Danıştay, “Şehiriçi Telefon Görüşmelerinde Rekabet Sağlanmalı” Dedi

Danıştay, StandartHatt ve HesaplıHatt abonelerinin alternatif işletmecilerden şehiriçi telefon görüşmesi hizmeti almasını yasaklayan BTK kararının yürütmesini durdurdu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından 21 Mayıs 2009 tarihinde alınan bir kararla, StandartHatt abonelerinin 2010 yılı başına kadar, HesaplıHatt abonelerinin de yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar alternatif işletmecilerden şehiriçi telefon görüşmesi hizmeti almaları yasaklanmıştı. Söz konusu BTK kararının iptal edilmesi için TELKODER tarafından açılan davada, Danıştay 13. Dairesi TELKODER’in başvurusunu haklı bularak BTK kararının yürütmesini durdurdu.

Danıştay 13. Dairesinin kararında serbestleşmenin sağlanması yönünde çok önemli tesbitler bulunmaktadır:
Kararda; “Görüldüğü üzere, davalı idare (BTK), bir yandan HesaplıHatt tarife paketinin sosyal içeriğinin kalmadığını kabul ederek, bu konuda Türk Telekom tarafından yeni bir tarife hazırlanması gerektiğini ifade etmekte; diğer yandan ise StandartHatt tarifesini seçmiş olanların şehiriçi aramalarının Sabit Telefon Hizmeti işletmecileri üzerinden yapılmasını, Kanunda öngörülen tarihten daha ileri bir tarihe ertelemektedir” ifadesi yer almaktadır.

Ayrıca, “5809 sayılı Kanun hükümleri uyarınca elektronik haberleşme sektöründe serbest rekabet ortamının sağlanabilmesi için hiçbir koşul ve sınırlama getirilmeksizin şehiriçi görüşmelerin bu alanda yetkilendirilen işletmeciler tarafından yerine getirilmesi ve bu işletmecilerin Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile rekabet edebilmelerinin sağlanması gerekmektedir” ifadesi ile telefon hizmetlerinde rekabetin sağlanması gerektiği vurgulanmaktadır.

Bunun yanı sıra Danıştay 13. Dairesinin kararında yer alan; “Türk Telekom abonelerinin yaklaşık yarısına tekabül eden HesaplıHatt tarife seçeneğini kullanan abonelerin, şehiriçi aramaları Sabit Telefon Hizmeti işletmecileri üzerinden yapabilmesinin Kurum tarafından başlatılan çalışmaların sonuçlanmasına bağlanması yönündeki düzenleme, elektronik haberleşme sektörüne getirilmesi öngörülen rekabetin sağlanmasına ilişkin hükümlere uygun bulunmadığı gibi mevcut tarifenin devamı, elektronik haberleşme sektörünün serbest rekabet ortamına açılması konusunda Kurum’a verilen görev ve yetkinin kullanılmaması anlamını taşımaktadır.” ifadesi ile BTK’ya görevleri hatırlatılmaktadır.

BTK savunmasında 2009 yılının ilk yarısı itibariyle HesaplıHatt abone sayısının, Türk Telekom’un toplam abone sayısının %48’ine tekabül ettiği belirtilmiştir. Bilindiği gibi HesaplıHatt ve YazlıkHatt aboneleri 2004 yılından bu yana alternatif işletmecilerden hizmet alamamaktadır.

Tüketicilerin mağduriyetine yol açan bu uygulamanın durdurulması gerektiği Danıştay kararında “Görüldüğü üzere, davalı idare (BTK), bir yandan HesaplıHatt tarife paketinin sosyal içeriğinin kalmadığını kabul ederek…” ifadesiyle başlayarak “Diğer taraftan; bir tarifenin başka bir tarife ile görüşme yapabilmesini sınırlamak veya koşul getirmek yerine, tarifelerin rekabet ihlaleri sonucunu doğurmayacak şekilde, ücretlerde gerekli dengelemeler yapılmak suretiyle tarife hazırlanmasını engelleyen bir durum da bulunmamaktadır” şeklinde açıklanmıştır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun, Danıştay’ın bu kararından sonra, şimdiye kadar aldığı kararlarını gözden geçirmesi ve bundan sonra alacağı kararlarda serbest rekabet ortamının sağlanmasını mutlaka gözetmesi gerekmektedir.