yer alan sektörümüzle ilgili vaatlerin yerine getirilmesi en büyük dileğimizdir, takipçisi olacağız.