TELKODER, BTK’nın Bazı İşletmecilere Yaptığı “İzinsiz Altyapı Çalışmasına İlişkin Mevzuat İhlali” Uyarısını Eleştirdi

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), Bilgi ve İletişim Kurumu (BTK)’nun bazı işletmecilere yaptığı “İzinsiz Altyapı Çalışmasına İlişkin Mevzuat İhlali”ne yönelik uyarıyı değerlendirdi. Türkiye’de fiber altyapının öneminin tüm kurumlarca kabul edildiğine, başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu alanda çalışmaların hızlandırılması ve engellerin bir an önce giderilmesi için çeşitli açıklamalar yapıldığına dikkat çeken dernek, uyarının bir an önce değişmesi gereken mevzuata dayanılarak gerçekleştirilmesini eleştirdi.

Örneğin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Ağustos ayı içinde yayınlanan “Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinde Gelişmeler, Yenilikler Ve Örnek Çalışmalar” Başlıklı raporun önsözünde Kurum Başkanı Sayın Ömer Abdullah Karagözoğlu “Bu sayısal dönüşümün gerçekleştirilmesinde temel unsurlardan birisi güçlü genişbant altyapısına sahip olmaktan geçiyor. Elektronik haberleşme altyapılarının her zaman daha iyiye götürülmesi ve herkese eşit şartlarda sağlıklı iletişim altyapısı sunulmasının sağlanması çabaları bu dönemde daha da artıyor.” Demesine rağmen altyapı kuran işletmecilerin aynı Kurum tarafından uyarılması önemli bir çelişki olarak karşımıza çıkıyor.

TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci: “Son dönemde hem işletmeciler hem STK’lar hem de kamu otoriteleri fiber altyapının yaygınlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde ve açıklamalarda bulunuyor. Bu açıklamalar temelde mevcut düzenlemelerin fiber altyapının gelişimini engellediğini işaret ediyor. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ve BTK’nın fiber altyapının gelişimini engelleyen mevzuatı bir an önce değiştirmesi gerekiyor. Ancak BTK bu değişikliği yapmak yerine fiber altyapı döşemek isteyen kurumlara değiştirmediği mevzuat üzerinden uyarılarda bulunuyor. Dernek olarak konunun çelişkisine dikkat çekmek istiyoruz. BTK’nın eski mevzuata dayanıp uyarıda bulunmak ya da ceza vermek yerine bir an önce mevzuatı değiştirmesi gerekiyor. TELKODER olarak fiber altyapının gelişiminin önündeki engellerin bir an önce kaldırılmasını talep ediyoruz.” diyor.

BTK verilerine göre; Türkiye’de 2021 yılı ilk çeyreği itibariyle toplam 434 bin 239 km fiber altyapı bulunuyor. Her haneye fiber altyapı ulaştırılabilmesi ve 5G için Türk Telekom dışındaki alternatif işletmecilerin desteklenmesi, altyapı yatırımlarının önünün açılması gerekiyor. Tüm bu çalışmaların yapılabilmesi içinse Bakanlık ve BTK’nın mevzuatta hızla değişime gitmesi, alternatif işletmecilere yönelik engelleri gidermesi gerekiyor. TELKODER, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere işletmecilerin, STK’ların ve yetkili kurumların yaptığı açıklamaların Bakanlık ve BTK tarafından dikkate alınması gerektiğinin altını çiziyor.

https://www.dijitalgundem.net/telkoder-btknin-bazi-isletmecilere-yaptigi-izinsiz-altyapi-calismasina-iliskin-mevzuat-ihlali-uyarisini-elestirdi/