Basında Telekomünikasyon

Telekom Sektöründe Serbestleşme Hakkında

Bu yazımda yeni verilecek olan lisans konularında çoğunlukla fazla üzerinde durulmayan, ancak lisanslarını alsalar bile işletmecileri etkileyecek önemli sorunları anlatmaya çalışacağım. Sayın okuyucularımız, hepimizin bildiği gibi telekomünikasyon işletmecilerinin ve işletmeci adaylarının en temel sorunları lisansların verilmemesi ve düzenlemelerin tamamlanmamasıdır. İsterseniz bunları kısaca hatırlayalım. Beklenen Lisanslar : UMTH (Uzak Mesafe Telefon Hizmeti) Kablo TV Altyapı İşletmeciliği Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti GSTE (Genişbant Sabit Telsiz Erişimi) Beklenen önemli Düzenlemeler : Yetkilendirme Yönetmeliği UMTH Yönetmelik Eki Standart Arabağlantı Referans Ücretlerinin tesbiti Geçiş Hakkı Yönetmeliği Yerel Ağın Paylaşıma Açılması Tebliği Numaralandırma Yönetmeliği Hesap Ayırımı ve Maliyet Muhasebesi Yönetmeliği Bu yazımda [...]

Daha fazla oku...