Yüksek Hızda Fiber İnternet

Cumhuriyet Gazetesi  – Yüksek Hızda Fiber İnternet Görüş

Sözcü: TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir TEBERCİ

– Neden bağlantı hızımız düşük? Sorunlar nedir, ne yapılmalı? – Sektörün beklentileri nelerdir?

 Biz, TELKODER olarak uzun yıllardır her haneye yüksek hızda fiber internetin ulaştırılması için çalışmalar yürütüyoruz. BTK tarafından son yayınlanan 2021 yılının üçüncü çeyrek raporuna göre, Türkiye’de 455 bin 219 km uzunluğunda bir fiber altyapı var. Bu altyapı olması gereken büyüklükten çok çok az bir boyutta. Fiber şebeke büyüklüğümüzün en az 4-5 kat artması gerekiyor.

Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren şirketler, ilgili kamu kurumları, STK’lar ve hatta Cumhurbaşkanı bile ülkemizde fiber altyapının yeterli olmadığını vurguluyor. Ancak fiber yatırım yapılmasının önünde hala ortadan kaldırılması gereken pek çok sorun olduğunu görüyoruz. Alternatif işletmecilerin yatırım iştahı yüksek. Yatırım yapmak İsteyen şirketlerin önü mevzuatlarda değişikliğe gidilerek açılmalı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan, Yüksek Planlama Kurulunca onaylanarak 21 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe konulan “Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2020)” Ülkemizde fiber altyapı şebekesinin hızla tesis edilmesine yönelik stratejiler ve uygulama adımlarını içermektedir. Söz konusu Strateji belgesinde mevcut fiber altyapıların paylaşılmasının yanı sıra yeni fiber şebekelerin hızla inşa edilmesi konularında çeşitli eylemler belirtilmiştir. Ancak, söz konusu Eylem Planının uygulanmasına yönelik herhangi bir somut adım atılmamıştır. Eylem planında fiber şebekelerin yaygınlaştırılmasının yanı sıra, Veri Merkezlerinin desteklenmesi, İnternet Değişim Noktaları kurulması, Bulut hizmetlerinin desteklenmesi gibi alanlarda atılması gereken adımlar ve eylemler belirlenmiş ancak ne yazık ki bu eylemler gerçekleştirilmemiştir. Ulusal Genişbant Strateji ve Eylem Planı’nın bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Bilim ve teknolojiyle kalkınma tüm ülkelerin ana hedefi olmuş olsa da fiber hat konusunda çok yavaş ilerliyoruz. Ülkemizde her ne kadar dijitalleşmeye ve teknolojiye yatırım yapma isteği benimsenmiş olsa da yeterli fiber altyapımız ne yazık ki yok. Ülkemizin dijitalleşebilmesi, dijital ekonomiden payını alabilmesi için tüm vatandaşlarımıza uygun maliyetli ve yüksek hızlı internete erişimini sağlamamız gerekiyor. Bugün, eğitimden finansa, hayatın her alanında kritik bir öneme sahip olan internete hala ulaşamayan bölgelerimiz maalesef ki bulunuyor. Kırsal kesimlerde internet erişiminin olmadığı düşünüldüğünde bu durumun gerek ülkemiz içinde gerekse ülkemiz dışında önemli bir dijital uçurum yarattığını düşünüyoruz.

Özetle, yüksek hızlı internet için fibere yatırım yapmanın önündeki mevzuat ve uygulamadan kaynaklanan engellerin kaldırılması için hangi adımların atılacağı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı karayolları, demiryolları, köprü ve tünel geçişleri gibi güzergâhların fiber işletmecilerinin kullanımına açılması, yerleşik işletmeciye ve belediyelere ait fiber şebekelerin diğer işletmeciler tarafından uygun şartlarla kiralanabilmesinin önünün açılması, fiber şebeke yatırımlarına teşvik sağlanması, mevcut altyapıların görülebildiği haritanın tamamlanması gibi pek çok konuda yapılacak ayrıntılı ve somut açıklamalar ve üzerine atılacak adımlar altyapıya yönelik ilerlememizi sağlayacaktır.