TELKODER’den Ulusal Veri Stratejisi Önerisi

TELKODER’den Ulusal Veri Stratejisi Önerisi
Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Türkiye’de Ulusal Veri Stratejisinin oluşturulması noktasında önerilerini paylaştı. TELKODER Başkanı Halil Nadir Teberci, 2022 yılında 350 milyar doları geçmesi beklenen bulut pazarından Türkiye’nin hak ettiği payı alması gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin verilerinin ülke içinde barındırılmasının önemli olduğunu dile getiren Teberci, “Bu konu, önümüzdeki günlerde toplanması planlanan 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’nda titizlikle ele alınmalı. Dolayısıyla gerekli tüm paydaşlar
şurada yer almalı” dedi.

Teberci, TELKODER’in Ulusal Veri Stratejisi önerilerini şöyle açıkladı: “Veri merkezleri “Ve4
ri Merkezi İşletmecisi” tanımı en kısa sürede mevzuatımızda yerini almalı. BTK tarafından yayımlanan, çeyrek raporlarında veri merkezi işletmeciliğine ilişkin bilgilere yer verilmeli. Veri Merkezlerine, “Cazibe Merkezleri Programı” kapsamında sağlanan destek ve teşviklerin kullanılabilmesi için 24 il sının ülke geneline yaygınlaştırılmalı ve beyaz alan sınırı kaldırılmalı. Veri Merkezi İşletmecilerine özel elektrik tarifesi hazırlanmalı. Bu tarife en fazla sanayi elektriği tarifesinin yarısı kadar olmalı. Veri Merkezi İşletmecilerine özel indirimli fiber tarifeler oluşturulmalı. Veri Merkezleri için Dijital Serbest Bölgeler Oluşturulmalı. Dijital hizmet ihraç edebilmemiz açısından “Dijital Serbest Bölgeler” kavramının çalışılması ve hayata geçirilmesi ihtiyacı mevcut. 5 yıl süre ile veri merkezi personelinin gelir vergisinden yüzde 100 muafiyeti sağlanmalı. Türkiye dışına satacağı servislerin gelirlerinde yüzde 100, Türkiye içinde satacağı servislerin gelirlerinde yüzde 50 oranında vergi muafiyeti sağlanmalı. Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Veri Merkezi Standartlarını oluşturmalı.”