Hakim Durumdaki İşletmeci, Rekabet Yasasında Yer Alan Bir Tanımdır Ve Telekom Alanında Bunun Bugünkü Karşılığı TTAŞ’dir.