Call Center Life Digital – TELKODER

 

Call Center Life Digital – TELKODER

28 Şubat 2023 

  • Müşteri Deneyiminde verinin önemi nedir? Doğru analiz edilen verinin, deneyimin geliştirilmesine etkileri nelerdir?

Müşteri deneyimi, bir işletmenin başarısı açısından oldukça mühimdir. Çünkü bir işletmenin müşterileriyle etkileşimini, müşterilerin bu etkileşimleri sırasında yaşadıkları hisleri ve deneyimleri ifade eder. Bu nedenle, veri analizi müşteri deneyiminin geliştirilmesinde çok önemli bir rol oynar. Doğru analiz edilen veriler, müşteri deneyimini geliştirmek için değerli bilgiler sağlar. Bu veriler, işletmenin müşterilerinin ihtiyaçlarını ve tercihlerini anlamasına, müşterilerin deneyimlerini ölçmesine ve müşteri hizmetleri kalitesini iyileştirmesine yardımcı olabilir.

Örneğin, müşterilerin geri bildirimleri, işletmenin ürünlerini veya hizmetlerini nasıl iyileştirebileceği konusunda ipuçları verebilir. Müşteri deneyimine ilişkin veriler, müşterilerin ihtiyaçlarını, tercihlerini, davranışlarını anlamaya yardımcı olur ve işletmenin müşteri deneyimini nasıl geliştirebileceğine yönelik kullanılabilir. Ayrıca, müşteri deneyimi verileri, müşterilerin tekrar işlem yapma veya işletmeyi başkalarına önerme olasılıklarını da ölçebilir. Bu da işletmenin müşteri sadakatini artırmak için neler yapabileceğini anlamasına yardımcı olabilir.

  • İletişim merkezleri için veri ne ifade ediyor. Verilerin toplanması ve kullanımında iletişim merkezlerinin rolü nedir?

İletişim merkezleri için veri, müşterilerle olan etkileşimlerden ve işletme faaliyetlerinden elde edilen bilgilerdir. İletişim merkezleri, müşteri deneyimi yönetimi için kritik bir rol oynarlar ve müşteri verilerinin toplanması ve analiz edilmesi de dâhil olmak üzere birçok veri yönetimi işlevini yerine getirirler. Bu veriler, müşterilerin memnuniyetini artırmak, müşteri beklentilerini karşılamak, ürün ve hizmetleri iyileştirmek, müşteri sadakatini artırmak ve daha verimli işletme süreçleri oluşturmak için kullanılabilir. İletişim merkezleri, müşteri deneyimi ve müşteri memnuniyeti konusunda önemli bir rol oynarlar.

İletişim merkezleri ayrıca, veri toplama ve analizini kullanarak müşteri etkileşimlerini en uygun hale getirmek, müşterilerin sorunlarını hızlı bir şekilde çözmek, müşteri taleplerine daha iyi yanıt vermek ve müşterilerin beklentilerini aşmak için eğitim ve performans yönetimi sağlarlar. Böylelikle, müşteri deneyimini iyileştirmek ve işletmelerin daha iyi kararlar vermesine yardımcı olmak adına hayati önem taşır. İletişim merkezleri, verileri etkin bir şekilde toplama, analiz etme ve kullanma konusunda uzmanlaşarak müşteri memnuniyetini artabilir ve işletme verimliliği geliştirilebilir.

  • Müşteri Deneyimine yeni bir boyut kazandıran veri çağı, aynı zamanda veri karmaşasını yönetebilme ve güvenlik gibi sorunları da beraberinde getiriyor. Deneyimi negatif yönde etkileme potansiyeli olan bu tür sorunları nasıl aşıyorsunuz?

Veri, işletmelerin daha fazla müşteri verisi toplamasına ve analiz etmesine olanak sağlıyor. Ancak bu verilerin doğru şekilde yönetilmesi, güvenliği ve gizliliği konusunda endişeler de beraberinde geliyor. Bu tür sorunları aşmak için çeşitli adımlar atılmalıdır. Bunların başında; Verinin güvenliği, gizliliği, yönetimi, analizi gibi hususlar yer almaktadır.  İşletmeler, müşteri verilerini güvende tutmak için uygun yazılım ve donanım araçları kullanarak, veri şifreleme, yetkilendirme, izleme ve diğer güvenlik önlemlerini alarak müşteri verilerinin güvenliğini sağlamalıdır. Fakat bütün bu yapılması gerekenleri işletmelerin altından kalmaksın pek mümkün değildir. Bu nedenle, güvenilir veri merkezi işletmecilerinden alınacak veri merkezleri hizmetleri bu adımları gerçekleştirebilmek için olmazsa olmaz bir gerekliliktir.

  • İletişim Merkezi kalitesini geliştirmek için veriden nasıl faydalanmak gerekir?

İletişim merkezi verileri müşteri deneyimini iyileştirmek için; müşteri geri bildirimleri, arama kayıtları, çözülmüş ve çözülememiş problemler gibi verileri kullanılabilir. Bu veriler, müşterilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini daha iyi anlamak, ürün veya hizmetlerin geliştirilmesi için gereken önlemleri almak ve müşteri memnuniyetini artırmak için kullanılabilir. İşletme verimliliğini artırmak için; müşteri taleplerinin ne kadar sürede yanıtlandığı, müşteri hizmetlerinde hangi sorunların en sık karşılaşıldığı gibi veriler, işletme verimliliği artırmak için kullanılabilir.