Telkoder Yön. Kur. Başk. Yusuf Ata Arıak, Telekom Sektöründeki Gelişmeleri TechnoLogic’e Anlattı