Sabit Hatta Numara Taşımanın Nimetlerinden Tüm Vatandaşlarımız Yararlanmalı!

Sabit telefon abonelerinin ve alternatif işletmecilerin sabırsızlıkla bekledikleri sabit hatta numaraların taşınması 10 Eylül’de başladı. Ancak eksik bırakılan düzenlemeler nedeniyle vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu bu haktan yararlanamıyor. Mobil telefon abonelerine sağlanan kolaylık, sabit telefon abonelerinden esirgeniyor.

10 Kasım 2008 tarihinde başlatılan mobil numara taşınabilirliğinden, bugüne kadar 6 milyona yakın vatandaşımız faydalanarak istediği işletmeciye numarasını koruyarak geçmiştir. Bu uygulamadan vatandaşımız memnun olmuş, rekabet artmıştır. Sabit telefonlarda da numara taşıma dönemi başlamış olmasına rağmen, düzenlemelerin eksik bırakılması nedeniyle bugün sadece kendisine yeni hat çekilebilen ve hattı yeni işletmeci tarafından kiralanabilen vatandaşlarımızın numaraları taşınabilmektedir. Bugün 17 milyon olan sabit telefon abonesinin ancak %1’i numarasını taşıma imkanına sahiptir.

Sabit numara taşınabilirliğinin nimetlerinden vatandaşlarımızın çoğunun yararlanabilmesi için, “Yalın ADSL” ve “Toptan Hat Kiralanması” düzenlemeleri acil olarak çıkarılmalı, “YAPA” konusundaki sorunlar da acil olarak giderilmelidir.

“Yalın ADSL” tüketicilerin sabit telefon abonesi olmadan internet hizmeti alabilmelerine imkan verecek olan bir düzenlemedir. Rekabet Kurumu’nun “Yalın ADSL” hizmetinin sunulması gerektiği yönündeki kararına rağmen, bu konudaki düzenleme henüz tamamlanmamıştır. Bu nedenle vatandaşlarımız sabit numaralarını taşıyamamaktadır. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bu sorunu en kısa sürede çözmelidir.

“Toptan Hat Kiralanması”, yeni işletmecilerin sabit hatları toptan olarak kiralayabilmesine imkan verecek bir düzenlemedir. Bu düzenleme ile yeni işletmeciler sabit ücretleri toptan bir tarifeyle Türk Telekom’a ödeyebilecek, sonra da kendi abonesine hem aylık sabit ücreti, hem de görüşme ücretlerini tek bir faturada kesebilecektir. İsterse bu sabit ücreti abonesinden almayabilecek ya da Türk Telekom’un sabit ücretinden daha düşük olarak alabilecektir. Bu da sonuçta tüketiciler açısından uygun koşullar sağlayacaktır. BTK, bu düzenlemeyi en kısa sürede çıkarmalıdır.

“YAPA” olarak adlandırılan düzenleme ise, sabit hatların alternatif işletmeciler tarafından ücreti karşılığında kiralanması anlamına gelmektedir. Bu konudaki düzenleme 2005 yılında yapılmış olmasına rağmen, engeller bugüne kadar devam etmiştir. Bu engeller nedeniyle işletmeciler tarafından kiralanabilen toplam hat sayısı bugün sadece 14.000 civarındadır. BTK, bu engelleri hızla ortadan kaldırmalıdır.

Sabit hat numaralarını başka bir işletmeciye taşıyabilmek tüketicinin hakkıdır. Aldığı hizmetin fiyatından ve kalitesinden memnun olmayan sabit telefon abonesi numara değişikliği sıkıntısı yaşamadan yeni işletmecilere geçiş yapabilmeli; kalite, fiyat, aynı yerden daha çok hizmeti daha ucuza alma ve en önemlisi seçme hakkı avantajlarından yararlanabilmelidir.

TELKODER kurulduğundan bu yana telekomünikasyon alanında rekabetin artması gerektiğini savunmuştur. Sabit hat numara taşınabilirliği de rekabeti arttıracak bir uygulama olduğundan, TELKODER ve üyeleri tarafından desteklenmektedir. Bu uygulamanın zamanında ve tam olarak başlatılması için her türlü mücadeleyi yapan TELKODER ve üyeleri bu mücadelelerine devam etmektedir.

Yusuf Ata Arıak
TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı