Yalın ADSL

Kamuoyumuz tarafından yakından takip edilen “Yalın ADSL” konusunda basında yer alan bazı haberler nedeni ile kamuoyumuzu bilgilendirme ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Söz konusu haberlerde, Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından teklif edilen ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) kamuoyu görüşü almak amacı ile yayınlanan taslağın esas alındığı görülmüştür. “Yalın ADSL”in ücret ve koşulları BTK tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından teklif edilen “Yalın ADSL” ücretlerinin, ülkemizin gerçekleri ve maliyetler ile hiç bir ilgisi bulunmadığı görülmektedir. Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından teklif edilen “Yalın ADSL” ücretinin “ADSL kullanım ücreti” ve “Yalın ADSL erişim ücreti” olarak iki ücretin toplanması ile elde edildiği anlaşılmaktadır.

Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından teklif edilen “ADSL kullanım ücreti” ile mevcut ücretlere %18 zam yapılmak istendiği görülmektedir. Ülkemizdeki enflasyon oranı %18’den düşüktür. Kaldı ki, tüm dünyada telekomünikasyon hizmetleri ücretlerinin çoğunlukla düştüğü de bilinen bir gerçektir. Diğer yandan, yapılmak istenen zam, Hükümetimizin politikasına da uygun değildir. Hükümetimiz, hızlı internetin yaygınlaştırılarak halkımız tarafından uygun fiyatlarla ve yaygın olarak kullanılmasını amaçlamaktadır, bu nedenle internet hizmetlerinden alınan Özel İletişim Vergisini %15’den %5’e düşürmüştür.

Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından 19,3 TL olarak teklif edilen “Yalın ADSL Erişim ücreti”nin ise maliyetlerle bir ilgisi bulunmadığı açıkça görülmektedir. TELKODER tarafından bilimsel veriler ve diğer ülke örnekleri kullanılarak yapılan çalışmaya göre söz konusu ücret en fazla 4,85 TL olmalıdır.

Herhangi bir vatandaşımızın bugün HesaplıHatt abonesi olarak ve hiç telefon görüşmesi yapmayarak vergiler dahil sadece 9,33 TL sabit ücret odeyerek ADSL abonesi olması mümkün iken, bu ücretin yerine 19,3 TL ödemesinin teklif edilmesi “Yalın ADSL”in uygulanmak istenmediğinin açık ifadesidir. Bu teklif sonucunda “Yalın ADSL” vatandaşımıza hiç bir yarar getirmeyecektir.

Sonuç olarak Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından 38,69 TL olarak teklif edilen 2 MB/4 GB kotalı “Yalın ADSL” toptan alım ücretinin en fazla 16 TL olması gerektiğini ve BTK’nın “Yalın ADSL” tarifelerini bu ücreti dikkate alarak onaylamasını dikkatlerinize sunuyoruz.

Bu vesile ile “Yalın ADSL” konusunda halkımızı doğru olarak bilgilendirmek istiyoruz.

Yalın ADSL nedir, vatandaşlarımıza nasıl bir fayda getirecek?
“Yalın ADSL”, ADSL aboneliğinin gerçekleştirilmesi için herhangi bir sabit telefon aboneliği zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır. Bu uygulamayı, tüketici hakları ve genişbant internet hizmeti alanındaki rekabetin geliştirilmesi açısından son derece önemli bir adım olarak görüyoruz. Yalın ADSL uygulamasının başlatılması, tüketicilerin ADSL için iki ayrı başvuruda bulunma ve sabit telefon sabit ücreti ile ADSL hizmeti için iki ayrı ücret ödeme zorunluluğunu ortadan kaldıracak. Bu uygulamanın başlaması ile birlikte, tüketicilerin ADSL’den yararlanma maliyetinde düşme olacaktır.

Yalın ADSL hizmetinin başlaması ile birlikte tüketiciler, hizmet alacakları işletmeciler arasında seçim yapabilecek ve daha uygun fiyatlarla ADSL hizmeti alabilecekler. Ayrıca tüketiciler istedikleri takdirde sabit hatlarını iade ederek sadece internet hizmeti alabilecekler.

Yalın ADSL konusunda şimdiye kadar hangi çalışmalar yapıldı?
TELKODER olarak “Yalın ADSL” uygulamasının başlatılması için iki yıldan beri BTK’ya başvurularımıza devam ediyoruz. “Yalın ADSL” konusunda ilk somut gelişme bir vatandaşımızın başvurusu üzerine Rekabet Kurumu tarafından alınan ve 2009 Temmuz ayından itibaren “Yalın ADSL” hizmeti sunumunun başlaması yönündeki kararı ile yaşandı. BTK, Yalın ADSL konusunu 2010 İş Planına aldı ve ardından Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin teklifi kamuoyu görüşü alınması amacı ile yayınlandı. Çok geç kalınmış olan Yalın ADSL hizmeti sunumunun bir an önce başlatılması gerekiyor.

Yalın ADSL neden şu anda uygulanamıyor?
Bu konuda gerekli düzenlemeler BTK tarafından tamamlanmadığı için uygulanamıyor.

AB ülkeleri ve diğer ülkelerde Yalın ADSL var mı?
Yalın ADSL hizmeti sunumu AB ülkelerinde zorunlu tutuluyor. Yalın ADSL hizmeti, Norveç, İsveç, Hollanda, İtalya, Fransa gibi ülkelerde başarıyla veriliyor. Tüketicilerin bu uygulamadan yarar sağlayabilmeleri için Yalın ADSL’in fiyatının çok dikkatli olarak belirlenmesi gerekiyor.