Kabloculardan Türk Telekom’a Dava Yağmuru

Türk Telekom’un uygulamaları kablo şirketlerini de isyan ettirdi. Kablo şirketleri Türk Telekom’u, bir yandan düzenleyici kuruma şikayet ederken, öte yanda da haksızlığa uğradıkları gerekçesiyle mahkemeye vermeye hazırlanıyor. Diğer yandan kablo lisans bedellerine ilişkin düzenlemenin Ulaştırma Bakanlığı’nda* ki akıbeti de merak ediliyor.

Türk Telekom, Ankara, İstanbul, Konya ve Adana illerindeki kablo TV şebekesine ilişkin ihalede, gelir paylaşımı ortağı olan firmalara “ihaleye girme yasağı” koydu. Kablo şirketleri haksız olduğunu iddia ettikleri bu uygulamayı mahkemeye vermeye hazırlanıyorlar. Türk Telekom’un kablo TV tesis ücretlerinde yaptığı yüzde 50 indirimi gelir paylaşımı sözleşmesi olan firmalara sormadan gerçekleştirdiği, mahkemeye verilecek diğer konu olarak kaydediliyor.

Türk Telekom, gelir paylaşımı sözleşmesi yaptığı kablo şirketlerinden Uzan grubuna ait Aktif’in sözleşmesini fesih ettikten sonra Ankara, İstanbul, Konya ve Adana illerindeki şebekeleri ihaleye çıkmadan taşeronları ile yürütmeye çalıştığı belirtiliyor. Türk Telekom 2005 yılı başında bu bölgelerde müteahhit mantığında çalışılması için 2 grupta ihaleye çıktı. Türk Telekom ihaleye çıkarken, idari şartnamesine hiç bir sebep göstermeden “İhale konusu işi TTAŞ ile imzalanan Gelir Paylaşım Sözleşmesi kapsamında yapan Gelir Paylaşımı ortağı firmalar bu ihaleye katılmazlar” hükmüne yer verdi.

Kablo şirketleri, şartnamelerdeki diğer koşulları sağlamasına rağmen ihaleden uzak tutulduklarını belirterek Türk Telekom’u mahkemeye vereceklerini ifade ediyorlar.

Türk Telekom’un, ihale şartnamesinin değiştirilmesi yönündeki kablo şirketlerinin yaptığı başvuruyu geri çevirdiği belirtiliyor. Bunun üzerine kablo firmaları her bir ihale için yürütmenin durdurulması ve ihalenin iptali istemi ile Türk Telekom aleyhine İdare Mahkemelerinde davalar açtılar.

Kablo TV Tesis Ücretleri

Türk Telekom, 2005 yılı Ocak-Mart döneminde kablo TV tesis ücretlerinde yüzde 50 indirim kampanyası yaptı. Bu kampanyada Türk Telekom’un gelir paylaşımı sözleşmesi yaptığı kablo şirketlerinin görüşünü almadığı kaydediliyor. Kablo şirketlerinin bu yüzden zarara uğradığı, bu konuda ki itirazlara rağmen kampanyayı Mayıs ayına kadar uzattığı belirtiliyor.

Kablo TV’de 43 YTL tesis ücretine karşılık firmalara 11 YTL pay düşüyor. Ancak kablo firmaları ortalama bir tesis maliyetinin 45-50 dolar olduğunu belirtiyor. Firmaların 2005 bütçelerini yapmış olmalarına rağmen, kendi rızalarını almadan bir de gelirlerinin yüzde 50’sinin düşürüldüğü belirtiliyor.

Diğer yandan kablo TV hizmetlerinde 2004 yılı başından itibaren Özel İletişim Vergisi (ÖİV) alınıyor. Faturalar Türk Telekom tarafından tahakkuk ettirilip abonelere gönderiliyor. Kablo şirketlerine her türlü vergi, resmi harç düştükten sonra geriye kalan net ücret üzerinden gelir payları Türk Telekom tarafından ödeniyor.

Türk Telekom’un bu süre içerisinde ÖİV’yi hesaplarken ÖİV’ye esas matrah hesabını yanlış yaptığı, kablo şirketlerine yaklaşık yüzde 4 oranında gelirleri eksik ödediği belirtiliyor. Türk Telekom’un 2004 yılı Ağustos ayında yanlış uygulama yaptığını fark edip bu durumu düzelttiği, ama bu tarihten öncesi için kablo TV gelirlerini ödemediği ifade ediliyor. Kablo TV şirketleri bunun üzerine tesis, nakil ücretlerine ÖİV uygulanmaması iddiasını reddedince Türk Telekom aleyhine eksik gelir ödemesinden dolayı alacak davası açtıklarını ifade ediyorlar.

Türkiye’de kablo TV sektöründe 5 firma faaliyet gösteriyor. Türk Telekom ile gelir paylaşımı sözleşmesi yapan bu firmalardan Kablonet ve İnteraktif TMSF bünyesinde bulunuyor. Diğer firmalardan Ultra TV Koç grubunun, Topaz ise Çukurova grubunun ve Kablotek Tefken grubunda. Uzan grubuna ait Aktif firması ise Türk Telekom ile yaptığı gelir paylaşımı sözleşmesinin fesih edilmesi ile sektörden çekilmişti.

Kablo Lisans Bedelleri Bakanlıkta

Kablo şebekesinin Türk Telekom’dan ayrılarak Türksat A.Ş.’ye geçmesi ile ilgili yasa Cumhurbaşkanlığı onayını bekliyor. Bu onayla birlikte kablo TV şebekesi ve ilgili her türlü hak sorumluluk Türksat A.Ş’.’ye geçecek. Ancak kablo TV operatörlerine tip2 ruhsat verilmesini sağlayacak tarifeleri belirleyen yönetmeliğin Ulaştırma Bakanlığı’nda bekletildiği belirtiliyor.