Duyurularımız

Telkoder’den Duyuru

Değerli Arkadaşlar, Serbest Telekomünikasyon Sektörümüzün şu anda önde gelen sorunu, 38 adet firmamızın Uzak Mesafe Telefon Hizmeti ruhsatı almış, fakat çalışmaz halde bulunmasıdır. Bu firmalar yatırımlar yapmış, istihdamlar ve bağlantılar yapmış olmalarına rağmen, TTAŞ’ nin bir yandan Avrupa ortalamasının 5 katı uyguladığı arabağlantı ücretleri ve yüksek data hattı fiyatları, öte yandan yine TTAŞ’ nin kendi Uzak Mesafe fiyatlarında yaptığı büyük indirimler sonucu haksız rekabetin en belirgin örneğinin oluşmuş olmasıdır. TTAŞ’ nin data hattı ve arabağlantı fiyatlarını ya Avrupa seviyesine çekmesi [...]

Daha fazla oku...

Telkoder’den Duyuru

KAMUOYUNA DUYURU / 08.07.2004 Bizler, şehirlerarası ve uluslararası telefon hizmeti vermek üzere lisans almış işletmecileriz. Yüksek bedeller ödeyerek aldığımız bu lisanslar ile vatandaşlarımıza ucuz ve kaliteli hizmetler vermeyi amaçlıyoruz. Bunun gerçekleşmesi için bizim başta Türk Telekom olmak üzere Telekomünikasyon hizmetleri sektöründe rekabeti sağlamamız gerekiyor. Halkımıza bu hizmetlerin verilebilmesi için, hepimiz, Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin altyapısını makul fiyat ve şartlarda kullanmak zorundayız. Bu kapsamda, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile yaptığımız görüşmelerde, sürdürülebilir rekabet ortamının oluşmasını ve hizmet devamlılığının sağlanmasını zorlaştıran koşulların ileri sürüldüğü görülmektedir. [...]

Daha fazla oku...

Telkoder’den Duyuru

Bizler, ülkemizde şehirlerarası ve uluslararası telefon hizmeti vermek üzere Telekomünikasyon Kurumu’ndan “Uzak Mesafe Telefon Hizmeti” lisansı almış işletmecileriz. Yüksek bedeller ödeyerek aldığımız bu lisanslar ile vatandaşlarımıza ucuz ve kaliteli hizmetler vermeyi amaçlıyoruz. Siz Sayın Halkımıza bu hizmetlerin verilebilmesi için, hepimiz, Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin altyapısını makul fiyat ve şartlarda kullanmak zorundayız. Bu kapsamda, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile yaptığımız görüşmelerde, sürdürülebilir rekabet ortamının oluşmasını ve hizmet devamlılığının sağlanmasını zorlaştıran koşulların ileri sürüldüğü görülmektedir. Bu koşulların, biz işletmeciler tarafından kabul edilmesi mümkün değildir. Sayın [...]

Daha fazla oku...

İnternet Kesintisi Hakkında Basın Duyurusu

Hepimizin bildiği gibi globalleşen dünyada iş yapmanın en önemli araçlarından birisi internet kullanımıdır. Ülkemizde de internet kullanımı giderek artmakta, özellikle e-mail ve web sitelerinin artması ile ihracat ve iş yapma şansımız artmaktadır. Ancak Türkiye’deki internet altyapısının tek yasal sağlayıcısı olan Türk Telekom A.Ş. nin yurt dışı bağlantılarını sağlayan denizaltı kablosu (SMW3) arızası nedeniyle yurtdışı internet (ABD-Sprint 622, ABD-C&W 155, İngiltere-C&W 155 MBPS) hatları geçtiğimiz hafta kesilmiştir. Bu arızanın bir haftaya kadar giderileceği bildirilmiş ise de, son gelen bilgiler arızanın [...]

Daha fazla oku...