Duyurularımız

17 Şubat 2005 Tarihli Rekabet Kurulu Açıklamasına Dair Telkoder Duyurusu

Sayın Telekom Sektörü İlgilileri, Modern ülkelerde vatandaşlar, herhangi bir telekomünikasyon hizmetini satın alırken, kendilerine serbest rekabet ortamında sunulan, hizmetleri fiyat ve kalite ekseninde değerlendirilip, ihtiyaçlarını en uygun şartlarla sağlayacak şekilde karar verirler. Yurdumuzda da telekomünikasyon hizmetlerinin serbest rekabet ortamında sunulması için hukuki altyapı hazır olmasına rağmen T.C. yurttaşlarının en tabii vatandaşlık hakları olan bu rekabetçi ortamdan yararlanmaları , aşağıdaki Rekabet Kurulu Kararında da görüldüğü üzere , ne yazık ki Türk Telekomünikasyon A.Ş. yetkilileri tarafından engellenmeye çalışılmaktadır. Rekabet Kurulu aldığı bu karar ile [...]

Daha fazla oku...

Telkoder’den Duyuru

Bilindiği gibi, Uzak Mesafe Telefon Hizmeti vermek üzere Telekomünikasyon Kurumu’ndan 17 Mayıs 2004 tarihinde Lisans almış olan işletmeciler, Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin istediği kabul edilemez şartlar nedeni ile Lisans almalarının üzerinden 4 ay geçmiş olmasına rağmen bu güne kadar arabağlantı sözleşmelerini imzalayamamışlar ve faaliyetlerine başlayamamışlardır. Bu sorunun çözümü için ülkemizin sorumlu kuruluşu olan Telekomünikasyon Kurumu’nun “Standart Arabağlantı Ücretleri” ni açıklaması beklenmiştir. Telekomünikasyon Kurumu 16 Eylül 2004 tarihinde ücretleri açıklamıştır. Telekomünikasyon Kurumu tarafından açıklanan bu ücretler, Avrupa Birliği ortalamalarının ve ülkemiz [...]

Daha fazla oku...

Telkoder’den Duyuru

Telekom sektörü engellerin kaldırılmasını istiyor Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği (TÜTED) ve Tüm Internet Derneği (TİD) temsilcileri; Türkiye’de Telekomünikasyon sektöründe serbest rekabet ortamının oluşturulabilmesi ve vatandaşlarımızın ucuz ve kaliteli telefon hizmeti alabilmesi için engellerin kaldırılmasına yönelik isteklerini kamuoyuna duyurmak amacı ile 10 Ağustos 2004 tarihinde bir basın toplantısı düzenledi. Telefon işletmeciliği yapabilmek için 17 Mayıs 2004 tarihinde Lisanslarını almış olan özel işletmeciler, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve Telekomünikasyon Kurumu’nun uygulamaları ile işletmecilik yapamaz hale getirilmişlerdir. Lisans alan işletmecilerin [...]

Daha fazla oku...

Telkoder’den Duyuru

Değerli Üyelerimiz ve Değerli İşletmeciler, TTAŞ TELEKOM SEKTÖRÜNÜN SERBESTLEŞMESİNE DİRENİYOR Mevcut Hükümetin bu konuda siyasi iradesi ile çelişen TTAŞ’ nin bu tutumunu anlamak mümkün değil. 17 Mayıs 2004 de büyük hedeflerle ve ümitlerle dağıtılan Lisanslar hükümsüz ve işlevsiz kılınmak isteniyor. TTAŞ mevcut tutumu ile Telekom sektörünün gelişmesini sağlayacak bu yeni süreci başlamadan bitirmek istiyor. Halka daha ucuz ve daha kaliteli telefon hizmeti vermek için büyük yatırımlar yaparak sektöre dahil olan yeni işletmecilerle diğer ülkelerde olduğu gibi normal şartlarda rekabete girmesi beklenen TTAŞ, bunun [...]

Daha fazla oku...

Telkoder’den Duyuru

Değerli Arkadaşlar, Serbest Telekomünikasyon Sektörümüzün şu anda önde gelen sorunu, 38 adet firmamızın Uzak Mesafe Telefon Hizmeti ruhsatı almış, fakat çalışmaz halde bulunmasıdır. Bu firmalar yatırımlar yapmış, istihdamlar ve bağlantılar yapmış olmalarına rağmen, TTAŞ’ nin bir yandan Avrupa ortalamasının 5 katı uyguladığı arabağlantı ücretleri ve yüksek data hattı fiyatları, öte yandan yine TTAŞ’ nin kendi Uzak Mesafe fiyatlarında yaptığı büyük indirimler sonucu haksız rekabetin en belirgin örneğinin oluşmuş olmasıdır. TTAŞ’ nin data hattı ve arabağlantı fiyatlarını ya Avrupa seviyesine çekmesi [...]

Daha fazla oku...

Telkoder’den Duyuru

KAMUOYUNA DUYURU / 08.07.2004 Bizler, şehirlerarası ve uluslararası telefon hizmeti vermek üzere lisans almış işletmecileriz. Yüksek bedeller ödeyerek aldığımız bu lisanslar ile vatandaşlarımıza ucuz ve kaliteli hizmetler vermeyi amaçlıyoruz. Bunun gerçekleşmesi için bizim başta Türk Telekom olmak üzere Telekomünikasyon hizmetleri sektöründe rekabeti sağlamamız gerekiyor. Halkımıza bu hizmetlerin verilebilmesi için, hepimiz, Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin altyapısını makul fiyat ve şartlarda kullanmak zorundayız. Bu kapsamda, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile yaptığımız görüşmelerde, sürdürülebilir rekabet ortamının oluşmasını ve hizmet devamlılığının sağlanmasını zorlaştıran koşulların ileri sürüldüğü görülmektedir. [...]

Daha fazla oku...