Telekomünikasyon sektörü seçim sonrası ne bekliyor?

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), 14 Mayıs günüyapılacak seçimler sonrası karar vericilerin dikkate alması bakış açısıylaelektronik haberleşme sektörü için acil yapılması gerekenleri değerlendirdi.TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, daha güçlü bir Türkiyeiçin en kritik alanların başında olan telekomünikasyon sektörünün son yıllardadaha fazla atılım yapması beklenirken adeta yerinde saydığına dikkat çekerek,“Ülkemiz yeni bir seçimle yeni bir döneme giriyor ve bu yeni dönemde elektronikhaberleşme sektörünü daha fazla rekabete taşıyacak, daha bilinçli ve uzmanpolitikalar güdülmesi gerekiyor.” dedi.

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), 14 Mayıs günüyapılacak seçimler sonrası karar vericilerin dikkate alması bakış açısıylaelektronik haberleşme sektörü için acil yapılması gerekenleri değerlendirdi.

Düzenleyici kurumlar yetkin ve daha şeffaf olmalı
TELKODER tarafından ilk aşamada; BTK, Rekabet Kurulu gibi düzenleyici vedenetleyici kurumların daha bağımsız ve sektörün gelişmesi adına daha etkinhareket etmesi, bu kurumların atamalarında liyakatin ön planda tutularak ilgiliyöneticilerin düzenlenen sektörlerdeki şirketlerin yönetim kurullarında ek birgöreve getirilmemesi, lisans gibi süreçlerin daha şeffaf işletilmesi adına internetüzerinden takip edilebilir olması ve kamuoyunun düzenli bilgilendirilmesigerektiği gibi hususlar vurgulandı. Özellikle kurumların idari ve malibağımsızlıklarının sağlanmasının kritik olacağına dikkat çekilerek bukurumlardaki yönetici ve personellerin göreve getirilirken ilgili sektörlerdekigeçmişlerinin daha fazla önemsenmesi gerektiği ifade edildi.

Güçlü Türkiye İçin Güçlü Altyapı
Telekomünikasyon sektörünün, rekabeti net biçimde belirleyen bir gelişimstratejisi ve eylem planıyla geleceğe adapte olabileceği ve bunun da güçlü birfiber altyapısıyla mümkün olacağından hareketle; öncelikle altyapınınbüyütülmesi için gerekli yatırımların yapılmasının önünün açılması, geçmişyıllarda sektör oyuncularının da mutabık kaldığı ortak altyapının hayatageçirilmesinin ivedilik taşıdığı belirtildi.

TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, daha güçlü bir Türkiyeiçin en kritik alanların başında olan telekomünikasyon sektörünün son yıllardadaha fazla atılım yapması beklenirken adeta yerinde saydığına dikkat çekerek,“Ülkemiz yeni bir seçimle yeni bir döneme giriyor ve bu yeni dönemde elektronik haberleşme sektörünü daha fazla rekabete taşıyacak, daha bilinçli ve uzmanpolitikalar güdülmesi gerekiyor.” dedi.

Halil Nadir Teberci açıklamasını şöyle sürdürdü: “Sektörlerin gelişmesi için dahabağımsız kurumların varlığı, bu yapılarda daha uzman kişilerin etkin olması verekabeti sağlayan daha inançlı politikaların yürütülmesi elzem. Telekomünikasyon sektörü büyük bir potansiyel taşıyor ve dijitalleşen dünyadatüm bireysel yaşamı ve iş dünyasını ve dolayısıyla da ekonomiyi sırtlanıyor.Seçimler sonrası ülkemizi yönetecek politikacıların telekomünikasyon sektörününgerçek manada artık önünü açması gerekiyor. Fiber altyapının büyütülmesi,sektörel rekabetin sağlanması, vergilerin indirilmesi, sabit geniş bantyaygınlığında en az OECD seviyesine ulaşılması, internet hızlarının daha fazlaartırılması, internet değişim merkezi olmak adına yürütülecek çalışmalarınhızlandırılması, bulut, uydu ve veri merkezleri hizmetleri alanında yatırımlarınönünün açılması ve bu alanlarda teşviklerin artırılması, KVKK’nın Avrupa ileuyumlu hale getirilmesi ve Evrensel Hizmet Fonu kapsamında ayrılankaynakların kırsal bölgelerde gerekli yatırımlara dönüştürülmesi hususlarındauygulamaya geçilmesi ve bu hedeflerin nasıl bir takvimle sonuca ulaştırılacağınınşeffaf biçimde ilan edilmesini de bekliyoruz.”

https://www.globaltechmagazine.com/2023/03/20/telekomunikasyon-sektoru-secim-sonrasi-ne-bekliyor/