ÖİV’deki yüzde 10’luk indirim önemli, ancak daha fazlası hem mümkün hem de gerekli!

Bilindiği gibi, TBMM’nin 18. 02. 2009 tarihli kararıyla, kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetine ilişkin ÖİV (Özel İletişim Vergisi) yüzde 15’ten yüzde 5’e indirildi. Söz konusu kararın, haberleşme ve internet vergilerinin en yüksek olduğu ülkelerin başında gelen Türkiye’nin bu olumsuz durumunu bir nebze olsun hafifleteceğine inanıyoruz. Bunun yanı sıra, ÖİV’de daha fazla oranlarda indirime gitmenin mümkün olduğunu ve bu indirimin sektörün gelişimi açısından gereklilik arz ettiğini de düşünüyoruz.

Ülkemizdeki mobil telefon, sabit telefon, internet ve diğer telekomünikasyon hizmetlerinin üzerindeki vergi yükleri çok ağır olmakla birlikte, bu hizmetlerin sunumundaki pazar payları açısından bugün bir denge ortaya çıkmış bulunuyor. Belli hizmetlerdeki vergilerin düşürülmesi, diğer hizmetlerde ise düşürülmemesi bu dengenin bozulması olasılığını da beraberinde getiriyor.

Bu nedenle TELKODER olarak, 1999 yılında geçici olarak getirilen ve daha sonra kalıcı hale getirilen Özel İletişim Vergisi’nin kademeli olarak önümüzdeki üç yıl içerisinde daha da azaltılması ve en sonunda da tamamen kaldırılması gerektiğine inanıyoruz.

Hatırlanacağı üzere Özel İletişim Vergisi, Gölcük depreminin yaralarını sarmak için geçici bir süre için alınması öngörülmüş bir vergidir. Aradan geçen sekiz yılda depremin yaralarının sarılmış olması gerektiğinden bu vergi artık gerekçesi ve uygulamada yeri olmayan, halkımızın en önemli haklarından biri olan haberleşme faaliyetlerini zorlaştıran bir unsur haline gelmiştir.