Telkoder’den Duyuru

Kategori: Duyurularımız Tarih: 17 Eylül 2004

Bilindiği gibi, Uzak Mesafe Telefon Hizmeti vermek üzere Telekomünikasyon Kurumu’ndan 17 Mayıs 2004 tarihinde Lisans almış olan işletmeciler, Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin istediği kabul edilemez şartlar nedeni ile Lisans almalarının üzerinden 4 ay geçmiş olmasına rağmen bu güne kadar arabağlantı sözleşmelerini imzalayamamışlar ve faaliyetlerine başlayamamışlardır.

Bu sorunun çözümü için ülkemizin sorumlu kuruluşu olan Telekomünikasyon Kurumu’nun “Standart Arabağlantı Ücretleri” ni açıklaması beklenmiştir. Telekomünikasyon Kurumu 16 Eylül 2004 tarihinde ücretleri açıklamıştır. Telekomünikasyon Kurumu tarafından açıklanan bu ücretler, Avrupa Birliği ortalamalarının ve ülkemiz gerçeklerinin çok uzağındadır.

Arabağlantı ücretlerinin Avrupa Birliği ortalamaları Alan içi 14.000 TL ve Alan dışı için 18.000 TL dir. Telekomünikasyon Kurumu tarafından açıklanan ücretler ise 1 Ekim 2004 tarihinden itibaren 41.000/59.000 TL, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren 34.000/51.000 TL, 1 Ekim 2005 tarihinden itibaren ise 20.000/37.000 TL dir. Görüldüğü gibi, bu ücretler Avrupa Birliği ortalamalarının çok üzerindedir ve bir yıl sonra dahi aşırı pahalı kalmaya devam edecektir. Ücretlerin dışında kalan çok önemli diğer koşullar ise henüz açıklanmamıştır.

Telekomünikasyon Kurumu’nun, vatandaşlarımızın daha ucuz ve kaliteli telefon görüşmesi yapabilmesi için ön şart olan bu ücretleri Avrupa Birliği ortalamaları seviyesinde tesbit etmesini ve işletmeci, sektör ve vatandaş olarak kendilerine teşekkür edebilmeyi çok isterdik. Ancak bu karar ile ülkemizdeki serbestleşme bir yıl daha geciktirilmiştir.

Telekomünikasyon Kurumu’nun açıklamış olduğu bu kararın hiç bir ekonomik ve yasal dayanağı bulunmamaktadır., Kanunlara ve Telekomünikasyon Kurumu’nun kendi yayınladığı Yönetmeliklerin tümüne aykırıdır. Arabağlantı ücretleri için dünyanın hiç bir ülkesinde bu şekilde kademeli bir ücretlendirme uygulaması yapılmamıştır.

Bizler, Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sorunlardan kurtulmasına, istihdamın arttırılmasına, yerli ve yabancı sermayenin ülkemiz ekonomisine kazandırılmasına, yerli araştırma – geliştirmenin geliştirilmesine yardımcı olacak serbestleşmenin gerçekleşmesi için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri olan bizler, işe buruk bir şekilde başlıyoruz. Ancak, haklı olduğumuz bu konudaki mücadelemizi, bundan sonra yargı yolu dahil olmak üzere sürdüreceğimizi kamuoyuna duyururuz.

Saygılarımızla,
TELKODER YÖNETİM KURULU

Bu gönderiyi paylaş