Korumacı Tutumun Sonuçları Zarar Veriyor

Kategori: Basında Biz, Duyurularımız Tarih: 10 Aralık 2018

İndir -> Haber

Türkiye’de telekomünikasyon sektöründe tam rekabetin gelişmesi ve sektördeki şirketlerin verimliliklerim artırması için çalışmalar yürüten Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği’nin (TELKODER) 10. Olağan Genel Kurulu Ankara’da gerçekleştirildi. Yusuf Ata Arıak’ın başkan olarak güven tazelediği genel kurul toplantısında telekomünikasyon sektöründeki gelişmeler değerlendirilerek, 2017 yılında 51 Milyar TL’lik büyüklüğe sahip olan telekomünikasyon sektörünün hedeflendiği gibi büyümediğine ve yeniden düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekildi. Toplantı kapsamında konuşan TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak, fiber altyapıların ortak kullanımı için kısa bir süre önce imzalanan sözleşme doğrultusunda yeni adımların hızla hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin uydu haberleşme hizmetlerinde de 10 kat büyümesi gerektiğini dile getiren Arıak, Türkiye’nin veri güvenliğinin sağlanması adına veri merkezlerinin desteklenmesinin, ayrıca yerli internet değişim noktalanın kurulmasının önemine de vurgu yaptı.

16 yıldır telekomünikasyonsektörüne katkılar sunan TELKODER’in genel kurul toplantısında “Elektronikhaberleşmenin baştan ele alınması ve fiber altyapının önemi” başlıklarıgenel kurul gündemim oluşturdu. Sektördeki rekabet ortamını değerlendirenArıak, “Alternatif işletmecilerin toplam gelirden aldıkları pay yaklaşıkyüzde 8 ve AB ortalamasına göre çok düşük. Rekabetin iyileştirilmesi isesektörde yem gelişmelerin önünü açacak” dedi. Telekomünikasyon sektörünün üçte ikisini oluşturan halka açıkşirketlerin piyasa değerlerinin 26 milyar dolarlardan 6-7 milyar dolarlaragerilediğini belirten Arıak; bu gerilemede dövizin değer kazanmasının etkisininyanında. Haziran 2018’de 9,74 milyar dolar olan piyasa değerinin Aralık 2012’deise 26,25 milyar dolar olarak hesaplandığını dile getirdi.

Sektörün ihtiyaçları ortaya kondu 

Bu noktada,elektronik haberleşme sektörünün en baştan ele alınarak düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Arıak, şöyle devam etti:  “Türk Telekom’dakarşılaştığımız korumacı tutumun sonuçları, Türksat’ta da karşımıza çıkabilir.Sektörü büyütmeyen, rekabeti önleyen her kural ve yönetimin sonu kötüdür.Sektörümüzün genel yönetiminden sorumlu kişilerin, sektör firmalarınınyönetiminde görev alması eşyanın tabiatına aykırıdır. Yönetim anlayışımızı veuygulama yöntemlerimizi kökten değiştirme zamanı.

Fiber altyapı konusunda atılan adımlar da devam etmeli. Yaklaşık 340 bin km uzunluğa sahip fiber şebekenin yaklaşık yüzde 80’i Türk Telekom’a ait. Başta Türk Telekom olmak üzere işletmecilerin ellerinde bulunan altyapıları birbirine kullandırmaları halinde, fiber altyapı sorunumuzu yüzde 80 oranında çözebiliriz.

Türk Telekom’un ve diğerişletmecilerin ellerindeki altyapıları birbirine kullandırmaları için TELKODER,Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ve Türksat arasında 24 Mayıs 2018 tarihindebir Altyapı Paylaşımı Protokolü imzalandı. Bu protokolün gereğinin hızla hayatageçirilmesi ülkemiz açısında olumlu gelişmelerin önünü açacaktır. Bunun için desiyasi sahiplenmenin önemliolduğunu düşünüyoruz. Söz konusu mevcut altyapıların tüm işletmecilerce fiilenkullanılabilmesi hem ülke kaynakların verimli kullanılmasını hem de fiberşebeke tesis maliyetlerinde ciddi düşüşler yaşanmasını sağlayacaktır. Uyduhaberleşme sektörünün ise önünde büyük imkânlar var, ama ihtiyaçlarının daoldukça fazla olması gelişmelerin önünü tıkıyor.

Bu durumun ele alınarak bir an önceçözülmesi, uydu sektörümüzün ve Türksat’ın iç ve dış piyasalardaki fırsatlarıyakalamasını sağlayacak. Tüm bunların yanında, Türkiye’nin verisinin Türkiye’detutulması da çok önemli. Bu konuda hem kamu hem de özel sektör aynı fikirde.Ama önemli bir icraat hayata geçirilemedi. Çünkü son zamanlarda yayınlanan biraraştırma, Türkiye’de kullanılan e-posta sunucularının sadece yüzde 3,5’ininTürkiye içerisinde bulunduğunu, kalan yüzde 96,5’lik kısmının ise diğerülkelerde olduğunu gösterdi. Kışı ve ülke verilerimiz risk altında ve bu riskinortadan kaldırılması noktasında yerli veri merkezlerinin desteklenmesi ve yerliinternet değişim noktalarının kurulması en önemli gündem maddesi.”

İki yıl süreyle görev yapmak üzereseçilen TELKODER Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri şöyle:

Yönetim Kurulu/Asıl ve YedekÜyeler: Yusuf Ata Arıak, Halil Nadir Teberci, İlyas Turgut, Ceren Okutan, M.Ali Akarca, Oktay Demir, Cem Çelebiler, Gökhan Erkman, Mehmet Fahri Can,Mehmethan Şişik.

Denetleme Kurulu/Asil ve Yedek Üyeler: Kağan Akcan, Aydın İpekişleyen,Bülent Şen, Serdar Güngör, M. Kemal Ucuzcu. A. Halim Kömürcü.


Bu gönderiyi paylaş