Duyurularımız

Yalın ADSL

Kamuoyumuz tarafından yakından takip edilen “Yalın ADSL” konusunda basında yer alan bazı haberler nedeni ile kamuoyumuzu bilgilendirme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Söz konusu haberlerde, Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından teklif edilen ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) kamuoyu görüşü almak amacı ile yayınlanan taslağın esas alındığı görülmüştür. “Yalın ADSL”in ücret ve koşulları BTK tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından teklif edilen “Yalın ADSL” ücretlerinin, ülkemizin gerçekleri ve maliyetler ile hiç bir ilgisi bulunmadığı görülmektedir. Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından teklif [...]

Daha fazla oku...

Danıştay, “Şehiriçi Telefon Görüşmelerinde Rekabet Sağlanmalı” Dedi

Danıştay, StandartHatt ve HesaplıHatt abonelerinin alternatif işletmecilerden şehiriçi telefon görüşmesi hizmeti almasını yasaklayan BTK kararının yürütmesini durdurdu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından 21 Mayıs 2009 tarihinde alınan bir kararla, StandartHatt abonelerinin 2010 yılı başına kadar, HesaplıHatt abonelerinin de yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar alternatif işletmecilerden şehiriçi telefon görüşmesi hizmeti almaları yasaklanmıştı. Söz konusu BTK kararının iptal edilmesi için TELKODER tarafından açılan davada, Danıştay 13. Dairesi TELKODER’in başvurusunu haklı bularak BTK kararının yürütmesini durdurdu. Danıştay 13. Dairesinin kararında serbestleşmenin sağlanması yönünde [...]

Daha fazla oku...

B Tipi aramalarda Faturalama Muafiyeti Kaldırılmalıdır

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURMUNUN “TAŞIYICI SEÇİMİ” YÖNTEMİ İLE HİZMET VERİLMESİ ESNASINDA FATURALAMA HİZMETİNİN SAĞLANMASI İLE OLARAK TÜRK TELEKOM’A GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ KALDIRMASININ SABİT TELEKOM HİZMETLERİ PİYASASINA ETKİLERİ KONUSUNDA BİLGİ NOTU: 1- Ülkemizde Telekomünikasyon Piyasa’larının rekabete açılması ve serbestleştirilmesi sürecinde BTK aldığı yeni kararlar ile kamuoyunda yaygın olarak B tipi ses hizmeti olarak bilinen “Taşıyıcı Seçimi” yöntemi ile sabit telefon hizmeti verilmesi önüne ciddi engeller koymuş bulunmaktadır. Bilindiği gibi 2004 yılında sabit telefon hizmetlerinin yasa önünde serbest rekabete açılmasına karşın, süreç çok [...]

Daha fazla oku...

Sabit Hatta da Numaralar Taşınabilmelidir

Sabit telefon abonelerinin ve alternatif işletmecilerin sabırsızlıkla bekledikleri sabit hatta numaraların taşınması 10 Eylül’de başladı. Aradan bir aya yakın süre geçti. Sabit hat aboneleri numaralarını taşıyarak işletmecisini değiştiremiyor. Numarasını taşıyabilen sabit hat abonesi henüz yok. Oysa cep numaralarının taşınmasının başladığı ilk bir ayda 500.000 cep abonesi numarasını taşımış ve yeni işletmecisine geçmişti. TELKODER üyesi olan sabit telefon işletmecileri, Sabit hatlarda numara taşınması için tüm yatırımlarını yapmışlar, tüm hazırlıklarını 10 Eylül’de tamamlamışlardır. TELKODER üyesi işletmeciler, Sabit hatlarda numara taşınmasının bir an [...]

Daha fazla oku...

Hükümetin Orta Vadeli Programındaki Tedbirlerin En Kısa Sürede Gerçekleştirilmesini Bekliyoruz!

Hükümetin orta vadeli programındaki tedbirlerin en kısa sürede gerçekleştirilmesini bekliyoruz! Küresel krizin olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması için Hükümet tarafından 16 Eylül 2009 tarihinde 2010-2012 yıllarını kapsayan bir “Orta Vadeli Program” yayınlandı ve bu programda telekomünikasyon sektörü için bazı tedbirlerin alınması öngörüldü. Programın konuyla ilgili 7. maddesi “Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması” başlığını taşıyor ve maddenin telekomünikasyon sektörüne yönelik alt maddeleri şunları içeriyor: 7. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın ve etkin kullanımıyla bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve [...]

Daha fazla oku...

Sabit Hatta Numara Taşımanın Nimetlerinden Tüm Vatandaşlarımız Yararlanmalı!

Sabit telefon abonelerinin ve alternatif işletmecilerin sabırsızlıkla bekledikleri sabit hatta numaraların taşınması 10 Eylül’de başladı. Ancak eksik bırakılan düzenlemeler nedeniyle vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu bu haktan yararlanamıyor. Mobil telefon abonelerine sağlanan kolaylık, sabit telefon abonelerinden esirgeniyor. 10 Kasım 2008 tarihinde başlatılan mobil numara taşınabilirliğinden, bugüne kadar 6 milyona yakın vatandaşımız faydalanarak istediği işletmeciye numarasını koruyarak geçmiştir. Bu uygulamadan vatandaşımız memnun olmuş, rekabet artmıştır. Sabit telefonlarda da numara taşıma dönemi başlamış olmasına rağmen, düzenlemelerin eksik bırakılması nedeniyle bugün sadece kendisine yeni [...]

Daha fazla oku...

Şehiriçinde Rekabet Kapısı Aralandı, Sıra Tarifelerin Düzeltilmesinde!

2008 yılı sonuçlarına göre sabit telefon pazarının büyüklüğü yaklaşık 6,2 milyar TL’dir. Sabit telefon pazarının yüzde 38’ini sabit ücretler, yüzde 35’ini şehiriçi görüşmeler, yüzde 25’ini ise uzak mesafe görüşmeleri oluşturuyor. Yeni Elektronik Haberleşme Kanunu (EHK) gereğince, şimdiye kadar rekabete kapalı tutulan ve pazarın yüzde 73’ünü oluşturan şehiriçi telefon hizmetleri, başka bir deyişle 4,5 milyar TL’lik bölüm de 10 Mayıs 2009 tarihinden itibaren yasal olarak rekabete açılmış oldu. Şehiriçi telefon hizmetinin fiili olarak rekabete açılması için gerekli en önemli unsurlar olan [...]

Daha fazla oku...

TELKODER’den “Artık Çabuk Olalım” Çağrısı

TELKODER, 18 Mart’ta düzenlediği basın toplantısında “Elektronik Haberleşme Kanunu”nun tam olarak 10 Mayıs 2009’da yürürlüğe gireceğini söyledi ve kanunun gerekleri yerine getirilerek “serbestleştirme hızla tamamlanmalı” mesajını verdi. Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), 18 Mart’ta İstanbul Dedeman Oteli’nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye telekomünikasyon sektörünün mevcut durumunu ve geleceğini değerlendirdi. Tüm TELKODER üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda serbestleşme çalışmalarının dünü, bugünü ve yarınlarına değinen bir konuşma yapan TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata ARIAK, yeni Elektronik Haberleşme Kanunu’nun (EHK) yetkilendirme ile ilgili [...]

Daha fazla oku...

ÖİV’deki yüzde 10’luk indirim önemli, ancak daha fazlası hem mümkün hem de gerekli!

Bilindiği gibi, TBMM’nin 18. 02. 2009 tarihli kararıyla, kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetine ilişkin ÖİV (Özel İletişim Vergisi) yüzde 15’ten yüzde 5’e indirildi. Söz konusu kararın, haberleşme ve internet vergilerinin en yüksek olduğu ülkelerin başında gelen Türkiye’nin bu olumsuz durumunu bir nebze olsun hafifleteceğine inanıyoruz. Bunun yanı sıra, ÖİV’de daha fazla oranlarda indirime gitmenin mümkün olduğunu ve bu indirimin sektörün gelişimi açısından gereklilik arz ettiğini de düşünüyoruz. Ülkemizdeki mobil telefon, sabit telefon, internet ve diğer telekomünikasyon hizmetlerinin [...]

Daha fazla oku...

Rekabet Kurulu’nun Yalın ADSL Kararı Sevindirdi

TELKODER olarak, ilgili kurumlarımızın telekomünikasyon alanında rekabet ortamını sağlamaya yönelik çalışmalarını büyük bir ilgi ve takdirle izliyoruz. Son olarak, Rekabet Kurulu’nun ADSL bağlantısı için sabit telefon hattı zorunluluğunu ortadan kaldıran kararını memnuniyetle karşıladık. Kurul, yalın ADSL uygulamasının başlatılması için, Türk Telekom’un üç ay içinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) başvuruda bulunmasını öngörüyor. Yalın ADSL uygulaması, tüketicilerin sabit telefon abonesi olmadan ADSL hizmeti alabilmelerine imkân sağlayan bir düzenleme niteliği taşıyor. Bu uygulamayı genişbant internet hizmeti alanındaki rekabetin geliştirilmesi açısından son derece [...]

Daha fazla oku...