İnternet Kesintisi Hakkında Basın Duyurusu

Hepimizin bildiği gibi globalleşen dünyada iş yapmanın en önemli araçlarından birisi internet kullanımıdır. Ülkemizde de internet kullanımı giderek artmakta, özellikle e-mail ve web sitelerinin artması ile ihracat ve iş yapma şansımız artmaktadır. Ancak Türkiye’deki internet altyapısının tek yasal sağlayıcısı olan Türk Telekom A.Ş. nin yurt dışı bağlantılarını sağlayan denizaltı kablosu (SMW3) arızası nedeniyle yurtdışı internet (ABD-Sprint 622, ABD-C&W 155, İngiltere-C&W 155 MBPS) hatları geçtiğimiz hafta kesilmiştir. Bu arızanın bir haftaya kadar giderileceği bildirilmiş ise de, son gelen bilgiler arızanın giderilmesinin bir iki ay kadar sürebileceğini göstermektedir.

Bu durumun doğrudan ve dolaylı olumsuz etkilerini şöyle sıralayabiliriz;

1- Ülkemizde barındırılan ve .tr uzantısına sahip web sitelerine yurt dışından erişim çok kısıtlı olarak sağlanabilmekte ve Irak’ın yeniden yapılandırılması gibi güncel konularda yer almak isteyen ulusal şirketlerimizin şansı azalmaktadır.
2- Yurt dışına e-mail gönderilmesinde ve alınmasında sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu ise e-mail kadar etkin olmayan faks gibi eski iletişim araçlarının kullanımını gündeme getirmektedir.
3- Ülkemizde pek çok küçük kuruluş tarafından yaygın olarak kullanılan yahoo.com, hotmail.com gibi ücretsiz e-mail sitelerine erişim sağlıklı olarak sağlanamamakta, bu kuruluşlar iş yapamaz veya fırsatlardan haberdar olamaz konumuna gelmektedirler.
4- Ülkemizin insanlarının dünyadaki gelişmelere doğrudan erişimi engellenmektedir.
5- Yurt dışı bağlantılarını Türk Telekom A.Ş. den temin eden ve Türk Telekom A.Ş. nin müşterisi konumunda bulunan İnternet Servis Sağlayıcı firmalar, müşterilerine hizmet veremez hale gelmektedirler.

Yukarıda sözü edilen olumsuzluklar nedeni ile oluşan maddi kayıplar ve ülkemizin imaj kaybı, on milyonlarca dolar olarak ifade edilebilir.

Ayrıca bu durum aşağıdaki hususları da ortaya koyması açısından önemlidir;

1- Türk Telekom A.Ş. telekomünikasyon altyapısı sağlamak konusunda 2003 yılı sonuna kadar yasal olarak tekeldir. Bu tekelin bir an önce kaldırılması gerekmektedir.
2- Türk Telekom A.Ş yurt dışı bağlantılarının fiber optik üzerine yoğunlaşması ve bu bağlantıların aynı kablo üzerinden sağlanması, uydu bağlantısının yeterli ağırlıkta olmaması gibi nedenlerle Türkiye’nin çok zor duruma düşeceği görülmüştür.
3- Türkiye’nin bu tür durumlar için bir acil eylem planı bulunmamaktadır. Bu konuda Derneğimizce çalışmalar başlatılmıştır.

Serbest Telekomünikasyon İşletmecisi firmaların bir araya gelerek kurmuş olduğu Derneğimiz Telkoder, bu sorun karşısında, sorumlu bir davranış göstererek, üyeleri arasında bulunan Uydu Telekomünikasyon hizmeti sağlayan firmaların sahip oldukları uydu kapasitesinin yaşanmakta olan acil durum nedeni ile kullanılma önerisini Ulaştırma Bakanlığı ve Türk Telekom A.Ş. yetkililerine iletmiştir.

Saygılarımızla,
Telkoder Yönetim Kurulu