Telkoder Tanıtım Toplantısı

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği TELKODER, Türkiye’de Telekomünikasyon Hizmetleri Sektöründe tam rekabet ve serbestleşmenin gelişmesine doğrudan katkıda bulunmak, Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren işletmeciler arasında yakın dayanışma ve işbirliğini oluşturarak hizmet kalitesi ve verimliliği yükseltmek, sektörde yer alan şirketlerin güçlenerek dünyaya açılmaları ve dış pazarlarda rekabet edebilmelerini sağlamak amacı ile 26 Haziran 2002 tarihinde kuruldu.

Telkoder üyeleri Telekomünikasyon Kurumu’ndan Ruhsat ve Genel İzin almış veya alacak firmalardan oluşuyor. Bu kapsamda Telkoder, Türkiye’de yerleşik, Yerli ve Yabancı sermayeli, Türk yasalarına göre kurulmuş Telekomünikasyon İşletmecisi firmalardan AT&T TÜRKİYE – COMSAT TÜRKİYE – ESER TELEKOM – GLOBALSTAR AVRASYA – INFONET TÜRKİYE – KOÇ.NET – MİLTEL – OYTELNET – H.Ö.SABANCI HOLDİNG ve SATKO öncülüğünde kuruldu.

Telkoder’in tanıtılması ve bu vesile ile Telekomünikasyon Sektöründeki serbestleşme çalışmalarının önünün açılması konusunun tartışılacağı Tanıtım Toplantısı ve Panel 15 Ağustos’ta gerçekleşecek. Toplatıya katılım için 0-312-232 14 52 no’lu telefona başvurmak gerekiyor.

PANEL : Türkiye’de Telekomünikasyon : Serbestleştirmeyi nasıl hızlandırırız?

Panelistler :
Ömer Arasıl – Telekomünikasyon Kurumu Başkanı
veya Erol Alkan – Telekomünikasyon Kurumu Başkan Vekili
Prof. Dr. Turgut Tan – Bilkent Ün. Hukuk Fak.Dekanı
Yusuf Ata Arıak – Telkoder-Eser Telekom
Dr.Murad Ardaç – Telkoder-Koç Bilgi Gurubu
Murat Özbilen – Telkoder-Oytelnet
Melek Us – Hazine Müsteşarlığı Yab.Ser.Gn.Md.