Telkoder’den Duyuru

KAMUOYUNA DUYURU / 08.07.2004

Bizler, şehirlerarası ve uluslararası telefon hizmeti vermek üzere lisans almış işletmecileriz. Yüksek bedeller ödeyerek aldığımız bu lisanslar ile vatandaşlarımıza ucuz ve kaliteli hizmetler vermeyi amaçlıyoruz. Bunun gerçekleşmesi için bizim başta Türk Telekom olmak üzere Telekomünikasyon hizmetleri sektöründe rekabeti sağlamamız gerekiyor.

Halkımıza bu hizmetlerin verilebilmesi için, hepimiz, Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin altyapısını makul fiyat ve şartlarda kullanmak zorundayız. Bu kapsamda, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile yaptığımız görüşmelerde, sürdürülebilir rekabet ortamının oluşmasını ve hizmet devamlılığının sağlanmasını zorlaştıran koşulların ileri sürüldüğü görülmektedir. Bu koşulların, biz işletmeciler tarafından kabul edilmesi mümkün değildir.

TÜRK TELEKOM, dün yeni tarifelerini açıklamıştır. Bu tarifelerin temel özelliği şudur ; Yüksek indirim görüntüsü altında, sayısı yaklaşık 300 bin olan telefon abonesine ucuzluk sağlamış, geri kalan 17.5 milyon dar gelirli vatandaşın faturaları ise büyümüştür. Bu haksızlık, sabit ücretlerle yapılmıştır.

Az gelirliden alınıp, çok gelirliye verilmiştir.

Bizler, özel sektör kuruluşları olarak, bu durumda şunları istiyoruz ;

1. Az sayıda aboneye yapılan % 80 indirim, tüm vatandaşlarımıza uygulansın. Sabit ücret kalksın.
2. Biz, özel Telekomünikasyon işletmecileri de Türk Telekom’ un hizmetlerini kullanarak hizmet veriyoruz. Türk Telekom, bize verdiği Arabağlantı, Kiralık hat gibi hizmetleri de aynı % 80 oranında indirsin.

Böylece 300 bin kişi değil, 18 milyon kişi ve tüm yurttaşlarımız ucuzluktan faydalanacaktır.

Türk Telekom, bu indirimleri niçin yaptı ?
Yeni bir teknoloji kullanmıyor, personel tasarrufu yapmadı, maliyetleri aynı… Demek ki bu indirimlerin nedeni, özel işletmecilerin piyasaya girmesi. Yoksa vatandaş, yıllardır olduğu gibi yüksek tekel fiyatlarına mahkum olmaya devam edecekti.

O nedenle bu indirimler Türk Telekom’ un değil, özel Telekomünikasyon İşletmecilerinin halkımıza sağladığı ilk indirimlerdir.Ancak bu indirimler, daha geniş kitlelere ve özellikle dar gelirli yurttaşlarımıza yansımalıdır.

Kaliteli ve ucuz telefon hizmetlerinin güvenli ve sürekli olarak sağlanması, yeterli sayıda Telekomünikasyon işletmecisinin birbirleri ile ve Türk Telekom ile rekabet kuralları altında yarışmasına bağlıdır. Bu koşulları sağlamanın, Ulaştırma Bakanlığı, Telekomünikasyon Kurumu ve Rekabet Kurumu’nun asli görevleri içerisinde olduğunu bir kez daha kamuoyuna duyuruyor ve Arabağlantı ile ilgili taleplerimizi tekrar ediyoruz.

Türk Telekom’un , bize sattığı hizmetleri de aynı ölçülerde ucuzlatmasını, yarattığı güçlükleri kaldırmasını istiyoruz.

Saygılarımızla,

TELKODER – Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği
TİD – Tüm Internet Derneği
TÜTED – Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği