İlk Telekomünikasyon Ruhsat ve Genel İzinleriyle İlgili Yusuf Ata ARIAK’ın Konuşması